گزارش کارآموزی رنگ سازی ( مهندسی شیمی ) در قالب فایل Word ورد ۹۲ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

­عنوان

صفحه

مقدمه

۴

مخلوط کن های مورد مصرف در صنعت رنگسازی

۵

آسیاهای مورد مصرف در صنعت رنگسازی

۱۱

آسیا با قدرت زیاد

۱۳

آسیاهای مدرن با بازده زیاد

۱۳

آسیاهای مدرن با بازده متوسط

۱۴

آسیا مخلوط کن های سنگین

۱۴

آسیای یک غلطکی

۱۵

آسیای سه غلطکی

۱۶

آسیای گلوله ای

۲۲

آسیا با دور تند و تیغه های برنده

۲۶

نحوه کار با آسیای دور تند و تیغه های برنده

۲۷

آسیای آتریتور

۳۱

عملیات رنگسازی

۳۲

وظایف و خواص فیزیکی رزین

۳۴

رزین آلکید

۳۵

شرح فرآیند رنگسازی

۳۷

نمودار گردش فرآیند

۳۷

رنگدانه ها

۴۱

قابلیت انحلال رنگدانه ها

۴۲

قابلیت انحلال رنگدانه در آب

۴۲

قابلیت انحلال رنگدانه دررزین ها حلالها و روغن ها

۴۳

سطح تماس ذرات رنگدانه

۴۵

فلزات خشک کننده

۴۸

پخش کننده ها

۴۸

مواد بازدارنده خوردگی

۵۲

مواد ضد کف

۵۴

حلال ها

۵۷

حلال های نفتی

۵۸

حلال های آروماتیک

۵۹

الکل ها ، استرها و کتون ها

۶۰

عملیات های واحد رنگسازی

۶۱

پر کردن

۶۴

واکنش و هم زدن

۶۶

فیلتراسیون

۶۸

فیلترهای ناشن

۷۱

فیلتر های فشار

۷۱

پرس های فیلتر

۷۳

پرس های دیافراگم

۷۳

فیلتر های تحت خلا مداوم

۷۴

سانتریفیوژها

۷۵

فیلترهای غربال

۷۶

خشک کردن

۷۶

اجاق ها

۷۸

خشک کن های خلا با همزن

۷۹

خشک کن های فیلتر

۸۰

خشک کن های اسپری

۸۰

خشک کن های غلطکی

۸۲

خشک کن های گردش یکسره

۸۳

خشک کن های با بستر سیال

۸۴

خرد کردن و آسیاب کردن

۸۴

طراحی و عملکرد واحد تولیدی

۸۶

رنگ سازی

مقدمه

صنعت رنگ سازی در حقیقت اختلاط چهار جز اصلی رنگ پایه رنگدانه حلال و مواد کمکی در یکدیگر می باشد. در روند اختلاط این چهار جز که هرکدام ممکن است خود مجموعه ای از دو یا چند ماده ی دیگر باشد مرحله ی پخش رنگدانه و سایر مواد جامد در فاز مایع رنگدانه از مهمترین مراحل تعیین کننده ی کیفیت رنگ تولید شده می باشد برای این منظور از انواع مخلوط کن ها و آسیا ها و آسیا مخلوط کن ها استفاده می شودکه هر کدام از آن ها در نوع معینی از رنگ ها با درجه ی گرانروی خاصی از رنگ کارایی بهتری از خود نشان می دهد.

در این گزارش به اختصار به توضیح درباره این مخلوط کن­ها، رنگدانه­ها وهمچنین سایر عملیاتهای صنعت رنگسازی می پردازیم.

چکیده:
غشاء یک لایه نازک است با سطح متخلخل که مواد موجود در محلول را به طور انتخابی از همدیگر جدا می‌کند. غشاءها از جنس‌های مختلفی مثل پلیمرهای آلی، مواد معدنی، فلزات، سرامیک و یا حتی مایعات ساخته می‌شوند. وجود نیروی محرکه (فشار، غلظت، پتانسیل الکتریکی و غیره)  نقش اصلی را در انجام عمل جداسازی در فرایندهای غشائی بازی می‌کند (۱).
فرایندهای جداسازی تکنولوژی غشائی دارای کاربردهای مختلفی هستند. جداسازیها می‌توانند بر اساس ابعاد و اندازه ذرات و یا بر اساس طبیعت الکتریکی مواد صورت گیرند. فرایندهای غشائی در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و تصفیه پسابها کاربرد گسترده‌ای دارند (۱). 
در صنایع شیمیایی، فراینداهای جداسازی به اندازه واکنشهای شیمیایی دارای اهمیت هستند، چرا که برای دستیابی به خلوص بالا در مواد تولید شده و جدا کردن آنها از محصولات جانبی احتیاج به خالص سازی و جداسازی محصولات می‌‌باشد. با تغییر نوع سنتز غشاءها می‌توان آنها را در جداسازیهای مختلف به کاربرد. کارآیی غشاءها به نفوذ پذیری غشاء و نیروی محرکه جهت جداسازی وابسته است (۲).
تعدادی از کاربردهای فرایندهای غشائی عبارتند از: تغلیظ محصولات، حذف باکتریها و ویروسها، حذف چربیها، پروتئینها و اسیدها، نمک زدایی، یون زدایی، خالص سازی و شفاف سازی آبهای مختلف (۱).

فهرست مطالب:
۱٫ ۱٫ مقدمه
۱٫ ۲٫ انواع فرایندهای غشائی بر اساس اندازه ذرات
۱٫ ۲٫ ۱٫ اسمز معکوس (RO)
1. 2. 2. نانوفیلتراسیون (NF)
1. 2. 3. الترافیلتراسیون (UF)
1. 2. 4. میکروفیلتراسیون (MF)
1. 3. فرایندهای غشایی دیگر
۱٫ ۴٫ مدوله کردن غشاءها
۱٫ ۴٫ ۱٫ ویژگیهای مدول
۱٫ ۴٫ ۲٫ انواع مدول
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ مدول‏های صفحه‏ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ ۱٫ مزایای مدول‏های صفحه‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ ۲٫ معایب مدول‏های صفحه‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ مدول صفحه‏ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ ۱٫ مزایای مدول‏های صفحه‎ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ معایب مدول‏های صفحه‎ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ مدولهای لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ ۱٫ مزایای مدول‏های لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ ۲٫ معایب مدول‎های لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ مدول‏های الیافی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ ۱٫ مزایای مدول‏های الیافی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ ۲٫ معایب مدول‏های الیافی
۱٫ ۵٫ کاربرد فرایندهای غشائی
۱٫ ۶٫ مزایای کاربرد تکنولوژی غشاء
۱٫ ۷٫ مواد غشائی
مراجع

چکیده:
غشاء یک لایه نازک است با سطح متخلخل که مواد موجود در محلول را به طور انتخابی از همدیگر جدا می‌کند. غشاءها از جنس‌های مختلفی مثل پلیمرهای آلی، مواد معدنی، فلزات، سرامیک و یا حتی مایعات ساخته می‌شوند. وجود نیروی محرکه (فشار، غلظت، پتانسیل الکتریکی و غیره)  نقش اصلی را در انجام عمل جداسازی در فرایندهای غشائی بازی می‌کند (۱).
فرایندهای جداسازی تکنولوژی غشائی دارای کاربردهای مختلفی هستند. جداسازیها می‌توانند بر اساس ابعاد و اندازه ذرات و یا بر اساس طبیعت الکتریکی مواد صورت گیرند. فرایندهای غشائی در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و تصفیه پسابها کاربرد گسترده‌ای دارند (۱). 
در صنایع شیمیایی، فراینداهای جداسازی به اندازه واکنشهای شیمیایی دارای اهمیت هستند، چرا که برای دستیابی به خلوص بالا در مواد تولید شده و جدا کردن آنها از محصولات جانبی احتیاج به خالص سازی و جداسازی محصولات می‌‌باشد. با تغییر نوع سنتز غشاءها می‌توان آنها را در جداسازیهای مختلف به کاربرد. کارآیی غشاءها به نفوذ پذیری غشاء و نیروی محرکه جهت جداسازی وابسته است (۲).
تعدادی از کاربردهای فرایندهای غشائی عبارتند از: تغلیظ محصولات، حذف باکتریها و ویروسها، حذف چربیها، پروتئینها و اسیدها، نمک زدایی، یون زدایی، خالص سازی و شفاف سازی آبهای مختلف (۱).

فهرست مطالب:
۱٫ ۱٫ مقدمه
۱٫ ۲٫ انواع فرایندهای غشائی بر اساس اندازه ذرات
۱٫ ۲٫ ۱٫ اسمز معکوس (RO)
1. 2. 2. نانوفیلتراسیون (NF)
1. 2. 3. الترافیلتراسیون (UF)
1. 2. 4. میکروفیلتراسیون (MF)
1. 3. فرایندهای غشایی دیگر
۱٫ ۴٫ مدوله کردن غشاءها
۱٫ ۴٫ ۱٫ ویژگیهای مدول
۱٫ ۴٫ ۲٫ انواع مدول
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ مدول‏های صفحه‏ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ ۱٫ مزایای مدول‏های صفحه‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ ۲٫ معایب مدول‏های صفحه‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ مدول صفحه‏ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ ۱٫ مزایای مدول‏های صفحه‎ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ معایب مدول‏های صفحه‎ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ مدولهای لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ ۱٫ مزایای مدول‏های لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ ۲٫ معایب مدول‎های لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ مدول‏های الیافی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ ۱٫ مزایای مدول‏های الیافی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ ۲٫ معایب مدول‏های الیافی
۱٫ ۵٫ کاربرد فرایندهای غشائی
۱٫ ۶٫ مزایای کاربرد تکنولوژی غشاء
۱٫ ۷٫ مواد غشائی
مراجع

مقاله اسمز معکوس

بدون دیدگاه

بخشی از متن:
اسمز معکوس، همانگونه که از نامش پیداست، همان اسمز
است با این تفاوت که با اعمال فشار به محلول غلیظ‌تر حلال از محلول غلیظ
به واسطه یک لایه نیمه تراوا (غشاء) به محلول رقیق‌تر انتقال پیدا می‌کند.
این عمل زمانی رخ می‌دهد که فشار اعمالی از فشار اسمزی (فشاری که سبب
می‌شود حلال از محلول رقیق به غلیظ انتقال پیدا کند) بیشتر باشد. اگر فشار
اعمالی با فشار اسمزی برابر باشد هیچ انتقالی صورت نمی‌گیرد و سیستم در حال
تعادل است.
سرعت انتقال و عبور آب از غشاء به خواص غشاء، دمای محلول و
اختلاف فشار ایجاد شده بین فشار اعمالی و فشار اسمزی بستگی دارد. فشار
اسمزی به غلظت محلول، دما و نوع یونهای موجود در محلول بستگی دارد….

فهرست مطالب:
۱٫ ۱٫ اساس فرایند اسمز معکوس
۱٫ ۱٫ ۱٫ انتقال آب
۱٫ ۱٫ ۲٫ فشار اسمزی
۱٫ ۱٫ ۳٫ انتقال نمک
۱٫ ۲٫ فاکتورهای مؤثر در عملکرد غشاء
۱٫ ۲٫ ۱٫ راندمان
۱٫ ۲٫ ۲٫ دما
۱٫ ۲٫ ۳٫ فشار
۱٫ ۲٫ ۴٫ تراکم غشاء
۱٫ ۲٫ ۵٫ پلاریزاسیون غلظتی
۱٫ ۳٫ ویژگیهای یک غشاء اسمز معکوس ایده‌آل
۱٫ ۴٫ جنس غشاءهای اسمز معکوس و پایداری شیمیایی آنها
۱٫ ۴٫ ۱٫ غشاءهای استات سلولزی
۱٫ ۴٫ ۲٫ غشاءهای آروماتیک پلی آمید (آرامید)
۱٫ ۴٫ ۳٫ غشاءهای ترکیبی
۱٫ ۵٫ کاربردهای اسمز معکوس
۱٫ ۵٫ ۱٫ مروری بر فرایندهای نمک زدایی به وسیله اسمز معکوس
۱٫ ۶٫ انواع فرسودگی در غشاءهای اسمز معکوس
۱٫ ۶٫ ۱٫ فرسودگی شیمیایی
۱٫ ۶٫ ۲٫ فرسودگی بیولوژیکی
۱٫ ۶٫ ۳٫ فرسودگی فیزیکی
۱٫ ۷٫ گرفتگی در غشاءهای اسمز معکوس
۱٫ ۷٫ ۱٫ رسوبات
۱٫ ۷٫ ۲٫ توده‌های بیولوژیکی
۱٫ ۷٫ ۳٫ جامدات سوسپانسیونی
۱٫ ۷٫ ۴٫ کلوئیدها
۱٫ ۷٫ ۵٫ اکسیدهای فلزی
۱٫ ۷٫ ۶٫ روغن‌ها و گریس‌ها
۱٫ ۸٫ مکانیسم گرفتگی
۱٫ ۸٫ ۱٫ گرفتگی اولیه
۱٫ ۸٫ ۲٫ انتقال به سطح
۱٫ ۸٫ ۳٫ چسبیدن به سطح غشاء
۱٫ ۸٫ ۴٫ جدا شدن از سطح غشاء
۱٫ ۸٫ ۵٫ پیر شدن رسوبات
۱٫ ۹٫ تجمع گرفتگی
۱٫ ۱۰٫ روشهای کاهش گرفتگی
۱٫ ۱۰٫ ۱٫ شرایط جریان خوراک
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ پیش تصفیه
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۱٫ پیش تصفیه مکانیکی
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۲٫ پیش تصفیه حرارتی
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۳٫ پیش تصفیه شیمیایی
۱٫ ۱۰٫ ۳٫ خواص شیمیایی غشاء
۱٫ ۱۰٫ ۴٫ کیفیت آب
۱٫ ۱۱٫ بازیابی غشاء
۱٫ ۱۲٫ تمیز کردن غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ روشهای شناسایی انواع گرفتگی در RO
1. 12. 1. 1. میکروسکپ نوری
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ ۲٫ میکروسکپ الکترونی
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ ۳٫ تجزیه به روش پراش اشعهX  (EDX )
1. 12. 1. 4. اسپکتروسکپی مادون قرمز (IR )
1. 12. 2. تکنیکهای رفع گرفتگی
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۱٫ اسیدها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۲٫ بازها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۳٫ شلاته کننده‌ها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۴٫ محصولات ترکیبی
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۵٫ فعال کننده‌های سطحی
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۶٫ آنزیمها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۷٫ ضد عفونی کننده‌ها
۱٫ ۱۲٫ ۳٫ اثر کیفیت آب بر تمیز شدن غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ مکانیسم تمیز شدن شیمیایی غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۱٫ تماس محلول بالک تمیز کننده با رسوبات
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۲٫ انتقال تمیز کننده به رسوبات سطح غشاء
۱٫ ۱۲ .۴٫ ۳٫ انتقال به لایه سطحی رسوبات  
1. 12. 4. 4. انجام واکنش شیمیایی
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۵٫ انتقال محصولات حاصل از واکنش تمیزشدن
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۶٫ انتقال محصولات به محلول بالک
۱٫ ۱۲ .۵٫ روشهای ارزیابی اثر تمیز کردن غشاء
مراجع

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

فصل اول :
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاریخچه محل کارآموزی
نمودار سازمانی محل کارآموزی
نوع محصولات تولیدی یا خدماتی
واحدهای منطقه ۲ شامل
واحدهای بهره برداری منطقه ۳
شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات
الف ) واحدهای کود شیمیایی
ب ) واحدهای تصفیه اسید فسفریک STPP ( سدیم تری پلی فسفات ) و کودهای مخلوط
ج ) آب و برق و بخار
د ) واحد سوداش
کوره ها
۲. واحد انحلال و تصفیه نمک
۳. واحد تهیه شیر آهک
۴. کمپرسورها
۵. واحد جذب
۶. واحد کربناسیون
۷. واحد تقطیر
۸. فیلتراسیون
۹. کلسیناسیون
۱۰. قسمت تولید بی کربنات دو سود خوراکی
واحد های طرح گسترش
واحد های آب و بخار و برق و هوای فشرده
۱. واحد تصفیه ابتدایی آب
۲. واحد تهیه آب بدون املاح
۳. واحد برج های خنک کننده
۴. سیستم آبهای شستشو و آشامیدنی
۵. سیستم آب آتش نشانی
۶. واحد تصفیه فاضلاب صنعتی
۷. واحد تولید بخار
۸. واحد تولید برق
۹. واحد تولید هوای فشرده
واحد تهیه آمونیاک و مخازن
واحد اوره
عملیات واحد
واحد اسید نیتریک
تولید اسید نیتریک در این واحد
تولید گاز NO
تولید اسید
سیستم کمپرسورها و توربین ها
واحد نیترات آمونیوم
عملیات تهیه نیترات آمونیم کشاورزی
تغلیظ نیترات آمونیوم
عملیات تهیه نیترات آمونیوم انفجاری با ۳۴٫۵ % ازت
فصل دوم
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی
موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی
بررسی شرح و ظایف کارآموز در واحد صنعتی
امور جاری در دست اقدام محل کارآموزی
برای تداوم این حرکت در سازمان چه برنامه‌هایی را در نظر گرفته‌اید؟
چه پیشنهاداتی برای بهبود فرآیند استقرار مدل تعالی سازمانی دارید؟
مشارکت کارکنان در جهت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه واحدها
تقدیرنامه و لوح‌هایی اهدایی به مجتمع پتروشیمی شیراز
برنامه های آینده محل کارآموزی
مدل تعالی سازمان در ارتقاء سطح مدیریت شرکت چقدر مؤثر بوده است؟
برای بهبود این فرآیند چه پییشنهاداتی دارید؟
چگونه مشارکت مدیران و سایر سطوح‌ در اجرای این فرآیند کسب گردید؟
جایگاه و نقش مدیران ارشد سازمان در بکارگیری مدل تعالی از نظر شما چیست؟
فصل سوم
آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات
گزارش کار کارآموز
شناخت آبهای صنعتی
انواع املاح
خواص شیمیایی PHو TH
سختی
قلیائیت
واحد آب
احیاء
احیاء ( Reg mera tion)
(ضریب) ( مقاومت آب)
برای جداسازی CO2 دوروش وجود دارد
انواع سیستم های های خنک کننده
الف: خنک کننده تر
املاح کلسیم و منیزیم
حذف سیلیس
روش های جلوگیری از تشکیل رسوباتExternal treatment
CROSSION (خوردگی) و روش های جلوگیری از آن
مهمترین عوامل خوردگی آب دیگ های بخار
طریقه حذف اکسیژن از آب بویلر
ساختمان بویلر ها
مراحل راه اندازی بویلرها
شرح واحد ۷۱ تولید برق
اساس کار یک توربور ژنراتور
توربین های بخاری
کار روغن در توربین
مبدل های حرارتی(Heat Exchangers)
مبدل های حرارتی بر اساس
انواع مبدل های حرارتی بر اساس نوع ساختمان و نحوه عملکرد
مبدل حرارتی دو لوله ای (Double tube” heat exchanger”)
از معایب و مزایای این نوع از مبدل ها
مبدل های حرارتی لوله _ پوسته (“shell & tube” heat exchanger)
لوله ، صفحه لوله ، پوسته ، سر جلو ، سر عقب وصفحات نگهدارنده (بافل ها )
مبدل حرارتی صفحه و شاسی((“plate & farme” heat exchanger
مبدل های حرارتی پره دار
مبدل حرارتی صفحه پره((flat plate exchanger
اجزاء مختلف مبدل ها
لوله ها (Tubes)
پوسته (Shell)
صفحه لوله (Tube Sheet)
کانال (Channel)
تیغه (Baffle)
سر پوسته (Shell Head)
جریان در لوله ها و پوسته
انواع مبدل های لوله و پوسته
مبدل های سر ثابت (Fixed Tube Sheet Exchanger)
مبدل های سر شناور (Floating Head Heat Exchanger)
مبدل با لوله های U شکل (U – Tube Exchanger)
تشخیص نوع و اندازه مبدل های پوسته و لوله
مبدل های دو لوله ای (Double Pipe Heat Exchanger)
کولر یا خنک کننده هوایی (Fin Fan or Air Cooler )
کاربرد هر کدام از مبدل های حرارتی
خنک کننده (Cooler)
چگالنده (Condenser)
سرد کننده (Chiller)
مبدل های حرارتی گرم کننده
جوشاننده (Reboiler)
جوشاننده نوع سیفونی (Thermosyphon)
کندانسور (CONDENSER)
EJECTOR
شرح واجد۶۶ ( هوای فشرده)

قسمت از متن:

در این قسمت آب آهک جهت گرفتن سختی موقت آب و لروفریک برای تسریع در عمل تشکیل رسوبات به آب اضافه می شود . با اضافه کردن این دو محلول شیمیایی عمل ته نشین شدن مواد انجام می شود. آب نسبتا’ صاف شده از قسمت بالای ته نشین کننده ها وارد فیلترهای شنی می شود ، که این فیلترها از لایه های شن و انتراسیت که در اندازه های مختلف روی هم قرار داده گرفته اند تشکیل شده اند. آب آهک مورد نیاز واحد تصفیه آب از اکسید کلسیم (CaO ) تولید در کارخانه سودااش پس از انحلال در آب که به صورت محلول ۵ % در آورده شده تامین می گردد ، که این محلول برای مصرف روزانه در مخازن ذخیره ای ذخیره می گردد .

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۹۵

قسمتی از متن:

مهمترین مسئله در نمونه
گیری آنست که نمونه برداری برداشت درستی از کار خود داشته باشد نمونه ای
بعنوان نماینده از کامیون خاک برداشته می شود که مخلوط کلوخه و نرمه آن
تناسب درستی با مخلوط کلوخه و نرمه بازار کامیون داشته باشد. نمونه گیر
باید با یک دید خشمی بار کامیون را به دو قسمت مساوی تقسیم کند پس یک نیمه
را به سمت قسمت به طور عمودی تقسیم کند. نقطه aبیشترین کلوخه در آن تجمع
یافته است.

در آزمایشگاه روزانه فعالیتهایی به طور مداوم و تکراری انجام می پذیرد به این شرح که : ابتدا تقسیم نمودن خاک انجام می شود. مقداری خاک که از روی نوار برداشته شده است توسط وسایل تقسیم فیزیکی، تقسیم می شود و بخشی بصورت مخلوط و رندوم از سایر خاک جدا می گردد. صورت که شیشه ساعت را در ابتدا وزن می کنند و ۱۰ grخاک بدان اضافه می کنند وزن شیشه ساعت و خاک را یادداشت می کنند و آن را به مدت ۲ ساعت با دمای ۱۰۵ درجه حرارت می‌دهند. پس شیشه ساعت را  در دیسکاتور سرد کرده و توزین می کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه 
آشنایی با شرکت معرفی اصلاحی ایران 
شرح گزارش 
نمونه گیری از گل خروجی از واحد اعلان 
اندازه گیری مقدار قلیائیت 
اندازه گیری کلرید سدیم 
آزمایش شیمیایی 
اندازه گیری یون کلسیم 
اندازه گیری درصد سولفات سدیم به روش وزنی 
اندازه گیری PHبه روش پتانسیومتری 
اندزه گیری کاهش وزن در ۱۱۰ درجه سانتی گراد 
تعیین خلوص دی سولفیت مصرفی 
 
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۳۶

قسمتی از متن:

سورفکتانت‌ها از پر مصرف‌ترین و مهمترین مواد مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی و دارویی می‌باشند. این مواد در اکثریت قریب به اتفاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به عناوین مختلف از جمله پاک کنندگی، امولسیون کنندگی، اثرات ضد میکروبی، حالت دهندگی، افزایش دهندگی محلولیت، افزایش دهندگی ویسکوزیته، سوسپانسیون کنندگی، کف کنندگی، پایدار کنندگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرساله مبلغ بسیار زیادی برای خرید این مواد توسط صنایع مخلتف پرداخت شده و این روند پیوسته سیر صعودی نشان داده است برای مثال بر اساس تحقیقات مؤسسه Freedonia group میزان تقاضا برای

فهرست:
فصل اول
تاریخچه شرکت تولید پاکشو
اهداف اصلی شرکت پاکشو
تحقیق و توسعه
صادرات شرکت پاکشو
محصولات تولیدی شرکت پاکشو

فصل دوم
ـ مواد پاک کننده اصلی (مواد فعال در سطح)
سورفکتانت‌های آنیونی
سورفکتانت‌های غیر یونی
سروفکتانت‌های آمنوتری
سروفکتانت‌های کاتیونی
سورفکتانت‌های چند عاملی
تغلیط کننده‌ها و تثبیت کننده‌های فرم

فصل سوم
ـ کاربردهای اساسی موادفعال در سطح
ویژگی‌های بنیادی مواد فعال در سطح
ـ مشخصه‌های سمت سورفکتانت‌ها
ـ عوامل افزودنی و مواد اولیه بهداشتی

فصل چهارم
تهیه و تولید شامپوها
ـ انواع اصل شامپوها
شامپوهای خشک
شامپوهای معمولی
شامپوهای ملایم
شامپوهای بچه

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۶۵

قسمتی از متن:
ما درباره ماده ای بحث می کنیم که اصطلاحاً فایبرگلاس  نامیده می شود. که عبارتست از پلاستیک مسلح به پشم شیشه و یا پولی استر مسلح به پشم شیشه که در حقیقت اساس بهتری نیز برای این ماده می باشند (GRP).

GRPماده ای است سبک، با دوام و بسیار سخت که می تواند در تولید فرآورده‌های گوناگون بکار رود. این ماده را می توان به اشکال مختلف از قبیل رنگی، کدر و نیمه شفاف، نازک یا ضخیم بکار گرفت.

امروز عملاً حدی برای اندازه محصولات تولیدی از GRPوجود ندارد و برای مثال تا کنون قطعاتی به طول ۶۰ متر برای کشتی ساخته شده است .

GRPماده ای بی نظیر در میان مواد ساختمانی است که عملاً توسط سازنده آن شکل می گیرد. این شکل گیری می تواند در پوشش بام، مخازن شیمیایی، لوله ها ، سیلوها، ساختمانها و بدنه وسائط نقلیه یا قایق ها مورد استفاده قرار گیرد و در این مسیر سازنده از ترکیبات پیش ساخته استفاده نمی کند بلکه خود مواد را در محل می سازد.

GRPچیست: GRPترکیبی است از زرین قابل ارتجاع و بادوام با پشم شیشه بسیار سخت زرین تشکیل و پسنده اصلی و معمولاً یک زرین پولی استر است. این زرین بهنگام بکارگیری حالت چسبنده دارد که وقتی به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرد به ماده ای جامه و سخت تبدیل می گردد که در ریخته گری و تولید فرآورده‌هایی از قبیل دکمه و غیره بکار گرفته می شود. و اما همانطوریکه سیمان را می توان به میله‌های آهنی مسلح که در زرین‌های پولی استر را نیز می توان به پشم شیشه مسلح نمود تا GRPبدست آید و این درست کاری است که سازنده فایبر گلاس انجام می دهد. و از یک قالب سطحی استفاده کرده و با قراردادن لویه‌های پشم شیشه و زرین مایع، ضخامت لازم را بدست می آورند و یا اشکال دیگری از قالبگیری را انجام می دهد و بهمین ترتیب پس از جداسازی محصول از قالب میتوان تعداد زیادی در بخشهای مختلف GRPبا خانواده پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین تکنیک ها و مسائل تولید GRPمورد بحث قرار می‌گیرد.

فهرست:
بخش اول
پلاستیک مسلح
پشم شیشه
پشم کردن 
زرین‌های پولی استر
موارد استفاده
بخش دوم
انعقاد و سخت شدن
کاتالیزور و شتابدهنده
زرین‌های پیش شتابی
واکنش‌های پروراندن
فرمول سازی برای سخت شدن سریع
سیستم دیگر پروراندن سریع
سیستم دیگر پروراندن سرد
عوامل مؤثر در زمان انعقاد
فرمول بندی
مواد رنگی
مواد پرکننده
مواد نرم کننده (پلاستیک‌ها
مخلوط کردن
کنترل انعقاد
بخش سوم
زرین کرسیتیک غیر مسلح
مواد پر کننده
روکش کردن سطوح
دکمه ریزی
دورگیری و سفالگری
کف سازی
اتصال لوله ها
ملاط پولی استر
مرمر پولی استر
ترکیبات ساینده
بخش چهارم
قالبگیری تماسی
مقدمه قالب
مواد جداساز
روکش ژلاتینی
لویه گذاری دستی
پروراندن به کمک حرارت
قالب‌های حرارتی
جداسازی قالب
پروراندن ثانویه
پیرایش و پرداخت
شرایط کارگاه
بخش پنجم
کنترل کیفیت
عیبهای معمول
چین خوردگی
ایجاد سوراخهای ریز
چسبندگی ناقص زرین ژل کت
تله دار شدن
خط خط شدن
شکل پشم شیشه
لکه‌های چشم ماهی
تاول
ترک ستاره ای
تله‌های خشک داخلی
آغشتگی ناقص پشم شیشه
خیسیدن
زرد شدن
بازدید
نسبت زرین / پشم شیشه
درجه پروراندن
کنترل متغیرها
بخش ششم
GRPو یک ماده ساختمانی
مفاهیم کلی
سختی
ساخت به روش ساندویچی
اسفنج فنولیک
لاستیک منبسط شده
اسفنج پولی اورتان
انتخاب پشم شیشه
ساخت مرکب
اتصال لویه ها
هزینه
عملکرد
بخش هفتم
دستورات ایمنی
انبار کردن
بکارگیری
انتقاد و پیشنهاد
منابع
 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
 ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۵۰

قسمتی از متن:
با توجه به اینکه بدنه خودرو از قطعات فولادی ساخته شده است باید عملیاتی روی آن انجام شود که از خوردگی قطعات جلوگیری به عمل آید
به این منظور عملیات رنگ آمیزی بدنه انجام می پذیرد.
علاوه بر این رنگ خودرو جنبه زیبایی و تنوع را نیز در بر دارد. با این توضیحات می توان به اهمیت رنگ آمیزی پی برد.
عملیات رنگ و همچنین سالن رنگ از مهمترین قسمت های موجود در یک کارخانه است که برای هرچه بهتر انجام شدن آن باید کلیه مواد علمی و مهندسی را نیز در این علمیات دخیل کرد و با دقت و نظارت بالا آن را انجام داد.
دلایل اهمیت بحث در مورد رنگ های خودرویی :
۱ – تأثیر رنگ خودرو بر روی قیمت خودرو
۲ – تأثیر رنگ خودرو بر روی فردش مسأله فرهنگی و زیبایی
۳ – تأثیر رنگ خودرو بر روی مصرف انرژی خودرو
۴ – تأثیر رنگ خودرو بر روی ایمنی خودرو

فهرست مطالب:
۳ – سالن پرس
۴ – سالن بدنه
۱ – ۴ سالن بدنه جدید
۱ – ۱ – ۴ ماستیک ها
۲ – ۱ – ۴ سنباده ها
۳ – ۱ – ۴ گازهای جوش
۳ – ۲ – ۴ سالن بدنه قدیم
۵ – سالن رنگ
۱ – ۵ خط PT
1 – ۱ – ۵ مراحل مختلف PT
2 – ۱ – ۵ آزمایش های PT
2 – ۵ خط ED
1 – ۲ – ۵ ته نشست آندی
۲ – ۲ – ۵ ته نشست کاتدی
۳ – ۲ – ۵ الترافیلتراسیون
۴ – ۲ – ۵ آنولیت
۵ – ۲ – ۵ آزمون رنگ های کوره ای
۳– ۵ سیلر و عایق زیر بدن
۱ – ۳ – ۵ آزمون درزگیری PVC
وزن مخصوص
گرانروی
پایه ریزی
بو
رنگ
نحوه کاربرد
آزمایش رنگ
انواع تست ها
روش کاربرد دستگاه اندازه گیری دانسیته

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۵۱

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب رشته های شیمی و مهندسی شیمی محیط زیست علوم آزمایشگاهی میکروبیولوژی و … در قالب فایل Pdf
این سوالات شامل زبان تخصصی ، شیمی تجزیه ، فرایندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب ، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب و سوالات آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب است .

دسته‌ها