بخشی از متن اصلی :

فصل اول : خلاصه ای از عملکرد واحد های
عملیاتی و کاربرد فلو سنجها در آنها

۱-۱-
مقدمه

۱-۲- بخش
یک (واحدهای قرمز)   

۱-۳- بخش
دو (واحدهای سفید)  

۱-۴- بخش
سه (واحدهای جانبی)

فصل دوم : فلومترهای مغناطیسی

۲- ۱- اصول کار   

۲-۱-۱- القای AC
و
DC

۲-۱-۲- القاء با دو فرکانس  

۲ – ۲ – ساختار   

۲-۲-۱- لاینرهای سرامیکی

۲-۲-۲- مدارات الکترونیکی و هوشمند

۲-۲-۳- ظرفیت ورنج

۲ – ۳ – کاربردها

۲ – ۴ – نصب

۲ – ۵ – مشخصات

  

خلاصه

دردنیای صنعتی امروزی که هر لحظه علم الکترونیک
وصنعت نیمه هادیها روبه پیشرفت می باشد شاهد وارد شدن روز افزون انها در تمام زندگی
بشر بوده ومیتوان گفت زندگی بدون استفاده ازانها برای انسان ناممکن شده است . با توجه
به پیشرفت علوم کامپیوتر در این دوره ، انجام وکنترل تمام کارها توسط ان به سرعت افزایش
یافته و دیگر نیازی به کارطاقت فرسا ونیروی انسانی زیاد ، نمی باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد این صنعت خیلی
زود درکارخانجات وجایی که نیروی انسانی دران نقش عمده ای را ایفا می کردوارد شده ودنیا
را متحول کرد،این تحول بنام اتوماسیون صنعتی ثبت گردید.دراتوماسیون صنعتی شاهد دقت
بالا ، افزایش تولید ، سرعت بالا ،کاهش نیروی انسانی ،کیفیت مطلوب ،مشکلات کمتر و رفع سریعتر مشکلات و در نهایت سود اقتصادی بسیار بالا
هستیم .

اندازه گیری یکی ازشاخه های مهم درصنعت
اتوماسیون بوده که بنام ابزار دقیق درهرکارخانه یا کارگاهی ارائه می شود و بخش دیگر
اتوماسیون، کنترل می باشد . علم ابزار دقیق ، اندازه گیری تمام پارامتر های فیزیکی
یا شیمیایی یک پروسه صنعتی در هر لحظه و تبدیل
این پارامترها به سیگنالهای الکتریکی قابل قبول برای بخش کنترل می باشد .با ورود این
سیگنالها از یک طرف و ورود برنامه های فرایندی به فرم نرم افزار از طرف دیگر به بخش
کنترل ارائه خروجی مناسب از ان را شاهد هستیم که این خروجی ها به انواع مختلف سیگنالهای
الکتریکی برای کنترل پروسه صنعتی ارسال میگردد.. پارامترهای فیزیکی مانند اندازه گیری
فشار ، دما ، فلو ، جابجایی ، دانسیته ‌، ویسکوزیته ، وزن و غیره و پارامترهای شیمیایی اندازه گیری مانند شناخت درصد ترکیبات عناصر یا ملکولهای
خاصی(مثل کلر موجود در اب واکسیژن موجود در هوا ودرصد اسیدی وبازی سیالات و…….)در
مواد و نقاط مختلف می باشد.

در کارخانه الومینای جاجرم انواع مختلفی
از سنسورهای ابزار دقیقی از لحاظ نوع پارامتر مورد اندازه گیری ، رنج اندازه گیری ،
کاربرد در مکانهای مختلف ، شرکتهای سازنده
، دقت در اندازه گیری و غیره وجود دارند. عنوان پایان نامه بنده فقط در مورد اندازه
گیری فلو در این کارخانه می باشد که این فلو مکن است مربوط به مایعات ،گازها و جامدات
باشد . روشهای اندازه گیری فلو بسیار زیاد بوده و فقط از چند روش مذکور در این کارخانه
استفاده شده است:

۱- فلومتر
های مغناطیسی

۲- فلومتر
های هیدروستاتیک(ونتوری-اوریفیس – پیتوت )

۳- فلومتر
های توربینی در انواع مختلف .

از این سه روش فقط برای اندازه گیری فلوی
سیالات و گازها استفاده می شود وفقط یک روش برای اندازه گیری جامدات عبوری از روی نوار
نقاله ها به صورت سیستم توزین می باشد.

این پایان نامه شامل سه بخش اصلی می باشد
که در زیر به تفسیر تک تک انها می پردازیم:

بخش اول: شامل توضیحات مختصری در باره سه
بخش کارخانه الومینا ( قرمز – سفید- جانبی) بوده و در ضمن تمام واحدهای مر بوط به هر
بخش را از لحاظ کارکرد وکاربرد فلو سنج ها در ان تشریح می کنم .

بخش دوم: بعلت کثرت استفاده از فلومتر مغناطیسی
در این کارخانه فقط به توضیح و تفسیر کامل این تجهیز پرداخته و در این اصول کار- ساختار-
کاربردها- مزیتها – معایب می پر دازیم.

بخش سوم :در بخش سوم این پایان نامه نیز
به دلیل بالا تشریح کامل فلومتر های هیدروستاتیکی را در نظر گرفته و با ارائه قانون
برنولی واستفاده از ان در این فلومتر به تشریح تک تک فلومتر ها ی اوریفیس ونتوری وپیتوت
می پردازیم .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت
word و قابل ویرایش در اختیار
شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : ۷۴

بخشی از متن اصلی :

چکیده :

هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد
تیتانیم و کربن بر روی ریز ساختار و خواص سایشی مکانیکی کامپوزیت فروتیک(
Fe/TiC ) است.

نتایج حاصله نشان داده است که با کنترل
ترکیب شیمیایی، نوع عملیات حرارتی، اصلبح روش ساخت و سرعت انجمادی قطعه می توان ریز
ساختار زمینه، نحوه توزیع ذرات سرامیکی (
TiC)
و میانگین اندازه ذرات (
TiC)
و تعداد آنها در واحد سطح و شکل آنها و کسر حجمی آن و در نهایت چگالی کامپوزیت
که منجر به خواص سایشی و مکانیکی متفاوت می گردد را کنترل نمود.

افزایش مقدار کربن و تیتانیم
باعث افزایش مقدار کاربید تیتانیم، سختی، مقاومت به سایش و اندازه ذرات کاربیدی
می شود در حالی که چگالی کامپوزیت کاهش می یابد.

فهرست مطالب

فصل دوم : مروری بر منابع

۱-۲- عوامل مؤثر بر خواص کامپوزیتها  
۶

۲-۲- تقسیم بندی کامپوزیتها
۷

۳-۲- تریبولوژی و تریبوسیستم  
۹                  

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe – TiC                               

۱-۳-۲- تعریف سایش و عوامل اثر گذار روی
آن
۱۰
۲-۳-۲- انواع مکانیزم های سایش
 10

۱-۲-۳-۲- سایش چسبان   
۱۰

۲-۲-۳-۲- سایش خراشان
۱۱

۳-۲-۳-۲- سایش خستگی   
۱۲  

۴-۲-۳-۲- سایش ورقه ای    12

۵ -۲-۳-۲- سایش اکسایش
۱۲

۳-۳-۲- پارامتر سایش  
  13

۴-۳-۲- رابطه بین مقاومت به سایش و سختی
۱۳

۵ -۳-۲- منحنی سایش ۱۴  

۴-۲- کامپوزیت فروتیک  
۱۴

۱-۴-۲- انواع کامپوزیت های فروتیک ۱۵

۱-۱-۴-۲- کامپوزیت هایی که با کوئینچ سخت
می شوند  
۱۵

۲-۱-۴-۲- کامپوزیت هایی که با پیر سختی
سخت می شوند   16

۲-۴-۲- روشهای ساخت فروتیک  
۱۷

۱-۲-۴-۲- ساخت کامپوزیت به صورت غیر همزمان  18

الف) پراکنده کردن ذرات فاز دوم  
۱۸

ب) روش پاششی   
۱۹

ج) تزریق مذاب فلزی
۱۹

۲-۲-۴-۲- ساخت فروتیک به صورت همزمان
(
insitu)   
۲۰

الف) سنتز خود احتراقی (SHS)  
۲۰

ب) XD
۲۶

ج) دمش گاز واکنش دهنده   
۲۶

د) اکسایش مستقیم فلز( DIMOX)
۲۷

ه) primex  
۲۸

و) واکنش حین تزریق ۲۸

ز) واکنش شیمیایی در داخل مذاب
۲۸

ح) روش آلیاژسازی مکانیکی
۳۱

ط) متالورژی پودر  
۳۴

ی) احیای کربوترمال
۳۵

ک) احیای ترمیت ۳۵

ل) روش سطحی   
۳۵

۳-۴-۲- خواص کامپوزیت های فروتیک   
 36

۱-۳-۴-۲- سختی  
۳۶

۲-۳-۴-۲- استحکام   
 37

۳-۳-۴-۲- مدول الاستیکی
۳۷

۴-۳-۴-۲- مقاومت به سایش
۳۷

پارامترهای موثر روی سایش
۳۸

الف) کسر حجمی کاربید تیتانیم
۳۸

ب) اندازه ذرات و شکل آنها  
۳۸

ج) نوع زمینه
 39

د) کاربید های ریخته گری  
۴۰

ه) عملیات حرارتی و سرعت سرد کردن زمینه   
۴۰

و) نیرو در دستگاه pin on Disk  
۴۰

ز) عیوب در قطعات  
۴۱

ح) اثر ذوب مجدد   41

۵-۳-۴-۲- ماشین کاری
۴۱

۶-۳-۴-۲- عملیات حرارتی  
۴۱

۷-۳-۴-۲- جذب ارتعاش   
۴۱

۸-۳-۴-۲- دانسیته    42

-۳-۴-۲- فرسایش  
۴۲

فصل سوم : مطالعه موردی

۱ -۳- روش تحقیق ۴۳

۱-۱-۳ – مواد اولیه  
۴۴

۲-۱-۳- عملیات ذوب و ریخته‌گری  45

۳-۱-۳- آماده سازی نمونه‌ها
۴۵

۴-۱-۳- آنالیز نمونه‌ها  46

۵-۱-۳- متالوگرافی  
۴۷

۶-۱-۳- آزمایش سختی   47

۷-۱-۳- تست سایش  
۴۸

۲-۳-بیان نتایج

۱-۲-۳- ریزساختار نمونه‌های حاوی مقادیر
مختلف کربن با تیتانیم ثابت   49

۲-۲-۳- ریزساختار نمونه‌های حاوی مقادیر
مختلف تیتانیم با کربن ثابت   52

۳-۲-۳- تاثیر درصد کربن بر خواص نمونه‌ها  
۵۵

۴-۲-۳- تاثیر درصد تیتانیم بر خواص نمونه‌ها
۵۵

۵-۲-۳- نتایج پراش اشعه ایکس
۵۶

۶-۲-۳- تأثیر درصد کربن بر خواص سایشی نمونه‌ها  
۵۹

۷-۲-۳- تأثیر درصد تیتانیم بر خواص سایشی
نمونه‌ها  
۶۰

۳-۳- بحث نتایج

۱-۳-۳- بررسی تشکیل فاز کاربید تیتانیم ۶۱

۲-۳-۳- مطالعه مسیر انجماد در کامپوزیت
Fe-TiC 65

۳-۳-۳- تأثیر درصد کربن بر ریزساختار کامپوزیت فروتیک ۶۶

۴-۳-۳- تأثیر درصد تیتانیم بر ریزساختار نمونه‌ها ۷۳

۵-۳-۳- تأثیر درصد کربن بر چگالی کامپوزیت
Fe-TiC 78

۶-۳-۳- تأثیر مقدار کربن بر سختی کامپوزیت
Fe-TiC 78

۷-۳-۳- تأثیر مقدار کربن بر خواص سایشی
کامپوزیت
Fe-TiC 79

۸ -۳-۳- تأثیر مقدار تیتانیم بر چگالی نمونه‌ها
۸۰

۹-۳-۳- تأثیر مقدار تیتانیم بر سختی کامپوزیت
Fe-TiC 81

۱۰-۳- ۳-تاثیر مقدار تیتانیم بر خواص سایشی
کامپوزیت ۸۲

۱۱-۳-۳- بررسی سطوح سایش ۸۶

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۴ نتیجه گیری    92

۲-۴پیشنهادها   94

منابع و مراجع    
۹۵  

فهرست اشکال

فصل اول :مقدمه

شکل (۱-۱) برخی کاربردهای فروتیک
۴

فصل دوم : مروری بر منابع

شکل (۱-۲) دسته بندی کامپوزیتها
۸

شکل (۲-۲) خراش در وضعیتهای مختلف  
۱۱

شکل (۳-۲) رابطه بین سختی و مقاومت به خراش   
۱۳

شکل (۴-۲) خواص کامپوزیت فروتیک  
۱۵

شکل (۵-۲) دسته بندی روشهای ساخت کامپوزیت فروتیک ۱۷

شکل (۶-۲) نحوه توزیع ذرات TiC
در روش
SHS  
۲۱

شکل (۷-۲) افزایش دما در SHS
۲۱

شکل (۸-۲) تغییرات دمایی احتراق بر حسب زمان در SHS 22

شکل (۹-۲) اثر دمای پیش گرم روی سرعت و گرمای واکنش در   SHS24

شکل (۱۰-۲)   تغییرات دما بر حسب زمان به ازای مقادیر مختلف Al
۲۵

شکل (۱۱-۲)   اثر درصد Fe روی دمای احتراق در روش SHS 25

شکل (۱۲-۲) شماتیک تولید فروتیک به روش دمش
۲۷

شکل( ۱۳-۲) پروفیل نفوذی Ti
و
C در روش Insitu   
۲۹

شکل (۱۴-۲) اثر درصد Ti روی اندازه TiC 30

شکل(۱۵-۲) شماتیک روش In mold و رسم تغییرات دمایی آن ۳۱

شکل (۱۶-۲) آسیاب ماهواره ای  
۳۲

شکل (۱۷-۲) تاثیر عملیات حرارتی رو ی دما و سرعت واکنش
SHS 33

شکل(۱۸-۲) شماتیکی از فرآیند و مراحل میانی و تکمیلی
آن
۳۴

شکل(۱۹-۲) مقایسه کاهش سختی بر اثر دما در سه ماده مختلف   36

شکل(۲۰-۲) تصویر میکروسکوپ نوری مقطع اچ نشده دو نمونه   38

شکل (۲۱-۲) تصویر میکروسکوپ نوری دو نمونه دیگر
۳۹

شکل(۲۲-۲) تغییرات اندازه متوسط و تعداد ذرات TiC بر اثر سرعت سرد کردن   40

فصل سوم : مطالعه موردی

شکل (۱-۳) مراحل عملی تهیه نمونه‌ها و انجام آزمایشها ۴۴

شکل (۲-۳) تصویر شماتیک نمونه‌های ریخته‌گری شده ۴۶

شکل (۳-۳) تصویر شماتیک از دستگاه سایش پین و دیسک ۴۸

شکل (۴-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ نشده (تیتانیم
ثابت) ۵۰

شکل (۵-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ شده (تیتانیم ثابت) ۵۱

شکل (۶-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ نشده (کربن ثابت) ۵۳

شکل (۷-۳) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه‌ها در حالت اچ شده (کربن ثابت) ۵۴

شکل (۸-۳) الگوی پراش اشعه ایکس در نمونه‌های با کربن مختلف ۵۷

شکل (۹-۳) الگوی پراش اشعه ایکس در نمونه‌های با مقادیر مختلف تیتانیم ۵۸

شکل (۱۰-۳)   تصویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 62

شکل (۱۱-۳)   الگوی پراش اشعه ایکس از نمونه C 5/3-Ti
۱۰-Fe
63

شکل (۱۲-۳)   تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه C 5/3-Ti
۱۰-Fe
در حالت اچ شده ۶۳

شکل (۱۳-۳)   گوشه‌ غنی از آهن دیاگرام سه‌تایی Fe-Ti-C
۶۶

شکل (۱۴-۳)   تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه C
۵/۳-Ti 10-Fe
در حالت اچ
نشده ۶۸

شکل (۱۵-۳)   ریزساختار نمونه‌ها در حالت اچ شده (تیتانیم ثابت) ۶۹

شکل (۱۶-۳)   تغییرات میانگین اندازه ذرات با مقادیر مختلف کربن ۷۰

شکل (۱۷-۳)   تأثیر درصد وزنی کربن بر روی چگالی ذرات در واحد سطح ۷۱

شکل (۱۸-۳)   تأثیر درصد وزنی کربن بر روی درصد کسر حجمی کاربید تیتانیم ۷۲

شکل (۱۹-۳)   تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه C
۵/۲-Ti 4-Fe
74

شکل (۲۰-۳)   ریزساختار نمونه‌ها در حالت اچ شده (کربن ثابت) ۷۵

شکل (۲۱-۳)   تغییرات میانگین اندازه ذرات در اثر تغییر درصد وزنی تیتانیم ۷۶

شکل (۲۲-۳)   تأثیر درصد وزنی تیتانیم بر روی چگالی ذرات در واحد سطح ۷۷

شکل (۲۳-۳)   تأثیر درصد تیتانیم بر روی درصد کسر حجمی کاربید رسوب کرده ۷۷

شکل (۲۴-۳)   تأثیر درصد وزنی کربن بر روی چگالی کامپوزیت فروتیک ۷۸

شکل (۲۵-۳)   تأثیر مقدار کربن بر سختی کامپوزیت (تیتانیم ثابت) ۷۹

شکل (۲۶-۳)   نمودار تغییرات کاهش وزن بر حسب مسافت لغزش (تیتانیم ثابت ) ۸۰

شکل (۲۷-۳)   تأثیر مقدار تیتانیم بر چگالی کامپوزیت۸۱

شکل (۲۸-۳)   تأثیر مقدار تیتانیم بر سختی کامپوزیت۸۲

شکل (۲۹-۳)   تغییرات کاهش وزن نمونه‌ها بر حسب مسافت لغزش (کربن ثابت) ۸۳

شکل (۳۰-۳)   تأثیر سختی به کاهش وزن کامپوزیت۸۵

شکل (۳۱-۳)   تأثیر درصد حجمی کاربید تیتانیم به کاهش وزن کامپوزیت ۸۵

شکل (۳۲-۳)   تغییرات کاهش وزن دیسک بر حسب مسافت لغزش ۸۶

شکل (۳۳-۳) تصویر
میکروسکوپ الکترونی از سطح سایش نمونه
C 5/3-Ti 10-Fe 88

شکل (۳۴-۳) تصویر
میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع عمود بر سطح سایش ۸۸

شکل (۳۵-۳)   تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح سایش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 89

شکل (۳۶-۳)   عیوب زیر سطحی در نمونه C 5/3-Ti 10-Fe
پس از سایش ۹۰

فهرست جداول

«شماره جدول»
« صفحه»

جدول (۱-۱)   برخی کامپوزیتهای زمینه فلزی با استحکام دهنده غیر فلزی۲

جدول (۲-۱)   ترکیب خواص کامپوزیت فروتیک در مقایسه با فولاد و WC-Co   4

جدول(۱-۲)فرآیندهای سنتز تقویت کننده به روش درجا
۹

جدول(۲-۲)تقسیم بندی واکنشهای SHS برای سیستمهای دوجزیی ۲۳

جدول(۳-۲)مقایسه مقاومت سایشی فروتیک با چدن سفید
۳۷

جدول(۱-۳)ترکیب شیمیایی مواد اولیه مصرف شده   
۴۵

جدول (۲-۳)   ترکیب شیمیایی نمونه‌های ریخته‌گری شده
۴۶

جدول (۳-۳)   تأثیر درصد کربن بر خواص نمونه‌ها
۵۵

جدول (۴-۳)   تأثیر درصد تیتانیم بر خواص کامپوزیت   
۵۶

جدول (۵-۳)   تأثیر درصد کربن بر خواص سایشی نمونه‌ها و دیسک فولادی۵۹

جدول (۶-۳)   تأثیر درصد تیتانیم بر خواص سایشی نمونه‌ها و دیسک فولادی۶۰

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت
word و قابل ویرایش در اختیار
شما قرار
می گیرد.

تعداد صفحات : ۹۵

سیستم نگهداری و تعمیرات کاخانجات سیمان:

در این فایل سیستم نگهداری و تعمیرات کاخانجات سیمان  مورد بررسی قرار گرفته است

در این فایل آثار نفوذ هوای کاذب در فرایند تولید و ضرورت کنترل مستمر آن در کارخانجات سیمان مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله مبانی جوشکاری: این تحقیق ضمانت شده اداره علوم پایه انرژی آمریکا تحت قرارداد AC05-00OR22725-DE ؛

مقدمه:
در جوشکاری به خاطر  اینکه منبع گرمایی با تاثیر متقابل وجود دارد شدت حرارت که به وسیله مواد تجزیه شده از یک ناحیه تا ناحیه دیگر متفاوت است این سه ناحیه را در جوشکاری .
فهرست مطالب:
انجماد و زیر ساختار
مقدمه
شکل حوضچه جوش
ساختاتر میکروسکوپی
در یافته ها

در این فایل  بررسی اثر مخرب سرب بر ریزساختار چدن داکتیل و روشهای خنثی سازی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
افزودن سرب به میزان ۰/۰۶ درصد وزنی مذاب چدن داکتیل، سبب تخریب و تغییر شکل گرافیت های کروی به گرافیت های خرچنگی و گرافیت های کرمی – به کروی می شود.

مقدمه:
در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستینتی ریز ساختار جوش با ساختار آستینتی فلز پایه اختلاف دارد و غالبا فاز فریت در جوش بوجود می آید. اهمیت این فاز در مطالعات خوردگی و میزان تنش های پسماند ناشی از جوشکاری آشکار می شود، لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و درصد فاز فریت ایجاد شده در فولاد زنگ نزن آستینتی ۳۱۶ مطالعه گردد.

در این فایل ملاحظات کاهش مصرف انرژِی در طرح افزایش سیمان ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فایل نقش تولید سیمان های مخلوط در بهینه سازی در مصرف انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فایل پتانسیل های صرفه جویی انرژِی الکتریکی در صنعت سیمان  مورد بررسی قرار گرفته است

دسته‌ها