توضیحات:
طرح توجیه فنی، مالی و
اقتصادی (BP) تولید نمک ید دار که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.  مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ….

فهرست مطالب:
خلاصه طرح
مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
سرمایه گذاری ثابت طرح
جمع کل هزینه های ثابت
هزینه های جاری طرح
جمع هزینه های جاری طرح
سرمایه در گردش
جمع کل سرمایه گذاری طرح
فروش
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر در ۱۰۰% تولید
محاسبه کارمزد وام
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

مناسب برای:
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

طرح توجیهی پرواربندی گوساله

بدون دیدگاه

این طرح توجیهی در رابطه با پرواربندی گوساله
می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با

دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرواربندی
گوساله مناسب می باشد.

این طرح توجیهی شامل :

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفیت

سرمایه گذاری کل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهیلات

دوره بازگشت سرمایه

اشتغال زایی

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

مناسب برای :

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی
اعتباری

– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از
صندوق مهر امام رضا

– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات
بنگاه های زود بازده

– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی
و وزارت تعاون

– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا
و کارآفرینی

– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه
دانشجویی

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح
کسب و کار، طرح تجاری یا
BP)
در قالب
pdf
و در حجم ۲۰ صفحه به

همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در
اختیار شما قرار خواهد گرفت.

طرح توجیهی پرورش بوقلمون

بدون دیدگاه

چکیده:
جهت تولید و پرورش بوقلمون سرمایه مورد نیاز را می‌توان به دو بخش ثابت و جاری تقسیم نمود که با توجه به نرخ تورم، در زمان اجرای پروژه میزان سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند تغییرکند.
به طور مثال نرخ ساخت و سازها، هزینه‌های مربوط به آب، برق و سوخت، دستمزدهای کارگری، هزینه خوراک و … باید به نرخ روز و در زمان اجرای پروژه محاسبه گردد.
در جداول زیر سعی گردیده تا خلاصه ای از هزینه های مورد نیاز جهت اجرای طرح پرورش بوقلمون گوشتی در مقیاس ۵۰۰۰ قطعه در هر دوره و یا بعبارتی ۱۰۰۰۰ قطعه در سال، در اختیار شما قرار داده شود، اما همانطور که در بالا اشاره گردید هزینه های مطروحه می توانند بسته به موقعیت منطقه، نوع سیستم پرورشی و خصوصاٌ زمان اجرا، بسیار متفاوت از اعداد داده شده باشند.

طرح توجیهی پرورش بوقلمون

بدون دیدگاه

چکیده:
جهت تولید و پرورش بوقلمون سرمایه مورد نیاز را می‌توان به دو بخش ثابت و جاری تقسیم نمود که با توجه به نرخ تورم، در زمان اجرای پروژه میزان سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند تغییرکند.
به طور مثال نرخ ساخت و سازها، هزینه‌های مربوط به آب، برق و سوخت، دستمزدهای کارگری، هزینه خوراک و … باید به نرخ روز و در زمان اجرای پروژه محاسبه گردد.
در جداول زیر سعی گردیده تا خلاصه ای از هزینه های مورد نیاز جهت اجرای طرح پرورش بوقلمون گوشتی در مقیاس ۵۰۰۰ قطعه در هر دوره و یا بعبارتی ۱۰۰۰۰ قطعه در سال، در اختیار شما قرار داده شود، اما همانطور که در بالا اشاره گردید هزینه های مطروحه می توانند بسته به موقعیت منطقه، نوع سیستم پرورشی و خصوصاٌ زمان اجرا، بسیار متفاوت از اعداد داده شده باشند.

طرح توجیهی پرورش گاو شیری ۳۰ راسی

بدون دیدگاه

طرح توجیهی پرورش گاو شیری در قالب فایل ورد ۳۱ صفحه قابل ویرایش
مقدمه:
بشر اولیه که سالیان درازی را بصورت بدوی از میوه درختان و شکار حیوانات امرار معاش مینمود رفته رفته در صدد برآمد برای مواقعی که دسترسی به شکار نداشت حیواناتی را که مفید تر و مطیع تر تشخیص داده بود بتدریج رام و اهلی سازد. کم کم در اثر تماس مداومی که بدین طریق با گاو، بز و میش کوهی حاصل کرد علاوه بر فوائد گوشت از مزایای شیر هم برخوردار شد و پس از قرون متمادی هنگامیکه شهرنشین شد در گوشه خانه و کاشانه ای که برای خود میساخت جای مخصوصی هم برای نگاهداری گاو ترتیب داد . بعقیده مارشاک اهلی کردن حیوانات ۸ هزار سال قبل از میلاد مسیح ابتدا در خاورمیانه انجام شده است. 
پرورش گاو در اعصار جدیدتر چنانچه از روی نقوش و کتب یونانی ،مصری و چینی و ایرانی مشهود میباشد از اهمیت ویژه ای برخوردار شده بود چنانچه در قرون وسطی و دوره رنسانس در کشورهای اروپائی بعلت پیشرفت علم از یکطرف و استعداد زمین و شرایط مساعد جوی مراحل اول اصلاح نژاد گاوها متداول شده و تکثیر یافت ولی چون سیل بنیان کن بیماریها بخصوص طاعون گاوی که همواره از کشورهای آفریقائی یا مرکز آسیا سرچشمه میگرفت تلفات و خسارات زیادی به گاوداریهای اروپائی وارد میکرد لذا دانشمندان درصدد برآمدند مانند مسائل پزشکی برای جلوگیری از بیماریهای دام نیز دانشکده هائی تاسیس کنند . از اینرو فرانسویان در ۲۱۰سال قبل اولین دانشکده را در لیون افتتاح کرده و کم کم دانشجویانی از سایر کشورها باین دانشکده اعزام شده و در مراجعت به تاسیس دانشکده های دامپزشکی متعدد در کشورهای خود همت گماشتند. 

فهرست مطالب طرح توجیهی پرورش گاو شیری

کلیات پرورش گاو 
مقدمه
نژادهای معروف گاو 
شرایط تاسیس گاو داری 
نکات بهداشتی 
بهداشت جایگاه دام 
پرورش گاوهای خشک 
پرورش تلقیح مصنوعی 
انواع علوفه 
واکسیناسیون 
مقید کردن دام 
روشهای شیمیایی 
مواد مورد استفاده برای بستر
اصول بهداشتی پیش از شیردوشی ماشینی 
بهداشت سالن شیر دوشی 
نکات بهداشتی در ساختمان شیردوشی 
سیلو کردن علوفه 
پرورش گوساله 
پرورش گاو شیری 
سم تراشی 
خسارات اقتصادی ناشی از بیماری های سم درگاو داری ها 
بستر اصطبل 
طرز استفاده از ماشین شیردوشی 
نصب سرپستانک 
جدول شماره ۱ – ساختمانها 
جدول شماره ۲ – وسایل و ماشین آلات
جدول شماره ۳ – تاسیسات و تجهیزات
جدول شماره۴ – کل سرمایه‌گذاری ثابت
جدول شماره ۵ – هزینه‌های جاری سالیانه طرح
میانگین هدف
جدول شماره ۶  –  سال اول
جدول شماره ۷ – سال دوم
جدول شماره ۸  – سال سوم
جدول شماره ۹ – مصرف خوراک به کیلوگرم در سال اول با توجه به ترکیب گله
جدول شماره ۱۰ – مصرف خوراک به کیلوگرم  در سال دوم با توجه به ترکیب گله
جدول شماره ۱۱ – مصرف خوراک به کیلوگرم در سال سوم با توجه به ترکیب گله
جدول شماره ۱۲ – برآورد هزینه خوراک در سال اول
جدول شماره ۱۳- مخارج سالانه در سال اول
جدول شماره ۱۴ – درآمد طرح در سال اول
جدول شماره ۱۵ – محاسبه سود و زیان در پایان سال اول
جدول شماره۱۶ – هزینه خوراک در  سال دوم 
جدول شماره ۱۷- مخارج سالانه در سال دوم
جدول شماره ۱۸ – درآمد طرح در سال دوم
جدول شماره ۱۹ – محاسبه سود و زیان در پایان سال دوم
جدول شماره۲۰ – هزینه خوراک در  سال سوم 
جدول شماره ۲۱- مخارج سالانه در سال سوم
جدول شماره ۲۲ – درآمد طرح در سال سوم
جدول شماره ۲۳ – محاسبه سود و زیان در پایان سال سوم
جدول شماره۲۴ –  تسهیلات بانکی بر اساس ۹۰ درصد سرمایه ثابت طرح (۵ ساله )
محاسبه سود خالص سالیانه طرح

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی

بدون دیدگاه

خلاصه طرح:
با توجه به اینکه پرورش مرغ گوشتی نسبت به پرورش سایر حیوانات و طیور دارای امتیازات و خصوصیات منحصر به فرد می باشد، لذا فعالیت در این رشته دارای صرفه اقتصادی بوده و به پاره ای از امتیازات به شرح زیر اشاره می گردد:
– نسبت ضایعات در گوشت مرغ در مقایسه با سایر دام ها کمتر است ، به طوری که در گوشت گوسفند ضایعات حدود ۵۰ % و در مرغ حدود ۲۵ % است.
– کوشت مرغ از نظر هضم و جذب بهد از گوشت ماهی بهتر از سایر پروتئین ها است.
– پرورش مرغ به آسانی امکان پذیر است و در محیط محدود تعداد زیادی را می توان پرورش داد.
– سرعت رشد مرغ نسبت به سایر دام ها بیشتر است به طوری که یک جوجه به وزن حدود ۵۰ گرم بعد از ۶ تا ۸ هفته به حدود ۴۰ برابر وزن خود خواهد رسید.
– ضریب تبدیل جیره غذائی به گوشت در مرغ نسبت به سایر دام ها بالا بوده به طوری که در مرغ های اصلاح شده این ضریب ۲ تا ۲/۲ و در گوساله و گاو بین ۶ تا ۹ % متغیر است.
فهرست مطالب:
عملیات طرح 
مقدمه 
خلاصه طرح 
توجیه فنی طرح 
الف ) روشنایی 
ب ) فضای لازم جهت نگهداری و پرورش 
ج ) حرارت لازم 
د ) تهویه 
ه ) جیره غذایی 
و ) آب 
ز ) واکسیناسیون 
ح ) نکات مهم قبل از وارد کردن جوجه ها به سالن 
سرمایه گذاری طرح و منابع تامین آن 
هزینه های جاری طرح 
تولیدات طرح 
سود آوری و نرخ بازده کل سرمایه گذاری 
کل سر مایه گذاری طرح و منابع تامین آن
جدول منابع تأمین سرمایه گذاری
موارد مشارکت مدنی
منابع تامین مشارکت مدنی
ارزش تسهیلات در پایان دوران مشارکت
جدول شماره ۱- ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز طرح
جدول شماره ۲ – تأسیسات و تجهیزات
جدول شماره ۳ – پرسنل شاغل در طرح
جدول شماره ۴ – هزینه های جاری سالانه طرح
جدول شماره ۵ – استهلاک
جدول شماره ۶ – تعداد و تغییرات ۱۰۰۰۰ قطعه نیمچه گوشتی طرح
جدول شماره ۷ – مقدار و ارزش تولیدات طرح
جدول شماره ۸ – پیش بینی حساب سود و زیان 
جدول شماره ۹ – پیش بینی باز پرداخت اصل و سود تسهیلات 

مقاله ترجمه شده گاو برهمن Kholmogory

بدون دیدگاه

مقاله ترجمه شده گاو برهمن Kholmogory:


کولموگری
نژاد کولموگری در بخش های کولموگری و آرکانژیل ناحیه آرکانژیل شکل گرفت. یکی از بهترین و قدیمی ترین نژادها در روسیه است. حتی در قرن ۱۷، گله های کولموگری به خاطر سرعت سریع رشد و تولید شیر زیاد، مورد توجه بودند. توسعه پرورش گله در جلگه های آبرفتی رودخانه ‘سِوِرنا یا دوینا’ به خاطر چمنزارها و چراگاه های دشت سیلابی که دارای مخلوطی از علف و سبزی های خوراکی بودند، سرعت یافت. چراگاه های عالی در تابستان و تغذیه آزاد با علف های خشک فراوان در زمستان، پایه ایجاد چنین ویژگی های با ارزشی همچون اندازه بزرگ، سازگاری منظم و تولید  و باروری بالا بودند. ساکنان محلی به اهمیت زیاد روش های صحیح برای پرورش و رشد گوساله ها پی برده بودند و به آنها با دست شیر می دادند نه از طریق مکیدن. آن ها از روش های خاصی برای غذا دادن استفاده می کردند. همچنین برای سرپرستی و دوشیدن گاوها. اوّلین انتخاب این حیوانات توسط روستائیان کولموگری در ۲۵۰ سال پیش صورت گرفت. بازار فروش از نظر اقتصادی قابل توجه برای محصولات گاوهای روسی (کره، گوشت، پیه و چرم) در اروپا در قرنها ۱۷ و ۱۸، انگیزه جدی برای روستائیان محلی برای توسعه پرورش گاوهای گوشتی و شیرده، به وجود آورد.

Kholmogory

The Kholmogory breed was
formed in Kholmogory and Archangel districts of Archangel
region. It is the oldest and one of the best breeds in the country. Even in the
۱۷th century Kholmogory cattle were noted for their fast rate of growth and
high milk production. The development of cattle breeding in the alluvial plain
of the Severnaya Dvina river was aided by the available flood plain meadows and
pastures with legume-grass mixtures. Excellent pastures in the summer and
liberal feeding with high quality hay in winter were the bases for developing
such valuable characteristics as the large size, harmonious conformation and
high productivity. The local residents attached much importance to the correct
methods of raising the young stock by hand nursing not by suckling; they used
special methods of feeding, management and milking of the cows. The first
selection of the animals was performed by the Kholmogory peasants as far back
as 250 years ago. A considerable economic outlet for the Russian cattle
products (butter, beef, tallow, leather) in Europe
in the 17th and 18th centuries gave a new impetus to the local peasants to
develop dairy and beef cattle breeding. 

مقاله ترجمه شده گاو برهمن Brahman

بدون دیدگاه

مقاله ترجمه شده گاو برهمن Brahman:
برهمن
نژاد برهمن که از گاوهای بوسیندیکاس سرچشمه گرفته، در اصل از هند آورده شده است. طی قرن ها قرار گرفتن در معرض ذخایر غذایی ناکافی، آفات حشره ای، انگل ها، بیماری ها و آب و هوای بسیار گرم هند، گاو بومی، سازگاری های قابل توجهی برای بقا ایجاد کرده است. این گاوها ‘گاوهای مقدس هند’ هستند و بسیاری از کسانی که مذهب هندو دارند از گوشت آنها نمی خورند، اجازه نمی دهند که آنها را بکشند و آنها را نمی فروشند. این موارد به علاوه قوانین قرنطینه سازی در ایالات متحده، واردات این گاوها از هند به آمریکا را مشکل کرده است.
Brahman
inadequate food supplies, insect pests, parasites, diseases and the weather extremes of tropical India, the native cattle developed some remarkable adaptations for survival. These are the ‘sacred cattle of India,’ and many of the Hindu faith will not eat meat from them, will not permit them to be slaughtered, and will not sell them. These facts, in conjunction with he quarantine regulations of the United States, have made it difficult to import cattle from India into this country. 

سمینار آزمون نتاج در گاو شیری

بدون دیدگاه

سمینار آزمون نتاج در گاو شیری:

مقدمه:
در حال حاضر تعداد زیادی گاو اصیل (هلشتاین) در کشور وجود دارد این تعداد زیاد گاو که به صورت گله های مختلف و در مکان ها و شرایط متفاوت نگهداری می شوند، بسته به شرایطی که در آن قرار دارند و به خصوص شرایط مدیریتی گله ها از نظرات مختلف از قبیل سطح و کیفیّت تغذیه، بهداشت، آب و هوا، استرس های وارده بر آنها و مسایل دیگر، سطوح مختلف و متغیری از تولید را ارائه می دهند که این سطح تولیدی در اکثر موارد، در حدّی غیرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمی باشد. این میزان نامطلوب تولیدات دامهای اصیل موجود در کشور، تکافوی نیاز روزافزون جامعه به تولیدات پروتئین حیوانی را نمی دهد و به همین دلیل، لزوم افزایش و بهبود سطح تولید در گله های موجود، احساس می شود که این افزایش با ارتقاءِ ژنتیکی گله های موجود و افزایش پیشرفت ژنتیکی در گله ها امکان پذیر خواهد بود. این امر مهم مستلزم استفاده از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیکی، در تلقیح گاوهای ماده است. درکشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسی گاوهای نر و عدم شناسایی و ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر موجود، مجبوریم که برای ارتقاءِ ژنتیکی گله های گاو شیری، و افزایش پیشرفت ژنتیکی از اسپرمهای گاوهای خارجی استفاده کنیم که تهیه اسپرم از خارج کشور و واردات آن، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است و علاوه به آن مشکلات متعددی که در اثر خرید اسپرم از خارج کشور به وجود می آید، از نکات مهمّی است که لزوم مطالعه و بررسی گاوهای نر موجود در کشور و ارزیابی ژنتیکی آنها را روشن می کند، در این زمینه، عدم وجود اطلاعات مفید، نیاز و اهمیّت بحث در این مورد را بیشتر بیان می کند که مطالعه، بررسی و تلاش اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این رشته را می طلبد.

فهرست مطالب:

 فصل اول:آزمون نتاج در گاوهای شیری
مقدمه
انتخاب بر اساس آزمون نتاج
آزمون نتاج در گاوهای شیری
برنامه های آزمون نتاج
روشهای بیان تست نتاج
مراحل آزمون نتاج

فصل دوم: آزمون نتاج و ارزیابی والد
معیارهایی برای انتخاب
آزمون نتاج
روشهای آزمون
موارد لازم برای آزمون نتاج در مرحله آزمایش
در مرحله تجزیه و تحلیل
نقایص تست نتاج
روشهای شاخص کردن گاوهای نر نژاد شیری
شاخص کردن در یک گله واحد

قسمتی از متن گزارش:
شروع کار معمولی و روزانه گاوداری از ساعت ۵ صبح بود، به این صورت که: در این زمان شروع به دوشش گاوها میشد پس از شیردوشی سالن و دستگاه شیردوشی به طور کامل شستشو میشد، در هنگام شیردوشی و قبل از دوشش فقط به شستشوی سر پستانک ها بسنده میشد. پس از انجام عملیات شیردوشی شروع به تغذیه گوساله های شیرخوار با شیر، داخل سطل های مخصوص میشد. در این زمان که ساعت ۳۰/۶ بود که شیفت کارگران عوض میشد. ساعت ۳۰/۷ شیفت جدید با تحویل شیر کار خود را آغاز میکرد، سپس  نوبت به رسیدن تغذیه دام ها بود که ابتدا به کل آنها خوراک کنستانتره به اندازه ذکر شده می کردند: ۱-گاوهای شیری ۴۰۰kg 2-گاوهای خشک ۱۰۰kg 3-تلیسه ها ۱۰۰ kg  4-گاوهای نر ۱۵۰-۱۰۰kg 5-گوساله های ۶-۳ ماهه ۴۰ kg 6-گوساله های شیرخوار ۲۰ kg
فهرست مطالب:
عنوان نام محل
موقعیت محل
بازار مصرف
تحلیل وضعیت محل
 مشخصات واحد
اقدامات انجام شده در همه بخش ها
تحلیل صحیح یا نا صحیح بودن امکانات
فرمول خوراک (میزان در ۱ تن)
ساختمان های زیرزمینی سیلو
زایشگاه
باکس های انفرادی
جایگاه گاوهای نر
داروخانه
اتاق مدیریت و شناسنامه ها
 این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۴۶

دسته‌ها