مقاله انواع پلیمر، ساختار و کاربرد

 • شیمی
 • اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

خلاصه:
بشر با تلاش برای دستیابی به مواد جدید, با استفاده از مواد آلی (عمدتا هیدروکربنها) موجود در طبیعت به تولید مواد مصنوعی نایل شد. این مواد عمدتا شامل عنصر کربن , هیدروژن, اکسیژن, نیتروژن و گوگرد بوده و به نام مواد پلیمری معروف هستند. مواد پلیمری یا مصنوعی کاربردهای وسیعی , از جمله در ساخت وسایل خانگی , اسباب بازیها, بسته بندیها , کیف و چمدان , کفش , میز و صندلی , شلنگها و لوله های انتقال أب , مواد پوششی به عنوان رنگها برای حفاظت از خوردگی و زینتی , لاستیکهای اتومبیل و بالاخره به عنوان پلیمرهای مهندسی با استحکام بالا حتی در دماهای نسبتا بالا در ساخت اجزایی از ماشین ألات, دارند.
پلیمرها خواص فیزیکی و مکانیکی نسبتا خوب و مفیدی دارند . أنها دارای وزن مخصوص پاییین و پایداری خوب در مقابل مواد شیمیایی هستند. بعضی از أنها شفاف بوده و می توانند جایگزین شیشه ها شوند. اغلب پلیمرها عایق الکتریکی هستند. اما پلیمرهای خاصی نیز وجود دارند که تا حدودی قابلیت هدایت الکتریکی دارند . عایق بودن پلیمرها به پیوند کووالانسی موجود بین اتمها در زنجیرهای مولکولی ارتباط دارد. اما تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر نشان داد که امکان ایجاد خاصیت هدایت الکتریکی در امتداد محور مولکولها وجود دارد. این نوع پلیمرها اساسا از پلی استیلن تشکیل شده اند. با نفوذ دادن عناصری مانند فلزات قلیایی یا هالوژنها «فرایند دوپینگ) به زنجیرهای مولکولی پلی استیلن به ترتیب نیمه هادیهای پلیمری از نوع N و P به دست می أیند. افزودن عناصر یا دوپینگ سبب می شود که الکترونها بتوانند در امتدا د اتمهای کربن در زنجیر حرکت کنند. تفلون از مواد پلیمری است که به دلیل ضریب اصطکاک پایینی که دارد به عنوان پوشش برای جلوگیری از چسبیدن مواد غذایی در وسایل پخت و پز استفاده می شود.
فهرست مطالب:
ساختار پلیمرها
مروری بر انواع پلیمرها
شاخه‌های پلیمر
رزین
پلیمر مصنوعی
پلیمرهای بلوری مایع (LCP)
پلیمرهای زیست تخریب پذیر
پلی استایرن
لاستیکهای سیلیکون
لاستیک اورتان
استفاده از فناوری نانو برای دیرسوزکردن پلیمرها
نانوکامپوزیت‌های دیرسوز
ویژگی‌های نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاکرس
استانداردسازی؛ ابزار قدرت در دست کشورهای پیشروی صنعتی
پلیمر های سوپر جاذب
استاکوسورب
بالاترین ظرفیت جذب
حداکثر آب رسانی به ریشه های گیاه
پلیمر و الاستومر
ترموپلاستیک ها
پلی اولفین یا پلیمرهای اتنیک
پلی اتیلن دانسیته پایین
پلی اتیلن دانسیته بالا
پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا
پلی پروپیلن
پلی بوتیلن
پلی‌وینیل کلراید
پلی وینیل کلراید کلرینه شده
پلی وینیل استات
پلی استایرن
پلی متیل پنتن
آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلی تترافلورواتیلن
پلی تری فلورو کلرو اتیلن
پلی وینیلیدن فلوراید
پلی آمیدها
پلی استالیز
سلولزها
پلی‌کربناتها
ترموست ها
رزین‌های اپو کسی
رابرها و الاستومرها
رابر طبیعی
پلی‌ایزوپرن رابر
رابر استایرن بوتادین
رابر نیتریل
نتیجه‌گیری
منابع

نانو تکنولوژی

 • شیمی
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
مقدمه
۱- مواد نو
۲- نانو مواد
۳- نانو تکنولوژی
۱-۳- وسایل محاسباتی نانو
۲-۳- وسایل بیو مولکولی و الکترونیک مولکولی
۳-۳- مسایل و پیامدهای گسترده تر
۴- تولید مولکولی و نانو روباتها
۱-۴- تکنولوژی
۲-۴- مسایل و پیامدهای گسترده تر
۵- بحث و نتیجه گیری
۱-۵- گستره احتمالات تا سال ۲۰۱۵
۲-۵- سرعت پیشرفت نانوتکنولوژی
الف) تشدید ماهیت چند رشته ای تکنولوژی
ب) آهنگ شتابدار تغییر
پ) افزایش دغدغه های اجتماعی و اخلاقی
ت) ضرورت گسترش و تعمیق روز افزون آموزش
ح) افزایش طول عمر
خ) محدود شدن حریم خصوصی افراد
ج) استمرار جهانگرایی
د) رقابت بین المللی

مقاله انواع پلیمر، ساختار و کاربرد

 • شیمی
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

خلاصه:
بشر با تلاش برای دستیابی به مواد جدید, با استفاده از مواد آلی (عمدتا هیدروکربنها) موجود در طبیعت به تولید مواد مصنوعی نایل شد. این مواد عمدتا شامل عنصر کربن , هیدروژن, اکسیژن, نیتروژن و گوگرد بوده و به نام مواد پلیمری معروف هستند. مواد پلیمری یا مصنوعی کاربردهای وسیعی , از جمله در ساخت وسایل خانگی , اسباب بازیها, بسته بندیها , کیف و چمدان , کفش , میز و صندلی , شلنگها و لوله های انتقال أب , مواد پوششی به عنوان رنگها برای حفاظت از خوردگی و زینتی , لاستیکهای اتومبیل و بالاخره به عنوان پلیمرهای مهندسی با استحکام بالا حتی در دماهای نسبتا بالا در ساخت اجزایی از ماشین ألات, دارند.
پلیمرها خواص فیزیکی و مکانیکی نسبتا خوب و مفیدی دارند . أنها دارای وزن مخصوص پاییین و پایداری خوب در مقابل مواد شیمیایی هستند. بعضی از أنها شفاف بوده و می توانند جایگزین شیشه ها شوند. اغلب پلیمرها عایق الکتریکی هستند. اما پلیمرهای خاصی نیز وجود دارند که تا حدودی قابلیت هدایت الکتریکی دارند . عایق بودن پلیمرها به پیوند کووالانسی موجود بین اتمها در زنجیرهای مولکولی ارتباط دارد. اما تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر نشان داد که امکان ایجاد خاصیت هدایت الکتریکی در امتداد محور مولکولها وجود دارد. این نوع پلیمرها اساسا از پلی استیلن تشکیل شده اند. با نفوذ دادن عناصری مانند فلزات قلیایی یا هالوژنها «فرایند دوپینگ) به زنجیرهای مولکولی پلی استیلن به ترتیب نیمه هادیهای پلیمری از نوع N و P به دست می أیند. افزودن عناصر یا دوپینگ سبب می شود که الکترونها بتوانند در امتدا د اتمهای کربن در زنجیر حرکت کنند. تفلون از مواد پلیمری است که به دلیل ضریب اصطکاک پایینی که دارد به عنوان پوشش برای جلوگیری از چسبیدن مواد غذایی در وسایل پخت و پز استفاده می شود.
فهرست مطالب:
ساختار پلیمرها
مروری بر انواع پلیمرها
شاخه‌های پلیمر
رزین
پلیمر مصنوعی
پلیمرهای بلوری مایع (LCP)
پلیمرهای زیست تخریب پذیر
پلی استایرن
لاستیکهای سیلیکون
لاستیک اورتان
استفاده از فناوری نانو برای دیرسوزکردن پلیمرها
نانوکامپوزیت‌های دیرسوز
ویژگی‌های نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاکرس
استانداردسازی؛ ابزار قدرت در دست کشورهای پیشروی صنعتی
پلیمر های سوپر جاذب
استاکوسورب
بالاترین ظرفیت جذب
حداکثر آب رسانی به ریشه های گیاه
پلیمر و الاستومر
ترموپلاستیک ها
پلی اولفین یا پلیمرهای اتنیک
پلی اتیلن دانسیته پایین
پلی اتیلن دانسیته بالا
پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا
پلی پروپیلن
پلی بوتیلن
پلی‌وینیل کلراید
پلی وینیل کلراید کلرینه شده
پلی وینیل استات
پلی استایرن
پلی متیل پنتن
آکریلونیتریل بوتادین استایرن
پلی تترافلورواتیلن
پلی تری فلورو کلرو اتیلن
پلی وینیلیدن فلوراید
پلی آمیدها
پلی استالیز
سلولزها
پلی‌کربناتها
ترموست ها
رزین‌های اپو کسی
رابرها و الاستومرها
رابر طبیعی
پلی‌ایزوپرن رابر
رابر استایرن بوتادین
رابر نیتریل
نتیجه‌گیری
منابع

بسپارها (پلیمرها)

 • شیمی
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
از دیدگاه شیمیایی، بسپارها (پلیمرها) مولکول‌هایی با زنجیره بلند و وزن مولکولی بسیار زیاد (معمولاً در حد صدها هزار) هستند. به همین دلیل اصطلاح ماکرومولکول‌ها برای ارجاع به مواد پلیمری بکار می‌رود. متون تجاری گاهی به بسپارها بصورت رزین ارجاع می‌دهند. این اصطلاح قدیمی به قبل از زمان درک ساختار شیمیایی زنجیره‌های بلند برمی‌گردد.
بشر برای دستیابی به مواد جدید، با استفاده از مواد آلی (عمدتاً هیدروکربن‌ها) موجود در طبیعت به تولید مواد مصنوعی نایل شد. این مواد عمدتاً شامل عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد بوده و به نام مواد بسپاری یا پلیمری معروف هستند. مواد بسپاری کاربردهای گسترده‌ای، از جمله در ساخت وسایل خانگی، اسباب بازی‌ها، بسته‌بندی‌ها، کیف و چمدان، کفش, میز و صندلی، شلنگها و لوله‎های انتقال آب و گاز، مواد پوششی به عنوان رنگ‌ها برای حفاظت از خوردگی و زینتی, تایرهای خودرو و بالاخره به عنوان بسپارهای مهندسی با استحکام زیاد حتی در دماهای نسبتاً کم یا بالا در ساخت اجزایی از ماشین آلات، دارند.
فهرست مطالب:
مقدمه
خواص بسپارها
ساختار بسپارها
خواص مکانیکی
تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص        
پلاستیکها 
توموپلاستها 
الاستومرها 
ترموسیتینگها 
فرایند پلیمریزاسیون        
انواع پلیمرها 
پلیمریزاسیون افزایشی 
کائوچو 
کائوچوی طبیعی
کائوچوی مصنوعی
پلیمریزاسیون تراکمی 
نایلون
پلیمریزاسیون اشتراکی (کوپلیمریزاسیون) 
پلی اتیلن
تاریخچه تولید پلی اتیلن 
انواع پلی اتیلن 
کاربرد لوله‌های پلی اتیلنی 

آب سنگین و ویژگی های آن

 • شیمی
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:
آب سنگین آبی است که نسبت ایزوتوپ دوتریوم در
آن از حد آب معمولی بیشتر است. در آب سنگین (با فرمول D۲O) بر خلاف آب
معمولی (با فرمول H۲O) به جای هیدروژن ایزوتوپ هیدروژن دوتریم با اکسیژن
ترکیب شده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
آب سنگین
آب نیمه سنگین
معایب آب سنگین
مزایای آبی که سختی آن گرفته شده است
کاربرد آب سنگین در راکتورهای هسته ای
تفاوت در نوترون
تولید آب سنگین
کاربرد های آب سنگین
آب سنگین و بمب اتم
تاریخ آب سنگین
فشرده اطلاعات آب سنگین
برخی از خواص آب معمولی و آب سنگین
تولید آب سنگین، مراحل و کاربردها
مفهوم و مراحل تولید
آب با اکسیژن سنگین

انرژی هسته ای

 • شیمی
 • فروردین ۲۲, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقدمه:

انرژی یکی از مهمترین نیاز های جامعه امروزی است، از آنجایی که استحصال انرژی از منابع سوخت فسیلی برای بشر و محیط زیست او، به دلیل ایجاد گازهای گلخانه ای،  زیان های جبران ناپذیری را به همراه دارد، این روزها جامعه بشری به دنبال جایگزین های نوینی از انرژی است. از مناسب ترین آنها  می توان به انرژی هسته ای نهفته در هسته اتم ها اشاره کرد، که این انرژی بیش از ۵ دهه است که مورد بهره برداری قرار دارد.
استفاده از نیروی هسته‌ای از ۵۰ سال پیش آغاز شد و اینک این نیرو همان اندازه از برق جهان را تأمین می‌کند که ۴۰ سال پیش بوسیله تمام منابع انرژی تأمین می‌شد. حدود دو سوم از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نیروگاههای هسته‌ای آنها در زمینه تولید برق و زیر ساختهای صنعتی نقش مکمل را ایفا می‌کنند. نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نیروگاههای هسته‌ای در آنها در حال برنامه‌ریزی و یا در دست ساخت هستند. به این ترتیب ، توسعه سریع نیروی هسته‌ای جهان مستلزم بروز هیچ تغییر بنیادینی نیست و تنها نیازمند تسریع راهبردهای موجود است. امروزه حدود ۴۴۰ نیروگاه هسته‌ای در ۳۱ کشور جهان برق تولید می‌کنند. بیش از ۱۵ کشور از مجموع این تعداد در زمینه تأمین برق خود تا ۲۵ درصد یا بیشتر ، متکی به نیروی هسته‌ای هستند. در اروپا و ژاپن سهم نیروی هسته‌ای در تأمین برق بیش از ۳۰ درصد است، در آمریکا نیروی هسته‌ای ۲۰ درصد از برق را تأمین می‌کند. در سرتاسر جهان ، دانشمندان بیش از ۵۰ کشور از حدود ۳۰۰ راکتور تحقیقاتی استفاده می‌کنند تا درباره فناوریهای هسته‌ای تحقیق کرده و برای تشخیص بیماری و درمان سرطان ، رادیوایزوتوپ تولید کنند.همچنین در اقیانوسهای جهان راکتورهای هسته‌ای نیروی محرکه بیش از ۴۰۰ کشتی را بدون اینکه به خدمه آن و یا محیط زیست آسیبی برسانند، تأمین می‌کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
منشا انرژی هسته ای
پیشرفتهای صورت گرفته
کاربردها
کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب
محاسن و معایب انرژی هسته ای بر سایر انرژی ها
جوانب اقتصادی
امنیت نیروگاه های هسته‌ای
نگرانی‌های زیست محیطی
حادثه اتمی چرنوبیل
علت وقوع حادثه
حادثه اتمی تری مایل آیلند
امتیاز و برتری انرژی هسته‌ای
شکافت هسته ای
واکنشهای ذ نجیره ای خود تقویت شونده
پیشرفت انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
انرژی هسته ای در ایران
اورانیوم
کشورهای اصلی تولید کننده اورانیوم
منابع اورانیم
ترکیبات شیمیایی
آسیاب کردن اورانیوم
اکتشاف و استخراج و تغلیظ اورانیم
هشدار های مهم
خواص اشعه رادیواکتیو
خواص ذره آلفا
خواص ذره بتا
خواص اشعه گاما

مقاله ترجمه شده وابستگی سرعت لایه ای شعله متان,پروپان و اتیلن به دمای اولیه و غلظت رقیق کننده بی اثر(Dependence of the Laminar Burning Velocity of Methane, Propane and Ethylene on Initial Temperature and Inert Diluent Concentration):


خلاصه:
در احتراق با شعله , سرعت لایه ای شعله یک پارامتر مهم در توصیف احتراق متلاطم است. محاسبات با استفاده از یک مکانیزم جنبشی شیمیایی که اثر نسبت هم ارزی و دمای اولیه روی سرعتهای شعله متان, اتیلن و پروپان را با هوا و در فشار اتمسفر مشخص می کند انجام شده است.
این نتایج با داده های موجود در منابع چک شده اند و سپس برای دماهای خیلی بالا که عموماً در جریانهای گردابه ای مورد توجه هستند برون یابی شده اند.
رابطه ساده ای برای توصیف آنها در گستره ۳۰۰k تا ۱۱۰۰k با حدود% ۱۰ خطا برای اهداف مدل سازی توسعه یافته است.
 رقیق کردن سوخت با دی اکسید کربن در زمینه سوختهای ترکیبی, بیوگاز ها مورد توجه است بنابراین اثر آن نیز محاسبه شده است. مقایسه با رقیق کردن توسط نیتروژن نشان می دهد که   نقش یک گونه واکنش پذیر را بازی می کند.
Abstract
Through its influence on flamelet combustion, the laminar burning velocity is a crucial parameter in describing turbulent combustion. Calculations with a single chemical kinetics mechanism have determined the effect of equivalence ratio and initial temperature on the burning velocities of methane, ethylene and propane in air at atmospheric pressure. These results have been checked against available data in the literature, and then used to extrapolate to the much higher temperatures that are generally of interest in recirculating flows. Simple correlations have been developed to describe them to within 10% over the temperature range from 300K to 1100K in a convenient form for modeling purposes. Dilution of fuel by carbon dioxide is of interest in the context of synthetic and biogas fuels, and so its effect has also been computed. Comparison with dilution by nitrogen indicates the extent of CO2’s role as a reactive species.

پروژه چرخه سوخت هسته ای

 • شیمی
 • فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

پروژه چرخه سوخت هسته ای:

مقدمه
سنگ معدن اورانیوم موجود در طبیعت از دو ایزوتوپ ۲۳۵U به مقدار ۰٫۷ درصد و ۲۳۸U ‏به مقدار ۳٫۹۹ درصد تشکیل شده است. سنگ معدن را ابتدا در اسید حل کرده و ‏بعد از تخلیص فلز ، اورانیوم را بصورت ترکیب با اتم فلوئور (۹F ) و بصورت مولکول ‏اورانیوم هگزا فلوراید تبدیل می‌کنند که به حالت گازی است. سرعت متوسط ‏مولکولهای گازی با جرم مولکولی گاز نسبت عکس دارد.

فهرست:
مقدمه
غنی سازی اورانیوم با دیفوژیون گازی
غنی سازی اورانیم از طریق میدان مغناطیسی
کاربردهای اورانیوم غنی شده
نحوه تولید سوخت پلوتونیوم رادیو اکتیو
دید کلی
حالتهای برهمکنش
چگونه یک بمب هسته ای بسازیم ؟
نگاه اجمالی
کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق
برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها
انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای و امور بهداشتی
کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی و دامپروری
کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب :
کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی
آنچه باید بدانیم
اورانیوم
از بمب اتم بیشتر بدانیم
بمبهای هسته ای چگونه ساخته میشوند؟
اختراع بمب اتم
استفاده مفید از همجوشی هسته‌ای
چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشکیل دهنده آن
استخراج
تبدیل اورانیوم
غنى سازى
بمب اورانیومى
راکتورهاى هسته اى
بازپردازش
بمب پلوتونیوم
بمب اتمی
لیزه میتنر ( مادر انرژی اتمی
بمب هسته ای چگونه کار می‌کند؟
طراحی بمب‌های هسته‌ای
بمب‌ شکافت هسته‌ای
بمب گداخت هسته‌ای
بمب‌های شکافت هسته‌ای
روش انفجار از داخل
بمب‌ گداخت هسته‌ای
اثر بمب‌های هسته‌ای
زیانهای ناشی از انفجار بمب هسته‌ای عبارتند از
دید کلی
آیا می‌دانید که
نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای
سوخت راکتورهای هسته‌ای
مزیتهای انرژی هسته‌ای بر سایر انرژیها
چرا سقف نیروگاه  های  اتمی گنبدی شکل است
ساساکی! شجاع باش
شمار تلفات انفجار نیروگاه چرنوبیل
دید کلی
ساختار نیروگاه اتمی
طرز کار نیروگاه اتمی
نمونه عملی
افشاگری افشاگر برنامه هسته ای تل آویو
ساختار نیروگاه های اتمی جهان
ایزوتوپ های اورانیوم
ساختار نیروگاه اتمی
غنی سازی اورانیم
سالگرد این حادثه

مقدمه:

ایران خودرو در یک نگاه

نام شرکت: ایران‌خودرو (سهامی عام)

تاریخ تأسیس: مرداد ۱۳۴۱

میزان سرمایه: ۵/۱۲۸۲ میلیارد ریال

نیروی انسانی: ۱۲۰۳۹ نفر

مساحت: ۰۰۰/۴۵۰/۳ متر مربع

شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) در ۲۷ مرداد ۱۳۴۱ و با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال و با یک هزار سهم هزار‌ریالی تاسیس شد و در شهریور همان سال تحت شماره ۸۳۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و از مهرماه سال ۱۳۴۲ فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد و پس از استقرار تجهیزات مربوطه به تولید آخرین مدل اتومبیل هیلمن با عنوان پیکان با ضرفیت اولیه سالانه ۶ هزار دستگاه اولین اتومبیل سواری به تولید رسید.

شرکت ایران خودرو که فعالیت خود را با تولید سواری پیکان، اتوبوس و مینی‌بوس آغاز کرد و به مرور زمان به تنوع حجم تولیدات خود افزود به طوری که در سال ۱۳۷۹ به تولید ۱۷۶۰۰۰ دستگاه خودرو با شکستن رکورد و به میزان قابل توجهی کمیت و کیفیت محصولات خود افزایش دهد.
شرکت ایران خودرو با داشتن ۷۰% از سهام تولید بازار بزرگترین تولید کننده خودرو در کشور است.

در ایران خودرو چندین مدیریت (سازمان) وجود دارد که با آنها آشنا می‌شویم:

مدیریت بدنه سازی
۱-   سالن بدنه سازی سواری در کارخانه شمالی

۲-   سالن بدنه سازی وانت در کارخانه شمالی

۳-   سالن بدنه سازی RD

۴-   سالن بدنه‌سازی جدید

مدیریت رنگ
۱-   سالن رنگ شماره ۱

۲-   سالن رنگ شماره ۳

۳-   سالن رنگ شماره ۲

مدیریت مونتاژ
۱-   سالن مونتاژ شماره ۱ (جهت خودروهای پیکان، پژو آردی و پژو ۲۰۶)

۲-   سالن مونتاژ شماره ۲ (جهت خودروهای پژو ۴۰۵، پارس و سمند)

۳-   سالن مونتاژ شماره ۳ (جهت خودروهای پیکان و وانت)

مدیریت قالب و پرس
مدیریت ریخته‌گری
مدیریت نیرو محرکه
کارخانه گیربکس سازی
کارخانه اکسل سازی
مدیریت لوازم تکمیلی و تزئینی
سالن مونتاژ

قسمتی از متن:
در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از ۲۰۰ متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوکلئیک اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (۸۳) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از ۳۰۰ آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از۹۰% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (۳۰% آن در استخوانها  60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (۸۲) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملکرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

فهرست مطالب:
فصل اول– مقدمه
(۱) مقدمه
۱-۱ متابولسیم روی
۱-۱-۱ پیشگفتار
۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی
۱-۱-۱-۳تاریخچه
۱-۱-۲متابولسیم روی
۱-۱-۳-کمبود روی در بدن
۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟
۱-۱-۴-مسموم کنندگی ZinC
1-1-6-استفاده‌های پزشکی
۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی
۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی
۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت
۱-۱-۸-محرکهای دارویی
۱-۱-۹-نتیجه
۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات
۱-۱-۹-۲مکملهای مغذی (۸۳)  Nutritinal supplement
1-1-9-3-نحوه مصرف روی
۱-۱-۲-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism)
1-2-1-توزیع آهن در بدن
۱-۲-۲-هموگلوبین
۱-۲-۳-ذخیره آهن
۱-۲-۴-جایگاه انتقالی ‌آهن
۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption)
1-2-5-1مکانیسم جذب آهن
۱-۲-۶-فریتین سرم (serum ferritin)
1-2-6-ساختمان فریتین
۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین
۱-۲-۶-۳-عمل فریتین در بدن
۱-۲-۶-۴-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی
مقادیر نرمال آهن سرم
۱-۲-۷-۱تغییرات روزانه در آهن سرم
۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم
۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی
۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی
۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی
۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم
۱-۲-۹- روش اول
۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین)
۱-۲-۹-۳- روش سوم
فصل دوم
۲- مواد، وسایل، روشها
۲-۱ مواد
۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده
۳-۳- روشهای دستگاهی
۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری
۲-۴-۱ تعیین طول موج  ماکزیمم
۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین
۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین
۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
۲-۴-۳ بررسی اثر روی
۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین
۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین
۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین
۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی
۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات
۲-۵- آزمایشات دیالیز تعادلی
۲-۵-۱ محلول‌های لازم
۲-۵-۲- طرز کار با دستگاه
۲-۵-۳- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین
۲-۵-۴- روش کنترل PH
2-5-5- طرز اندازه گیری آهن
۲-۵-۵-۱- روش کار
۲-۵-۶- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین
فصل سوم
۳- نتایج
۳-۱ تیتراسیون اسپکتروفتومتری
۳-۱-۱ تعیین طول موج ماکزیمم
۳-۱-۱-۲- اثر روی بر روی متالوتایونین
۳-۱-۱-۳ اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه
۳-۱-۲ بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین
۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین
۳-۱-۲-۲ اثر زمان
۳-۱-۲-۳ اثر یون بیکربنات
۳-۱-۲-۴ اثر اسید سیتریک
۳-۱-۲-۶ اثر PH
3-1-3 بررسی اثر روی
۳-۱-۳-۱ اثر تغییرات غلظت روی
۳-۱-۳-۲ اثر رقابتی روی با آهن
۳-۲ نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی
۳-۲-۱ تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین
فصل چهارم
بحث
آزمایشات Invitro
Refrences

دسته‌ها