گزارش کارآموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات در قالب فایل Word ورد ۱۰۸ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

۱پتروشیمی اراک در یک نگاه ۷

۲ ساختار و نمودار سازمانی ۱۲

۳واحدهای مجتمع ۱۳

۴معرفی نواحی مختلف پتروشیمی اراک ۱۴

۵کنترل اقلام ورودی ۱۹

۶شرح مختصر فرآیند واحد و نیل استات ۲۲

۷کنترل ورودیها ۲۳

۸شرح پروسس ۲۸

v واکنش ( بخش ۱۰) ۲۸

v بخش CO2 زدائی ( بخش ۲۰) ۴۵

v اساس پروسس ۴۵

v شستشو دادن با آب و پرچ کردن ۴۶

v جاذب CO247

v غربال کننده CO248

v صافی کربنات ۲۰۰۷-F-3149

v تزریق مواد ضد کف ۴۹

v مخزن آماده سازی و پساب کربنات ۵۰

v تانک ذخیره کربنات ۲۰۰۲-TK-3150

v تقطیر ( بخش ۳۰) ۵۰

v ستون آزئوترییک ۳۰۰۲-T-3150

v ستون جریان جانبی ۳۰۰۲-T-3155

v ستون اتیل استات ۳۰۰۲-T-3156

v ستون آبگیری ۳۰۰۴-T-3157

v ستون عریان کننده آب ۳۰۰۵-T-3159

v ستون مواد سبک ۳۰۰۶-T-3160

v ستون ونیل استات ۳۰۰۷-T-3161

v غلظت دی استانها ، پلیمرها و ترکیباتی با نقطه جوش بالا ۶۲

v سیستم ممانعت کننده ۶۴

v سیستم تخلیه ۶۵

v انبار ذخیره میانی ( بخش ۴۰)۶۵

v انبار نهائی محصول و بارگیری ( بخش ۵۰) ۶۶

v سیستم مشعل گاز (بخش ۶۰)۶۷

v بخار و سیستم کندانس ( بخش ۷۰) ۶۷

v واحد Utilities ( بخش ۸۰) ۶۸

۹پیوست ۱ (دستور العمل های عمومی برای جلوگیری از حوادث )۶۹

۱۰پیوست ۲ (مواد شیمیایی خطرناک واحد )۷۸

۱۱پیوست ۳ ( علائم اختصاری مواد در واحد VA)107


پتروشیمی اراک در یک نگاه

هدف :

ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فراورده های نهایی پلیمیری و شیمیایی.

سهامداران :

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

سازمان تامین اجتماعی

سازمان بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری کشوری

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

سایر سهامداران

سرمایه نقدی : ۶۰۰ میلیارد ریال

تولیدات :

در ظرفیت کامل تولیدات مجتمع بالغ بر ۱۱۳۸۰۲۰ تن مواد پایه ای .میانی و نهایی می باشد که نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فراورده ها به خارج از کشور صادر می شوند .


تاریخچه و انگیزه احداث :

مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرحهای زیربنایی و مهم می باشد که درراستای سیاست های کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است .

این طرح درسال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال ۱۳۷۲فاز اول مجتمع در مدار تولید قرار گرفت در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۱۳۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت . از سال ۱۳۷۹ همزمان با تکمیل واحدها طرحهای توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است . از سال ۱۳۷۸ با تصویب هیات مدیره و پس از بررسی های دقیق و عملکرد مجتمع . شرکت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید .

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک در قالب فایل Word ورد ۴۱ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

تاریخچه و انگیزه احداث

مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرح های زیربنائی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است .

این طرح در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال ۱۳۷۲ فاز اول مجتمع درمدار تولید قرار گرفت. در ادامه کاربه منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر ، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت .

از سال ۷۹ ، همزمان با تکمیل واحدها، طرح های توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است .

از سال ۱۳۷۸ با تصویب هیئت مدیره و پس از بازرسی های دقیق عملکرد مجتمع ، شرکت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید .

اهمیت تولیدات مجتمع

از مشخصه های استثنایی مجتمع پتروشیمی اراک استفاده از دانش های فنی ، تکنولوژی و فرآیندهای پیشرفته می باشد . تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتا گریدهای مختلف را شامل می شوند . از لحاظ انتخاب خطوط تولید کمتر مجتمعی را می توان یافت که مانند مجتمع پتروشیمی اراک ترکیبی از تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات نظیر سموم علف کش ها را یکجا داشته باشد . مجتمع پتروشیمی اراک از لحاظ تنوع ، ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تامین نیاز صنایع مهم کشور کم نظیر می باشد .

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک آزمایشگاه GC در قالب فایل Word ورد ۹۶ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

فهرست مطالب :

فصل اول :آشنایی کمی با مجتمع پتروشیمی اراک

۱-۱ تاریخچه و انگیزه احداث ……………………. ۱۰

۱-۲ اهمیت تولیدات مجتمع ………… ۱۰

۱-۳ خوراک مجتمع ………… ۱۰

۱-۴ نیروی انسانی …………. ۱۱

۱-۵ مصارف تولیدات مجتمع ………… ۱۱

۱-۶ موقعیت جغرافیایی …………. ۱۱

۱-۷ واحدهای مجتمع …………. ۱۲

۱-۸ دستاوردهای مهم مجتمع …………. ۱۲

۱-۹ حفظ محیط زیست ………… ۱۳

۱-۱۰ اسکان و امکانات رفاهی ………… ۱۳

۱-۱۱ مجتمع پتروشیمی اراک ……………. ۱۴

فصل دوم : گازکروماتوگرافی

۲-۱ مقدمه …………. ۱۶

۲-۲ تاریخچه …………. ۱۷

۲-۳ مزایای کروماتوگرافی …………. ۱۸

۲-۴ اصول دستگاه ………….. ۱۹

۲-۵ سیستم کروماتوگرافی ……………. ۲۱

۲-۵-۱ گاز حامل ………….. ۲۱

۲-۵-۲ کنترل جریان …………. ۲۱

۲-۵-۳ اندازه گیری جریان ……………….. ۲۲

۲-۵-۴ وارد کردن نمونه ………………… ۲۲

۲-۵-۵ ستون …………………. ۲۴

۲-۵-۶ آون …………………. ۲۷

۲-۵-۷ پیل آشکار ساز …………………. ۲۸

۲-۵-۸ دما …………………. ۲۹

۲-۵-۹ ثبات ………………….. ۳۰

۲-۵-۱۰ شناسایی اجزاء یک مخلوط ………… ۳۱

فصل سوم : انژکتورها

۳-۱ مقدمه …………….. ۳۳

۳-۲ انژکتورهای Split ……………. 35

۳-۲-۱ حجم انژکتور ………………… ۳۶

۳-۲-۲ دمای انژکتور …………………. ۳۷

۳-۲-۳ لوله تزریق انژکتورهای Split ………………… 37

۳-۳ انژکتورهای Splitless ………………. 38

۳-۳-۱ لوله تزریق انژکتورهای Splitless ………….. 39

۳-۳-۲ دمای انژکتور و استفاده صحیح از سرنگ تزریق ………………… ۴۰

۳-۴ انژکتورهای On –column ………………… 42

۳-۴-۱ چند نکته مهم …………………. ۴۲

۳-۴-۲ امتیازات روش تزریق On –column …………..43

۳-۵ انژکتورهای مستقیم ………… ۴۵

۳-۵-۱ تبدیل انژکتورهای ستون های پر شده به انژکتورهای مستقیم ….. ۴۵

۳-۵-۲ لوله تزریق انژکتور مستقیم …………… ۴۶

۳-۶ سپتوم انژکتور ………………….. ۴۸

۳-۷ تمییز کردن انژکتور ……………. ۴۸

فصل چهارم : ستون ها

۴-۱ مقدمه ای بر مبحث ستون های پرشده …………… ۵۱

۴-۲ نگهدارنده های جامد …………. ۵۱

۴-۲-۱ اثرات سطحی نگهدارنده جامد ………………….. ۵۳

۴-۲-۲ اندازه ذرات …………… ۵۴

۴-۳ فاز مایع ……………. ۵۴

۴-۳-۱ شرایط فاز مایع ………………….. ۵۴

۴-۳-۲ گزینش فاز مایع ………………….. ۵۵

۴-۳-۳ درصد فاز مایع ………………….. ۵۵

۴-۴ دمای ستون ………… ۵۶

۴-۵ تهیه جامد پوشانده شده …………….. ۵۶

۴-۶ مقدمه ای بر مبحث ستون های موئین ……………… ۵۸

۴-۷ وارد کردن نمونه …………….. ۵۹

۴-۸ لوله های سیلیس گداخته …………. ۵۹

۴-۹ پوشش پلی ایمیدی …………. ۶۰

۴-۱۰ حدود دمایی ستون ……………… ۶۱

۴-۱۱ فازهای ساکن ستون های موئین ………….. ۶۳

۴-۱۱-۱ انتخاب فاز ساکن …………. ۶۴

۴-۱۱-۲ فازهای ساکن معادل (هم ارز) …………… ۶۵

فصل پنجم : آشکارسازها

۵-۱ مقدمه ……………. ۶۷

۵-۲ گاز جبرانی …………………. ۶۷

۵-۳ حساسیت آشکارساز …………….. ۶۸

۵-۴ گزینش پذیری …………….. ۶۹

۵-۵ دامنه خطی بودن پاسخ آشکارساز ………….. ۶۹

۵-۵-۱ آشکارساز هدایت حرارتی یا کاتارومتر ………….. ۷۰

۵-۵-۲ آشکارساز بر پایه یونش ……………………. ۷۱

۵-۵-۳ آشکارساز یونش شعله ای ……………………. ۷۱

۵-۵-۴ آشکارساز یونش سطح مقطعی ……………….. ۷۲

۵-۵-۵ آشکارساز یونش آرگون ……………. ۷۲

۵-۵-۶ آشکارساز یونش هلیم ………… ۷۳

۵-۵-۷ آشکارساز یونش قلیایی …………….. ۷۳

۵-۵-۸ آشکارساز یونش نوری …………….. ۷۴

۵-۵-۹ آشکارساز نورسنجی ………….. ۷۴

۵-۵-۱۰ آشکارساز هدایت الکترولیتیکی …………….. ۷۵

۵-۵-۱۱ آشکارساز بر پایه دانسیته گاز ……………….. ۷۵

۵-۵-۱۲ آشکارساز الکترون ربا ……………………. ۷۶

۵-۵-۱۳ آشکارساز پلاسمای امواج میکرو …………… ۷۶

۵-۵-۱۴ آشکارساز انتگرالی …………… ۷۷

فصل ششم : عملکرد واحدها

۶-۱ واحد ۲- اتیل هگزانول …………. ۸۵

۶-۱-۱ فرایند تولید ۲- اتیل هگزانول ………………. ۸۵

۶-۱-۲ عرضه محصولات …………… ۸۷

۶-۱-۳ اهمیت واحد ۲- اتیل هگزانول ……………… ۸۸

۶- ۲ واحداتانول آمین ………….. ۸۹

۶-۲-۱ فرایند تولید اتانول آمین …………… ۸۹

۶-۲-۲ عرضه محصولات …………… ۹۱

۶-۲-۳ اهمیت واحد اتانول آمین ………….. ۹۲

۶-۳ واحد اتوکسیلات …………… ۹۲

۶-۳-۱ فرایند تولید اتوکسیلات ……………. ۹۳

۶-۳-۲ اهمیت واحد اتوکسیلات …………… ۹۴

۱-۱ تاریخچه و انگیزه احداث :

مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرحهای زیر بنائی و مهم می باشد که درراستای سیاست های کلی توسعه صنایع پتروشیمی وبااهداف تأمین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است .

این طرح درسال ۱۳۶۳ به تصویب رسیدو پس از طی مراحل طراحی ونصب و ساختمان در سال ۱۳۷۲ فاز اول مجتمع در مدار تولید قرارگرفت . در ادامه کار ، به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت .

از سال ۷۹ ، همزمان با تکمیل واحدها ، طرحهای توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است . از سال ۱۳۷۸با تصویب هئیت مدیره و پس از بررسی های دقیق عملکرد مجتمع،شرکت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغازگردید

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

بدون دیدگاه

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک در قالب فایل Word ورد ۳۵ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک در قالب فایل ورد ۳۵ صفحه قابل ویرایش
واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را اختصاص می نماید.

۱- هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات ناشی از آن حفاظت نماییم.
۲- محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.
۳- مهارت های مورد نیاز :

کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی خود آشنایی کامل داشته باشد.

۲) شرایط اضطراری:
۳)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :
سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید بعلت وجود
گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.

پروژه گاز طبیعی از استخراج تا فرایند انتقال:
فهرست مطالب :

گاز طبیعی وشاخه های اصلی این صنعت
گاز طبیعی
واحد اندازه گیری گاز طبیعی
چگالی نسبی گاز طبیعی
اکتشاف و حفاری
روشهای زمین شناسی
روشهای ژئوفیزیکی
روشهای ژئوشیمیایی
حفاری چرخشی
لوله گذاری
تولید
تکمیل چاه
بهره برداری
پالایش گاز
انتقال
تاریخچه پیدایش گاز
گاز طبیعی در ایران
سیستم توزیع گاز
تاریخچه لوله پلی اتیلن
تاریخچه
سابقه
مزایای تکنولوژی پلی اتیلن
مشخصات فنی لوله‌های پلی‌اتیلن
علامت‌گذاری
ماکزیمم فشار مجاز بهره‌برداری (MAOP)
بازرسی لوله ها
تمیز کردن لوله ها
برش لوله ها
جهت و انحراف لوله
کمانی شدن لوله
خمکاری لوله ها
لوله های وازده شده
آماده نمودن سر لوله ها برای جوشکاری
جوشکاری
کلیات
روشهای اتصال
مراحل اجرایی
درجه حرارت جوش
تجهیزات جوش
جوش لب به لب
مراحل اجرایی جوش لب به لب
جوش بوشنی
روش A یا روش B
درجه حرارت جوش بوشنی
زمان جوش بوشنی
روش A
مراحل اجرایی جوش بوشنی
نوع B
بوشن می‌بایست در گیره مربوطه قرار داده شود
دستور‌العملهای عمومی درباره روش A و B
سطوح جوش لوله و بوشن را باید کاملاً تمیز کرد
کلیات نوع A ، B
روش B
حرارت جوش زینی
زمان جوش زینی
کلیات
سیستم کنترل CONTROL BOX
عواملی که در سیستم کنترل مؤثر هستند عبارتند از
ژنراتور برق
گیره هم محور کردن و گیره مدور کردن مجدد لوله
ابزار و عملیات تراشیدن
مراحل جوش برقی برای اتصالات زینی و بوشنی
جوش برقی اتصالات بوشنی ELECTROFUSION SOCKET FITTINGS
جوش برقی زینی یا انشعابی (TAPPING TEE)
اتصالات مکانیکی
اتصالات مکانیکی شامل
اتصالات فلنجی پلی‌اتیلنی
مراحل اتصال
اتصالات قابل چروک حرارتی
اتصالات خم‌دار زانوها
قطع جریان
نصب
بهره‌برداری از شیرها
نحوه نصب شیر و ساخت حوضچه
اتصالات رابط (TRANSITION FITTINGS)
نحوه استفاده از اتصالات رابط
 انشعاب گیری از لوله های اصلی
آزمایشات نهایی و راه اندازی
شرایط خاک زمین
شرایط عمومی
ملزومات پوشش خاک
عملیات لوله‌گذاری
 آمادگی و بازدید کلی
انجام اتصالات نهایی به شبکه گاز دار
تخلیه هوا وراه اندازی
اقدامات اضافی در برابر صدمات
کانال کشی
انبار کردن ، جابجایی و حمل و نقل
انبار کردن
دسته کردن لوله‌ها
انباشته کردن لوله‌ها
کلاف لوله به صورت حلقه‌ای یا استوانه‌ای
انبار کردن لوله‌ها
اولویت زمانی در استفاده از لوله‌ها
جابجایی کردن
جابجایی در هوای سرد
حمل کلاف لوله حلقه‌ای
حمل کلاف‌های استوانه‌ای
بازرسی قبل از نصب
بازرسی قبل و در زمان نصب
بازرسی در زمان نصب
روشهای بازرسی و آزمایشات
بازرسی های عینی (ظاهری)
آزمایشات مخرب
آزمایش هیدرواستاتیکی ۱۷۰ ساعته
آزمایشات غیر مخرب
خوابانیدن لوله LAYING
جلوگیری از تنش‌ها در زمان نصب
پر کردن کانال
پر کردن باقیمانده کانال
آزمایش فشار و مراحل اجرایی آن
آزمایش فشار و زمان آن
مراحل آزمایش
روش آزمایش فشار
برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای آزمایش
تجهیزات اندازه‌گیری
نتایج آزمایش TEST RESULTS
بعضی از عوامل مؤثر در این تغییرات به شرح ذیل می‌باشد
روشهایی جهت جلوگیری از خرابی لوله‌ها توسط زلزله
انتشار ترک در لوله‌های PE
اشاعه سریع ترک
انتشار و رشد آهسته ترک
انتخاب یک رزین پلی‌اتیلن برای تولید لوله
خصوصیات رزین‌های پلی‌اتیلن «لوله گاز»
تأثیر آب و هوا
خصوصیات شیمیایی
اثر گرما روی خصوصیات مکانیکی
خصوصیات الکتریکی (ELECTRICAL CHARACTERISTSCS)
نفوذ‌پذیری PERMEABILITY
عملکرد الکتریسته ساکن در لوله های پلی اتیلن
الکتریسته ساکن تولید شده در داخل لوله باقی می ماند
سیستم جلوگیری کننده از شارژ های استاتیکی در داخل لوله PE
طریقه نصب
طراحی سیستم
روش تعمیرات شبکه‌های PE در شرکت ملی گاز
چلانگر
برنامه های کامپیوتری جهت محاسبات شبکه
ب: برنامه کامپیوتری شرکت ملی گاز ایران
فرمول IGT: 5-1 تجهیزات

گزارش کارآموزی رشته صنایع نفت و گاز شرکت بین المللی پارس جنوبی در قالب فایل Word ورد ۵۵ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

فهرست مطالب گزارش کارآموزی مهندسی نفت

فصل اول
۱-۱شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)
۲-۱  آشنایی با استان بوشهر
۳-۱موقعیت میدان گازی
۴-۱بررسی لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی
۵-۱نمودار سازمانی و تشکیلات

فصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو
۱-۲ –پروژه های انجام شده
۲-۲پروژه های در حال اجرا

فصل سوم: مطالعات کتابخانه ای
۱-۳- توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی
۲-۳تاسیسات زیربنایی و پشتیبانی
۳-۳خصوصیات کشور قطر از نظر اقتصادی

فصل چهارم: مطالعات میدانی
۱-۴بررسی سیاسی و اقتصادی میدان گازی پارس جنوبی
۲-۴پالایشگاههای ساحلی
۳-۴رقابت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی.

نتیجه گیری

قسمتی از متن:
ایران بیشترین میزان ذخایر خود را در میدان گازی پارس جنوبی دارد که با کشور کوچک قطر مشترک است . قطر کشوری ایران اگر چه دیر اما اکنون شروع کرده است و دراین باره در آغاز راه است . بسیاری توانایی های قطر را در صادرات گاز به رخ ایران می کشند اما ایران نیز در یک سال اخیر نشان داده که به صورت جدی به دنبال گسترش صادرات گاز است .

پاورپوینت استخراج نفت

بدون دیدگاه

مقدمه:
سابقه اکتشاف نفت در ایران به حدود ۴۰۰۰ سال پیش می‌رسد. ایرانیان باستان به عنوان مواد سوختی و قیراندود کردن کشتی‌ها ، ساختمانها و پشت بامها از این مواد استفاده می کردند. نادر شاه در جنگ با سپاهیان هند قیر را آتش زد و مورد استفاده قرار داد. در بعضی از معابد ایران باستان برای افروختن آتش مقدس از گاز طبیعی استفاده شده و بر اساس یک گزارش تاریخی یک درویش در حوالی باکو چاه نفتی داشته که از فروش آن امرار معاش می‌کرده است.
فهرست:
مقدمه
تاریخچه استخراج نفت
عکسبرداری هوایی
نقشه کشی
رسم نقشه زمین شناسی
نقشه ساختمانی زیرزمینی
حفر چاه
آزمایش روی نمونه‌های عمقی
تهیه مقاطع بزرگ
نتیجه گیری

گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت تبریز در قالب فایل ورد ۱۲۹ صفحه قابل ویرایش
مقدمه گزارش کارآموزی :
دنیای امروز تا حد زیادی به نفت وابسته است. هواپیماها، کشتی ها، قطارها و خودروها، از فراورده های نفتی به عنوان سوخت استفاده می کنند. در نیروگاه ها، کارخانه ها، ادارات و منازل برای تهیه انرژی و گرما، نفت را به خدمت می گیرند. گرچه قسمت بیشتر نفت (حدود ۸۵ درصد) برای تامین انرژی به کار می رود ولی با این حال حدود ۱۵ درصد آن به سبب وجود انواع  هیدروکربن ها قابل تبدیل به مواد گوناگونی از جمله پلا ستیک ها، کودهای شیمیایی، انواع داروها، حشره کش ها، پاک کننده ها و…. می باشد . بدین ترتیب صنعت پالایش نفت و تبدیل و فرآورش ترکیبات نفتی یا به عبارتی صنایع پتروشیمی، ا ز صنایع بزرگ و مهم دنیای امروز به شمار می روند.
در دسترس بودن و قیمت نسبتا ارزان نفت خام، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی به عنوان مواد اولیه
پیشرفت هایی مثل تقطیرهای جزئی، کراکینگ حرارتی، کراکینگ کاتالیزوری، هیدروژناسیون و … که به دلیل نیاز روز افزون به فرآورده های نفتی رخ داد.
گزارش کارآموزی در پالایشگاه تبریز
رشد نیاز به انواع مواد شیمیایی از قبیل الیاف مصنوعی، پلاستیک ها، رزین ها و …
باعث رشد این صنعت بوده و هست.
در این میان پالایش نفت خام به عنوان صنایع بالادستی،  به دلیل تهیه و تدارک سوخت و انرژی و به عبارتی تامین انرژی چرخه های صنعتی و اجتماعی کشور، از جایگاه خاصی برخوردار است و گسترش، نگهداشت و بهینه سازی آن چه از نظر سخت افزاری و چه از نظر فکرافزاری دارای اهمیت می باشد. 

فهرست گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت :

مقدمه

فصل اول: پالایشگاه نفت تبریز

تاریخچه پالایشگاه نفت تبریز
مناطق عملیاتی پالایشگاه تبریز به سه بخش تقسیم می شود.
شرایط جوی و اطلاعات پایه تبریز (پارامترهای موثر در طراحی پالایشگاه) :
واحد تقطیر Crude Distillation Unit (واحد ۱۰۰ )
واحد Unifining & Platforming ( واحد ۲۰۰ )
واکنش های فرآیند ریفرمینگ کاتالیزوری
الف ) هیدروژن زدایی از نفتن ها Dehydrogenation
ب ) هیدروکراکینگ Hydrocracking
ج ) ایزومریزاسیون Isomerization
د ) حلقوی شدن Cyclization
واحد کاهش گرانروی Visbreaker ( واحد ۳۰۰ )
تصفیه برش نفتا با هیدروژن Naphta unifiner ( واحد ۴۰۰ )
بازیابی گازهای مایع  Liquified Petroleum Gas ( واحد ۵۰۰ )
واحد آیزوماکس Isomax Unit ( واحد ۶۰۰ )
واحد هیدروژن Hydrogen Plant (واحد ۷۰۰ )
واحد تصفیه گاز با آمین Amine Treating Unit (واحد ۸۰۰ )
واحد بازیابی گوگرد Sulfur Recovery Unit ( واحد ۹۰۰ )
واحد تولید قیر Bitumen Unit (واحد ۱۰۰۰ )
واکنش های شیمیایی تهیه قیر
سرویس آب و برق و بخار Utilities

فصل دوم:  توضیح عملیاتی واحد تصفیه گاز با آمین

مقدمه
برج جذب فشار بالا ( High Press Absorption )
برج جذب فشار متوسط ( Intermediate Press Absorption )
برج جذب فشار پائین ( Low Press Absorption )
شیمی فرآیند:
Regenerator
سیستم های کمکی
فشار و دمای ته Regenerator
Regenerator Reflux Rate
دمای خوراک واحد سولفور
فیلتراسیون
تغییرات واحد پس از طراحی
مشخصات  DIPA:
مقایسه DIPA & MEA
محاسبات واحد آمین :

فصل سوم: توضیح عملیاتی واحد های گوگرد زدایی و تبدیل کاتالیست

مقدمه
کوره دستگاه گوگردزدایی
راکتور دستگاه گوگرد زدایی نفت (V-201)
ظرف جداکننده فشار بالا،V-202  (H.P.S)
قسمت عریان کننده
قسمت تبدیل کاتالیستی
خوراک به کوره
سیستم بوتان گیری
واکنشهای شیمیائی دستگاه گوگردزدائی نفتا
گرفتن فلزات و ترکیبات هالوژنه
درجه حرارت ورودی راکتورها
سرعت حجمی خوراک
فشار راکتورها
سیستم های کمکی
محاسبات واحد CRU
مبدل با سیال مایع

فصل چهارم: آشنایی با برخی تجهیزات موجود در پالایشگاه

کمپرسور(compressor)
انواع  کمپرسور
قدرت کمپرسور و تلفات انرژی
محا سبه حرارتی ماشین های مبرد یا کمپرسور یک مرحله ای
تقسیم بندی کمپرسورهای پیستونی
بای پس(میانبر)
سیستم روغن کاری
سیستم خنک کننده ی کمپرسور
کمپرسور های پیستونی تراکم یک مرحله ای
کمپرسوهای دورانی
توربو کمپرسور (کمپرسورهای گریز از مرکز)
مزیت های توربو کمپرسور نسبت به کمپرسورهای پیستونی
پمپ ها
انواع تلمبه ها
تعریف تلمبه
ظرفیت تلمبه (Pump Capacity  )
راندمان ( Efficiency )
تلمبه های گریز از مرکز
اجزای مهم تلمبه گریز از مرکز ( Essential Structural Elements )
انواع مهم تلمبه گریز از مرکز ( Types)
پروانه بسته Close Type Impeller
Stuffing Box
Mechanical Seal
تلمبه های جابه جائی مثبت ( Positive Displacement Pumps ) :
1- تلمبه های رفت و آمدی
۲- تلمبه های دوار
مبدل های حرارتی( Heat Exchangers )
مبدل های حرارتی لوله ایtube’ heat exchanger-‘
مبدل حرارتی دو لوله ای Double tube’ heat exchanger-‘
مبدل های حرارتی لوله مارپیچ (‘hellflow splral’ heat exchanger)
مبدل های حرارتی لوله – پوسته (‘shell & tube’ heat exchanger)
مبدل های حرارتی صفحه ای  plate heat exchanger
مبدل های حرارتی پره دار
مبدل حرارتی صفحه پرهflat plate exchanger
Valve ها
شیر اطمینان(SAFETY VALVE)
برج ها و عملیات جذب در آن ها
تعریف
تجهیزات
مراحل طراحی
مراحل طراحی عمومی
انتخاب Data حلالیت
محاسبه نسبت مایع به گاز
قطر برج و افت فشار بخار
انواع پکینگها و موارد استفاده آن در صنعت
انواع پکینگ
راشینگ رینگ (Raschig rings)
راشینگ رینگ شیشه ای
راشینگ رینگ پلاستیکی
راشینگ رینگ سرامیکی
راشینگ رینگ کربنی
راشینگ رینگ فلزی
پال رینگ (Pall Rings)
پال رینگ پلاستیکی
پال رینگ فلزی
پال رینگ سرامیکی
Berl Saddles and Saddles in Ceramic
منابع

مقدمه :
صنعت نفت ، مهمترین بخش اقتصاد کشور و خواه و ناخواه این صنعت از دیر باز در سرنوشت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ما ایفاگر نقش بسیار حساس و مهمی بوده است . با اکتشاف نفت در ایران کشور ما یکباره در کش و قوس سیاست بازیها اعمال نفوذها و قدرت طلبیها قرار گرفت و این ماده حیاتی که چرخ بزرگترین صنایع دنیا را به گردش در می آورد محور اصلی تغییر و تحولات در چهره سیاسی و اقتصادی کشور ما گردید .
تاریخ نفت ایران سرشار از رمز و رازها و پیچیدگی هایی است که همچنان ناگشوده مانده و کسی را یارای آن نیست که به روشنی بگوید در این جولانگاه صنعت و سیاست قدرتهای بزرگ ،  چه رویدادهایی به وقوع پیوسته ، رویدادهایی که متضمن سودها و زیانهایی برای سرزمین بوده است .
صنعت نفت ، صنعتی است بسیار عظیم و گسترده که در واقع ستون فقرات صنایع و اقتصاد و پایه های استراتژیهای سیاسی قرن بیستم را تشکیل می دهد ، در اهمیت نفت باید گفت که تاکنون در جهان ارزش هیچ گنجینه و ثروتی حتی در مجموع به پای نفت نرسیده و تمام پیشرفتهای قرن حاضر به نحوی ، مولود این ماده طبیعی بدون جانشین و گرانبها است .
فهرست:
فصــل ۱ : عملیات بهره برداری نفت
فصــل ۲ : تعمیرات و نگهداری مخازن نمک زدایی در واحد بهره برداری
فصــل  3  : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات

قسمتی از متن:
عملیات ایمن تخلیه هوای خطوط لوله ، قبل از در سرویس و استفاده قرار دادن آنها یک مرحله بسیار مهم از عملیات کارکنان مسئول شرکت ملی گاز می باشد .
یکی از مهمترین نگرانی هایی که برای یک لوله متصور است ، مربوط می شود به حبس شدن میزانی از هوا در لوله و منتقل شدن آن در طول سیستم یک خط لوله و یا شبکه محتوی گاز و ایجاد مخلوط قابل انفجار در درون خط لوله و ایجاد حادثه .
کتاب دستورالعمل « AGA » تحت عنوان « اصول تخلیه و هوا و محدودیتهای مربوط به آن » روش تخلیه هوا را به صورت خلاصه شده ذیل پیشنهاد می کند .
عمل جانشین کردن یک سیال گازی شکل ( هوا و یا گاز ) به داخل لوله باید با سرعت و فوریتی جایگزین شود که موجب حداقل امتزاج هوا و گاز در خط لوله گردد . ( سرعت پیشنهادی مناسب برای این منظور و برای این گونه عملیات تخلیه هوا حدود ۲۰۰ فوت در دقیقه می باشد . ) 

فهرست:
مقدمه
تذکر
تخلیه هوای خطوط و شبکه های انتقال و گاز رسانی
نحوه انجام کار گرم بر روی خطوط انتقال گاز و شبکه های گاز رسانی
دستگاه تخلیه گاز خطوط لوله – برای انجام کار گرم
روش اتصال لوله های احداث شده به لوله گازدار
مقررات ایمنی و آتش نشانی
آنچه درباره گاز طبیعی باید دانست
روش اتصال لوله های احداث شده به لوله گازدار
۱- تجهیز کارگاه
 2- تهیه نقشه اجرایی و تعیین مسیر لوله گذاری و پیاده نمودن آن
۳- شکافتن آسفالت
۴- حفر کانال ( ترانشه )
۵ –  زنگ زدائی و عایقکاری لوله ها
۶ – روش بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های عایقکاری شده – شیرها و اتصالات
۷ – دسته بندی ، ریسه چیدن و ردیف کردن لوله
۸ – آماده سازی لوله ها قبل از جوشکاری
آماده سازی لوله ها قبل از جوشکاری
۹ – جوشکاری
۱۰ – بازررسی فنی جوشها بوسیله عکسبرداری
۱۱ – گذاشتن لوله های جوشکاری شده به داخل کانال
۱۲ – پر کردن کانالها بعد از لوله گذاری
۱۳ – بازرسی مسیر بحالت اولیه
۱۴ – عبور از موانع اتوبانها ، راه آهن
۱۵ – ساختن حوضچه شیرها و اتصالات عایق
۱۶ – نصب علائـــــم
۱۷ – آزمایشات خطوط لوله گاز نصب شده
۱۹ – رعایت حریم اختصاصی خطوط لوله ( رایت – آف – وی )
۱-۱۹ حریم عملیات ساختمانی ( رایت – آف – وی )
۲-۱۹ باند عملیات ساختمانی
۳-۱۹ عرض حریم و باند عملیات ساختمانی
 آزمایش خطوط لوله و شبکه های گازرسانی
۲ـ۱  آزمایش هائی که باید انجام گیرد
۳ـ۱  دستگاه ها و اجناس لازم
برنامه آزمایشات هیدرواستاتیکی
آزمایش شیرها و اتصالات
اطمینان از درست کارکردن دستگاههای اندازه گیری
اتصالات جوشی بعد از آزمایش
۹-۱ تعمیرات
۱۰-۱ تخلیه
۱۱-۱ گزارش نهائی مراحل انجام آزمایش
مشخصات و ابعاد کانال
حداقل فاصله کانال لوله از دیوارهای منازل و ساختمانها
۳ –  فواصل از موانع زیرزمینی
۴-۳  جویهای آب

دسته‌ها