سورس پروژه نقاشی

بدون دیدگاه

این یک پروژه نقاشی است که با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است.
از ویژگی های این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
ترسیم خط به کمک ماوس

ترسیم دایره تو خالی

ترسیم دایره توپر

ترسیم چهار ضلعی تو خالی

ترسیم چهار ضلعی تو پر

ترسیم چند ضلعی

نوشتن متن با امکان تغییر فونت و سایز

تشخیص رنگ

این پروژه تمام نیاز های شما را برای ارائه یک پروژه خوب برآورده میکند.
شما میتوانید از کدهای این برنامه برای یادگیری برنامه نویسی سی شارپ استفاده کنید.کدها به ساده ترین روش ممکن نوشته شده اند و یادگیری آن بسیار راحت می باشد.
شما میتوانید از این پروژه حتی برای ارائه پروژه نهایی در دانشگاه خود نیز استفاده کنید.
ویژگی دیگر این پروژه فارسی بودن آن می باشد که دارای منوی فارسی و … می باشد.

تعیین عدد اول (سی شارپ)

بدون دیدگاه

تعیین عدد اول (سی شارپ)

با وارد کردن عدد میگوید عدد اول است یا خیر.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

تعیین مقسوم علیه و اول بودن عدد (سی شارپ):

با وارد کردن عدد ، مقسوم علیه را نشان داده و معلوم میکند عدد اول است یا خیر.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید (سی شارپ)

بدون دیدگاه

تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید (سی شارپ)

عکس رنگی را به سیاه و سفید تبدیل میکند.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ)

بدون دیدگاه

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ)

عددی بین ۱ تا ۳۶۵ را وارد کرده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه سال است.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

بدون دیدگاه

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

۱ – با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید(نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس )

۲ – با انتخاب رکورد مورد نظر و انتخاب دکمه حذف، آن رکورد حذف میشود.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c#

بدون دیدگاه

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# حاوی سورس و فایل اجرایی

با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید ( نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس )
در باکس مخصوص کد دانشجو را نوشته اطلاعات دانشجو را نشان میدهد که میتوانید ویرایش یا حذف کنید.
برای حذف دانشجو ۲ دکمه deleteclear  با ۲ دستور مختلف در نظر گرفته شده است.
مرتب کردن دانشجویان براساس نمره آنها.

فایل حاوی سورس کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط سی شارپ #C نوشته شده است.

پاک کردن سطل آشغال توسط (سی شارپ)

بدون دیدگاه

پاک کردن سطل آشغال توسط سی شارپ

با اجرای این برنامه سطل آشغال سیستم با پرسیدن مطمئن هستید پاک میشود.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

صدا بوسیله فرکانس و زمان (سی شارپ)

بدون دیدگاه

صدا بوسیله فرکانس و زمان:

مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده  و صدای تولید شده را پخش میکند.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

تعداد مقسوم علیه های عدد (سی شارپ)

بدون دیدگاه

تعداد مقسوم علیه عدد:

عدد را وارد کرده، اعلام میکند چه تعداد مقسوم علیه دارد ، و مقسوم علیه ها را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

دسته‌ها