ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی

بخشی از متن اصلی

دیوید هاکنی و ویژگی‌های کلی دوران وی

مدرنیسم و مسائل تازه

«دیوید
هاکنی یکی از مطرح‌ترین نقاشان معاصر است، هاکنی در دورانی زیست می‌کند که
دریچه‌های نو و تازه بی‌شماری به روی جهان تجسمی باز می‌شوند اگرچه در
آثار هاکنی دوره‌های مختلف کاری و هنری را می‌توان یافت اما نکته اصلی در
آثار هاکنی نگاه تیز و موشکافانه وی برگرفته از طبیعت مرئی و مهمتر برگردان
هنری با درک زیبایی شناختی خاصی است. جنبش مدرنیسم در نقاشی و پی‌آمدهای
آن از جمله پست‌مدرنیسم زمینه‌ساز تحول در ذهن و عمل نقاشانه هاکنی است
شاید بهتر باشد قبل از هر چیز به شرایط دنیای نو در عصر حاضر پرداخت.»

«یکی
از مهمترین عواملی که به بینش امروزی ما از فلسفه هنر و زیبایی ‌شناسی شکل
داده، پیدایش و تکوین مدرنیسم است. اگر بحث را به پیشرفت فرهنگ و به
معنایی خاص به تکامل هنر محدود کنیم، آنگاه می‌توانیم به یاری اصطلاح
مدرنیسم بازتاب فکری آن دگرگونی‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که
از میانه‌ی سده‌ی نوزدهم در گستره‌های گوناگون زندگی، در اروپا و ایالات
متحده و در پی آن‌ها در کشورهای واپس‌مانده روی داد، درک کنیم. مدرنیسم
پدیده‌ای است که به تاریخ یک سده و نیم گذشته‌ی فرهنگ غرب مربوط می‌شود، و
با مدرنیته تفاوت دارد. البته اینجا باید به دقت دانست که به چه چیز
می‌گوییم مدرنیته بسیاری از نویسندگان، به دلایلی پذیرفتنی، کل دگرگونی‌های
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را از رنسانس به این سو با اصطلاح
مدرنیته مشخص می‌کنند. در این میان دسته‌ای از نویسندگان، مدرنیته را
«ایدئولوژی مدرنیته» می‌دانند، و می‌گویند که رسالت مدرنیسم دفاع از
مدرنیسم است. اینان اندیشه و فرهنگی را مدرن می‌خوانند که با نهادها،
باورها، و خرافه‌های سنتی مبارزه کند، با آرمان‌های مدرنیته، و با خردورزی
یا راسیونالیسم، و نیز با انسان باوری و بینش دنیوی همراه باشد. به این
ترتیب از دید این نویسندگان کار مهم و اصلی مدرنیسم، در گام نخست، دفاع از
خردباوری مدرنیته است. اما پرسیدنی است که آیا به راستی هنر مدرن، به عنوان
یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های مدرنیسم از خردباوری دفاع کرده است؟
تئودور آدورنو که از اندیشگران مکتب فرانکفورت بود (و ما در این رشته
درس‌ها بارها از عقایدش یاد خواهیم کرد) همواره از جدی‌ترین و پرشورترین
مدافعان مدرنیسم هنری بود، اما در آثار متعددی و از آن میان در کتاب
نظریه‌ی زیبایی شناسی خود، به شکل دقیقی نشان داد که هنر مدرن از خردباوری
مدرنیته به هیچ رو دفاع نمی‌کند، و برعکس با آن سر جنگ دارد. آدورنو که خود
از رادیکال‌ترین ناقدان خردباوری مدرن بود، و همراه با ماکس هورکهایمر
کتاب دیالکتیک روشنگری را نوشته بود ـ که فکر می‌کنم هنوز هم کسی نتوانسته
به انتقادهای آنان از مدرنیته پاسخ بدهد ـ در آثار مدرنیست‌ها بهترین متحد و
همراه خود را می‌یافت. آدورنو بارها خردباوری مدرنیته را ایمان به خرد
ابزاری خواند، و مخاطرات آن را گوشزد کرد. او نشان داد که دیدگاه اسطوره‌ای
در روزگار مدرن باقی مانده، و سرمایه‌داری آرمان‌های سود طلب خود را با آن
توجیه می‌کند. او مصائب انسان مدرن را نتیجه مدرنیته دانست، و تأکید کرد
که هنر مدرن علیه این مصیبت‌ها و سرچشمه‌ی آن‌ها موضع دارد. به راستی هم
می‌شود با آدورنور هم‌آواز شد که اندیشه و هنر مدرن فریاد اعتراضی است که
از خود بیگانگی آدم مدرن را بیان می‌کند، و آن را نمی‌پذیرد. در دهه‌ی
گذشته، یکی از شاگردان آدورنور، که خود اکنون فیلسوفی مشهور است، یعنی
یورگن هابرماس ، از زاویه‌ی تازه‌ای به این مسئله توجه کرد. او نوشت که
بی‌شک هنر مدرن از خردباوری ابزاری دفاع نمی‌کند، و در این مورد حق با
آدورنوست که مدرنیسم از ناقدان بی‌رحم و سازش ناپذیر خرد ابزاری است، و به
هیچ رو با آن خردباوری‌ای همراه نیست که با تکیه بر پیشرفت‌های تکنولوژیک
به توجیه نابرابری‌های اجتماعی و بی‌عدالتی‌های مناسبات تولید سرمایه‌داری
می‌پردازد. اما مسئله‌ی اصلی این است که مدرنیسم، در بنیان خود مدافع
گونه‌ای دیگری از خردباوری مدرنیته، یعنی «خرد ارتباطی» است. هنر مدرن، از
آنجا که به هر رو به مخاطب ارائه می‌شود در موقعیت ارتباطی قرار می‌گیرد.
در واقع می‌توان گفت که هیچ تجربه‌ی زیبایی شناسانه‌ای نمی‌تواند از این
موقعیت بگریزد. اما چنین می‌نماید که هابرماس نکته‌ای مهم را که یکی از
ویژگی‌های هنر مدرنیست است، از نظر دور کرده: این هنر به کمترین میزان ممکن
در مدار ارتباط‌های انسانی قرار گرفته است. اگر از پاره‌ی موارد استثنایی
بگذریم، همانطور که آدورنو به خوبی نشان داده بود هنر مدرن توانایی ایجاد
ارتباط با مخاطبان بسیار، یعنی توده‌های مردم را نداشته است. البته این
نکته بدین معنا نیست که هنرمند مدرن‌خواهان این ارتباط نبوده است، یا کار
او، به این دلیل هنری است ناکامل، ولی به هر رو باید این واقعیت تلخ را
پذیرفت که هنر مبتذلی که زاده‌ی صنعت فرهنگ، و توجیه‌کننده‌ی مناسبات
تولیدی و اجتماعی مسلط است، با انبوه مخاطبان تماس می‌گیرد، و در مقابل هنر
مدرن با مخاطبانی اندک‌شمار مکالمه می‌کند، تا آنجا که مخالفانش آن را
هنری «سرآمدگرا» نامیده‌اند.»

اکنون به آن دگرگونی‌های بنیادین در
بینش زیبایی‌شناسانه بپردازیم که به طور کلی نتیجه هنر مدرن است. هنگامی که
تاریخ‌نگاران هنر از مدرنیسم یاد می‌کنند، از جریانی حرف می‌زنند که در
فاصله سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۴۰ شکوفا شد. آنان در این جریان، آیین‌ها،
مکتب‌ها، و حتی کار هنرمندان تک و مستقل را جای می‌دهد. گستره‌ی مدرنیسم
بیش از حد تصور وسیع است. مدرنیسم در هنرهای معتبر و «افتاده» با همان قدرت
کارکرد که در هنرهایی تازه پدید آمده (مهمتر از همه سینما)، و حتی به باز
زنده کردن هنرهایی از یاد رفته پرداخت. امروز که عنوان آیین‌هایی چون
فوتوریسم، کوبیسم، اکسپرسونیسم، سور رآلیسم، و یا نام‌هایی چون جمیز جویس،
مارسل پروست، ویرجینیا ولف، فرانتس کافکا، واسیلی کاندینسکی، پابلو پیکاسو،
آرنولد شوئنبرگ، ایگور استراوینسکی، ازراپاند، راینر ماریا ریلکه و تی.
اس. الیوت را به یاد می‌آوریم، احساس می‌کنیم که مدرنیسم به معنایی ساده یک
دگرگونی هنری نبود، بل انقلابی در بنیان بیان حسی یا زیبایی شناسانه بود.
هرچند آغاز شکوفایی‌اش را به واپسین دهه‌ی سده‌ی نوزدهم نسبت داده‌اند، اما
ریشه‌های پیدایش آن به دهه‌ها دورتر می‌رسد. در بحث از این ریشه‌ها و تبار
باید به نکته‌ای دقت کرد، که بسیار مهم است. شعرهای بودلر، رمبو و
مالارمه، رمان‌های فلوبر و داستایفسکی، نقاشی‌های امپرسیونیست‌ها و
سمبولیست‌ها، یا اپراهای چهارگانه‌ی واگنر را نمی‌توان به سادگی فقط
سرچشمه‌های مدرنیسم دانست. اکنون که تجربه مدرنیسم را از سر گذرانده‌ایم به
خوبی متوجه می‌شویم که بسیاری از این آثار «نمونه‌هایی از هنر مدرن» به
حساب می‌آیند. یعنی نمی‌توان گفت که در آنها فقط رگه‌هایی از بیان مدرن
وجود دارد، عناصری که بعدها در آثار دیگران کامل شدند، بل نکته‌ی مهم این
جاست که روش بیان آن‌ها مدرن است. از سوی دیگر کسانی چون بودلر نه فقط در
زمینه‌ی تجربه‌ی هنری هنرمندانی مدرن محسوب می‌شدند، بل در نوشته‌های
انتقادی خود نیز از مدرنیسم دفاع می‌کردند، و مبانی نظری آن را پایه می
ریختند. پس شاید بتوان گفت که ما باید در آن طرح تاریخی تجدیدنظر کنیم، و
پیشینه‌ی مدرنیسم را به سال‌هایی دورتر از دهه‌ی ۱۸۹۰ ببریم.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت

( word قابل ویرایش) در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:۱۲۱

بخشی از متن اصلی

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

مقدمه   1

فصل اول

زندگی‌نامه فرانسیس بیکن   3

فصل دوم

اکسپرسیونیسم در آثار بیکن   26

تجزیه و تحلیل آثار ۳۰

الف- تابلوی دوشقه گوساله   30

ب- سلف پرتره‌ها و پرتره‌ها   34

ج- سوئینی مبارز   37

فصل سوم :

نتیجه‌گیری ۳۸

فهرست منابع    46

گزارش کار عملی   47

تصاویر کار عملی ۴۸

 

فهرست تصاویر

عنوان   صفحه

آدمهایی که از ترس به خود پیچیده    22

سه طرح فیگور بر پایه تصلیب    23

پاپ معصوم دهم   24

دوشقه گوساله    39

سه طرح برای یک پرتره    40

پرتره – میشل لرس (۱)    41

پرتره – میشل لرس (۲)    42

سه طرح برای سلف پرتره   43

نقاشی   44

سه لته الهام گرفته از شعر الیوت    45

 

 

 

مقدمه

 
‘اما بی شک شاخص ترین نقاشی شکل گرای انگلیسی و به واقع یکی از نامدارترین
هنرمندان معاصر اروپایی، فرانس بیکن (۹۲-۱۹۰۹) است. بیکن انگلیسی در کنار
بالتوس فرانسوی (متولد ۱۹۰۸) سرآمد نقاشان معاصری هستند که توانستند ادراک و
ذهنیت نوگرای اروپایی را با زبانی تصویری- یا فیگورایتو- در آثارشان بیان
کنند. این دو نقاش با شخصیتی عجیب و حدیث نفس اندوهگین خود، در کار هنری
شباهت هایی داشتند. اهمیت کار بیکن در سازشی بود که او بین نقاشی شکل نگار
سنتی و نقاشی مدرن برقرار کرد و آن را به درجات مختلف در آثارش متجلی ساخت.
در قیاس با بسیاری از هنرمندان و براساس استاندارد نقد مدرن، بیکن را باید
چهره ای به شوق سنتی قلمداد کرد. او همواره با مواد قدیمی کار کرده (رنگ
روغن بر روی بوم) و همیشه چارچوب های سنتی را در کارش رعایت می نمود. اما
از سوی دیگر از روش های مرسوم و کهنه نیز به طور جدی فاصله می‌گرفت.’

فصل اول

 

زندگی‌نامه

 

 
‘فرانسیس بیکن (نقاش انگلیسی،۱۹۰۹- ۱۹۹۲). به سبب شیوه مستقل و شخصی اش در
تجسم وضعیت فاجعه آمیز انسان مدرن، یکی از شاخص ترین اکسپرسیونیست های
معاصر به شمار می آید.

او در دابلین به دنیا آمد ولی از جوانی در
لندن اقامت گزید (۱۹۲۵). چند سالی را در برلین و پاریس گذرانید. نخست، به
عنوان متخصص طراحی داخلی بنا کار مشغول شد، سپس، بدون آموزش رسمی، راه
نقاشی را پیش گرفته، (حدود۱۹۳۰) در مدت بیش از ده سال فعالیت، و ارائه
آثارش در چند نمایشگاه نتوانست چندان موفقیتی کسب کند. ولی با اثر بحث
انگیزی تحت عنوان مشقهای سه گانه از پیکرها برای موضوع تصلیب (۱۹۴۴)، به
جایگاهی بلند در نقاشی اروپا دست یافت.’

‘در مورد بیکن این واقعیت
عمدتاً عبارت است از وحشت، انزوا و اضطراب، دیدار از نمایشگاه مجموعه آثار
بیکن به احتمال زیاد تجربه ای ناراحت کننده است. او در طول زندگی هنری اش
تحولاتی را در شیوه کارش تجربه کرد همانند ‘تابلوهای پیشوایان نجواگر’ و
‘مردان تاجر’ که برای بیکن شهرتی جهانی به همراه داشتند. این آثار از لحاظ
تجربه هنری راه را برای تصاویر سخت تر، بی پرواتر و از جهانی آزار دهنده تر
در کارهای بعدی او باز کردند. تصاویر تخریب شده ای از آدم های از ترس به
خود پیچیده در اتاقی روش (تصویر¬شماره۱،¬صفحه¬ی۲۲) و در لوای درخشندگی حیرت
انگیزی که هم می تواند بیانگر کیفیت مجلل و لوکس زندگی اشرافی باشد و هم
ممکن است اتاق گاز محکومان قلمداد شود. این تصاویر صرفاً حاکی از انزوای
انسان معاصر نبوده، بلکه بدبختی و نکبت او را نیز برملا می سازد و گویی
برهنگی شخصیت های آثار بیکن آخرین گواه بر این ادعاست.

هنر مستحکم،
ثابت قدم و در عین حال لطیف بیکن بی شک یکی از تجربیات مهم میانه قرن بیستم
است. آثار او هم تماشاگران و هم همتایان هنرمند وی را تحت تأثیر قرار داده
است. اما باید اعتراف کرد که از پی آمد همه این تأثیرات چیزی به اسم «مکتب
بیکن» هرگز، هیچ کجا- حتی در انگلستان- ظهور نکرد! طرز تلقی و نگرش که او
در آثارش مطرح ساخت، در تحلیل نهایی تعلق او به هر جنبش هنری را منتفی می
سازد.’

‘در واقع من در دوبلین متولد شدم در یک خانه سالمندان جایی که
زندگی می کردیم خانه ای بود به نام کنی کورت، نزدیک شهر کوچکی به نام
کیلوکن در ایالت کیلدر تا پیش از شروع جنگ جهانی اول آن جا بودیم و من هنوز
پنج ساله نشده بود. پدرم به اداره جنگ رفته و ما آمدیم لندن، در وست بورن
تریس.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت docx در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:۵۰

بخشی از متن اصلی

فهرست مطالب

مقدمه  1

فصل اول

روش چاپ ۴

پیش از چاپ   5

فتولیتوگرافی    6

پردزاش،‌ تفکیک و تهیه فیلم الکترونیکی  11

پردازش، تفکیک و تهیه فیلم فتومکانیکی  16

چاپ، روش چاپ افست   18

انواع ماشین افست  20

پس از چاپ ۲۴

صحافی ماشینی  25

صحافی سنتی   34

فصل دوم

تقسیم‌بندی محصولات چاپی به روش افست   38

فرم‌های تجاری   39

بروشور و پوستر  39

کتاب   41

دفاتر و دفترچه   46

سربرگ و پاکت  47

سررسید و تقویم  50

جعبه و بسته‌بندی  50

 

فصل سوم

مواد اولیه مصرفی و گردش مواد و محصولات چاپی   54

کاغذ   55

ویژگی‌های چند نوع کاغذ پر مصرف  58

اندازه و محاسبات کاغذ   64

محاسبه حجم و وزن کاغذ  78

مرکب  86

خواص فیزیکی مرکب   86

سیالیت  87

چسبندگی ۹۲

رابطه فیزیکی آب منبع افست با مرکب چاپ   97

مواد مصرفی در صحافی   98

چسب  98

طبقه‌بندی چسب‌ها  99

چسب‌های گرما سخت ۱۰۰

چسب‌های گرما نرم ۱۰۱

چسب‌های گرما ذوب و واکس‌ها ۱۰۶

مفتول  109

نخ   109

گردش مواد و محصولات چاپی ۱۰

مقدمه:

ارتباط
یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر می‌باشد. انسان از طریق ارتباط با دیگران به
قابلیت و نوآوری در زمینه‌های گوناگون دست می‌یابد و زندگی اجتماعی خود را
شکل می‌دهد. که در این تبادل از یک سو اندیشه‌های او را پربارتر می‌کند واز
سوی دیگر تجربیات و دانش او به سایرین منتقل می‌گردد.

برای جاودانه
ماندن خاطرات خود را با علایم و نشانه‌ها ثبت کرد که بتدریج با تبدیل و
تکمیل این علایم خط اختراع شد. این اختراع تغییرات زیادی را در زندگی
انسان‌ها ایجاد کرد و به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشر ثبت شد و از
ارتباط مستقیم و رودررو بی‌نیاز گردید. دست نوشته‌های اولیه بر روی سنگ،
چوپ و چرم انجام می‌شد. با افزایش جمعیت و توسعه علوم دست نوشته‌های کارآیی
خود را از دست دادند وا نسان درصدد یافتن راهی برآمد که اطلاعات را سریعتر
در دسترس همگان قرار دهد. نخستین کوشش انسان در این راه حکاکی کلمات روی
لوحه گلی بود. کوشش بعدی در راه چاپ، حک کلمات روی قطعات چوب و سفال بود که
بی‌شک تمدنهای باستانی مشرق زمین تلاش عظیمی در راه تکثیر به کار بستند و
تجریبات اندوختند.

پیدایش فنون جدید چاپ در اروپا همزمان با رنسانس
اقتصادی و فرهنگی بود. ابتدا چاپ از طریق صفحات حکاکی شده انجام پذیرفت و
سرانجام به دلیل مسائل و مشکلاتی که وجود داشت حروف متحرک گوتنبرگ اختراع
شد با پیشرفت در دانش و علوم و فنون با تکمیل روش‌های چاپ، چاپ افست که بر
پایه روش چاپ لیتو بود کامل گردید و در سال ۱۹۰۴ میلادی ابداع گردید که تا
بحال در حال ابداع و کامل شدن تکنیک‌های مختلف در روش چاپ افست می‌باشد.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:۱۱۸

قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بدون دیدگاه

قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بخشی از متن اصلی

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

مقدمه  

فصل اول : مروری بر قالی ایران   

فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران  

فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران   

فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواع کتیبه در قالیهای مناطق مختلف   

فصل پنجم : قالیهای کتیبه‌دار موزه فرش ایران  

فصل ششم : کتیبه ، نقشمایه‌ای در قالی

فصل هفتم : قالی بافی در دوره‌ی صفوی

– نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار دوره صفویه

فصل هشتم : نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار در سایر موزه‌ها

خلاصه  

نتیجه  

فهرست منابع   

فهرست تصاویر  

 

چکیده

آثار
هنری دستی مردم در سراسر جهان که قالی چکیده عصاره آنها است ، نشان می‌دهد
که همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان در خلق اثار هنریشان بوده است کلک نقش
آفرین هنرمندان طراح با بهره‌گیری از خیال ممدوح و خیال محمود به عوالم
قدسی و آسمانی ، خالق آثاری بی‌بدیل و بی‌همانند که در عرصه هنرها سری از
سایر بلندتر دارد وبرتارک هنر شرق می‌درخشد و همچنین با بهره‌گیری از طبیعت
در طول تاریخ دیرپای قالی ایران تنوعی بی‌حد و مرز به طرح و نقش این
دستباف هدیه کرده است .

هنر خوشنویسی در قالی ، بازتاب ادبیات پارسی را منعکس می‌سازد .

کلمات کلیدی :

۱-    قالی

۲-   کتیبه

۳-    خط

۴-   قالی موزه‌ای


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:۱۷۴

پایان نامه هنر در ایران

بدون دیدگاه

مقدمه :
هنر نزد ایرانیان است و بس
هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد . اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و … از زیبایی  و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده.
هنر جلوه ی انسانیت انسان است ، یک حقیقت متعالی و پاسخ گوی نیاز های انسان ، همچون کمال جویی ، معنویت طلبی ، احراز و اعلام هویت ودر مراتب پایین تر تبعیت ، تقلید ، تحصیل،  رفاه مادی  و پر کردن اوقات فراقت. 
آثار هنری جلوه گاه ذات شاعرانه و تفکر و کار انسانی هستند و از این رو نفوذ تعال بخش فوق العاده ی نیرومندی بر انسان و جامعه اعمال می کنند.
بخش اول:  هنرهای دستی
فصل اول: نقاشی
            ـ   تعریف نقاشی      
            ـ   تاریخ نقاشی    
            ـ   درباره رنگ    
            ـ  تکنیکهای نقاشی 
            ـ  حلالهای رنگ
           ـ  سبک های معروف نقاشی 
            ـ  اصطلاحات معمول  نقاشی 
فصل دوم: خوشنویسی
           ـ خط و خوشنویسی
           ـ خط کوفی
           ـ کوفی بنایی (معقلی) 
           ـ خط محقق 
           –  خط ثلث و نسخ 
          ـ  خط تعلیق و دیوانی
          ـ خط رقعه
          ـ خط نستعلیق
          ـ  ارزشهای بصری خط کوفی 
          ـ ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ
          ـ ارزشهای بصری خط نستعلیق
          ـ  ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق
فصل سوم: تذهیب
          ـ   تعریف تذهیب        
          ـ   مکتبهای تذهیب    
          ـ   پیشینه تذهیب    
          ـ   چگونگی انجام یک اثر تذهیب    
          ـ  ابزارهای تذهیب 
           ـ  واژگان تذهیب 
فصل چارم:  مینیاتور
          ـ   مینیاتور و طراحی آن  
          ـ   روشهای مختلف طراحی مینیاتور      
          ـ   طراحی رنگی  
          ـ   طراحی سفید قلم  
         ـ  سیری در مینیاتور ایران 
         ـ  گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا )
بخش دوم:  صنایع دستی
فصل اول:  فرش ایران
             ـ  فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن 
             ـ   طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی      
             ـ   طرح های شاه عباسی    
             ـ  طرح های اسلیمی  
             ـ  طرح های اقتباسی  
             ـ  طرح های افشان  
             ـ  طرح های واگیره ای ( بندی ) 
             ـ  طرح های بته ای ( بته جقه)
             ـ  طرح های درختی 
             ـ  طرح های ترکمن 
             ـ  طرح ها ی شکا رگاهی 
             ـ  تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و … 
             ـ  نقوش گلستان 
             ـ  نقوش لچک و ترنج
فصل دوم: سفالگری
            ـ   مقدمه    
            ـ   چکیده    
            ـ   تقسیم سفال با کفش کنده      
            ـ   نقوش سفال در ادوار اسلامی      
            ـ  فن و هنر سفالگری 
            ـ  مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور 
            ـ  سفال با پوشش گلی 
            ـ  سفالینه یا نقوش رنگارنگ 
            ـ  سفالینه با تزئین زرین خام 
            ـ  سفالینه با کفش کنده 
            ـ  سفالینه یا لعاب یک رنگ 
            ـ  کلیاتی درباره سفال اسلامی 
            ـ  سفال گبری 
            ـ  سفال سلجوقی 
            ـ  سفال مینائی ایران 
            ـ  سفال دوره عثمانی 
            ـ  سفال دوره صفویه ایران 
            ـ  هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی 
            ـ  بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم 
            ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات 
            ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی 
            ـ  جام با گلابه ی سفالگری 
            ـ  کوزه 
فصل سوم: نگارگری
          ـ   تعریف نگار گری      
          ـ   تذهیب    
          ـ   تشعیر      
          ـ   ابزار و مواد اولیه      
           ـ  قلم مو  
           ـ  رنگها  
           ـ  رنگهای گیاهی 
           ـ  رنگهای معدنی 
           ـ  رنگهای شیمیایی 
           ـ  رنگ گذاری 
           ـ رنگهای جسمی 
           ـ  رنگهای روحی 
           ـ  بست 
           ـ  مراحل کار 
           ـ  کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور
فصل چهارم: معرق
           ـ   تاریخچه  
           ـ   معرق زمینه رنگ      
           ـ   معرق زمینه پازلی    
           ـ   معرق زمینه آجری  
           ـ  نازک بری در معرق    
          ـ   معرق منبت        
          ـ   ابزار کار در معرق    
          ـ   مواد اولیه    
          ـ  مراحل اجرای یک طرح معرق    
          ـ   مختصری از کارگاه منبت و معرق        
فصل پنجم: خاتم کاری
          ـ  تعریف خاتم کاری    
          ـ   تا ریخچه ی خاتم کاری        
          ـ   آثار و نمونه های تاریخی    
          ـ   خاتم کاری در ادبیات    
           ـ  آشنایی با هنر خاتم کاری      
          ـ   تعریف خاتم 
          ـ   مواد اولیه در ساخت خاتم    
          ـ   وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی 
          ـ  مراحل تولید خاتم
          ـ   خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری
فصل ششم: قلم زنی
          ـ  تاریخچه      
          ـ   وسایل و ابزار قلم زنی        
          ـ   روش کار      
          ـ   شیوه های قلم زنی    
          ـ  کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی      
بخش سوم: رشته های دانشگاهی
فصل اول: رشته های های دانشگاهی
          – رشته نقاشی
          – مقدمه
          – دروس اختیاری 
          – سطوح رشته 
          – درس های رشته 
          – صنعت و بازار کار 
          – رشته هنر های تجسمی 
          – مقدمه
          – نحوه آموختن 
          – سطوح رشته 
          – درس های رشته 
          – صنعت و بازار کار 
          – رشته صنایع دستی
          –  مقدمه
          – سطوح رشته 
          – درس های رشته 
         – صنعت و بازار کار

تاریخ هنر در ایران باستان

بدون دیدگاه

بخشی از متن:

هنر ایران در عهد هخامنشیان عمدتا بر پایه ی بزرگداشت مقام پادشاهان این سلسله استوار بوده است. هنر این عصر ترکیبی است از هنر اقوام گوناگونی که تابع پارسیان بوده اند و هخامنشیان با بهره گیری مناسب از این هنرهای مختلف و ریختن کلیه جلوه های هنری اقوام و ملل مختلف در یک قالب به هنر خود اعتلا بخشیده اند. علاوه بر بزرگداشت شاهان، اجرای مناسک و آیین زرتشتی نیز از مظاهر اصلی هنر در این دوره است که سبب ایجاد نوعی سمبولیسم هنری در آثار هنری هخامنشیان شده است. از دیگر جلوه های هنری این دوره رواج هنر کنده کاری، حجاری، پیکر تراشی، فلزکاری، کاشی سازی و قالی بافی است. آثار برجا مانده عمق پیشرفت هنرمندان ایرانی را در این رشته های هنری به تصویر می کشند. نقش برجسته های تخت جمشید نیز در زمره ی گنجینه ی هنر دوره هخامنشی به شمار می روند که هر یک مجموعه ای از تصاویر غنی و نقوش دوران هخامنشی را به نمایش می گذارند و علاوه بر آن گویای بسیاری از آداب و رسوم رایج در دربار هخامنشی اند. 

فهرست مطالب:
هنر در عهد هخامنشیان
هنر در عهد اشکانیان
هنر در عهد تیموریان
هنر در عهد ساسانیان

پروژه آشنایی با موسیقی و نت ها

بدون دیدگاه

مقدمه
موسیقی یکی از هدفهای زیباست که از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حرکت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.
موسیقی زبانی است که انسان به یاری آن می تواند کما بیش آنچه رادر ضمیر مکنون و مکتوم خویش دارد به میان آورد.
از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است که یک موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه که نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربه عملی گذارده، بهره گرفته و مکنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سرکوب شده اجتماعی را باز آفریند.
اینک بی مناسبت نیست اندکی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود.
بعضی از هنرمندان خواسته اند هنرهای زیبا را با هم مقایسه کنند و شدت تأثیر یکی را بر دیگری بیان نمایند ( خصوصاً در تأثیر شعر و موسیقی و اهمیت یکی بر دیگری سخنها گفته اند ولی انگار تأثیر موسیقی در عموم بیش از شعر است و اگر شعر با موسیقی توأم شود و اثرش به مراتب بیش از موسیقی تنها و شعر بی آهنگ است.
توجه خاص جوانان ایرانی به موسیقی و شنیدن آهنگهای بی محتوا که متأسفانه بیشترین بخش موسیقی رادیوئی و تلویزیونی ما را تشکیل می دهند از طرفی و فراهم نمودن وسایل و موجباتی که بتوان موسیقی حقیقی را به گوش مردم رسانید از طرف دیگر مرا بر آن داشت که وضع این هنر را با روشی که دانشته و تغییراتی که به ندرت در آن راه یافته مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار خوانندگان علاقه مند به این هنر قرار دهم.
فهرست مطالب:
عنوان
۱- مقدمه
۲- بیان مسأله
۳- بیان اهداف
۴- بیان فرضیات
۵- مطالعه پیشینه
۶- گفتگو با یک موسیقیدان
۷- تعریف مفاهیم اساسی موسیقی
۸- تعریف سبکهای موسیقی
۹- ابزار جمع آوری اطلاعات
۱۰- روش تحقیق
۱۱- معرفی جامعه
۱۲- معرفی نمونه
۱۳- تعاریف عملیاتی
۱۴- جدول زمانبندی و بودجه بندی
۱۵- فهرست منابع

پروژه فرش ایرانی

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
در مورد چگونگی ورود انواع نقوش گل فرنگ به منسوجات ایران به ویژه دستبافتهای گره دار ، تاکنون دو ، سه نظر مختلف ارایه شده است که هر یک در جای خود دارای ارزشهای مطالعاتی خاص خود است . پرویز تناولی در مورد طرح گلفرنگ می نویسد : 
« طرح گلفرنگ از طرح های اصیل و قدیم ایران است که نمونه های آن در برخی از آثار گذشته از جمله منسوجات و کاشی های قرن یازدهم هجری به بعد دیده می شود . اما این که این گل ایرانی چگونه نام گلفرنگ گرفته است نیاز به بررسی و کنکاش بیشتر دارد » .
ظاهراً  او علاوه بر آن که کلیه ی گلهای به سبک طبیعی ( اعم از گل رز یا گل سرخ ) را گلفرنگ می نامد ، قدمتی در حدود ۴۰۰ سال برای این گروه از طرحها در آثار ایرانی قابل گردیده است که با توجه به مطالبی که در پی خواهد آمد ، در مورد اخیر تردیدی در آن نیست . می توان نمونه هایی از کاربرد گلهایی شبیه به گل فرنگ های امروز – البته با شیوه های متفاوت – در انواع هنر به ویژه نقاشی دوران صفوی و بعد از آن مشاهده کرد .
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : شناخت فرش ایرانی
نقوش گل فرنگ ( گل رز ) و گل سرخ ایرانی در فرش ایرانی 
نقوش اقتباسی
نگاهی به تاریخچه و دلایل نفوذ شیوه‌های اروپایی (فرنگی) در آثار و هنرهای ایرانی به ویژه نقاشی نقوش تصویری
بررسی سوابق تصویرسازی و گرایش به شیوه‌ی نقاشی اروپایی در دوران سلسله‌های افشاریه، زندیه و قاجار
نقوش محرابی (مهرآبی)
مفهوم رمزی نگاره‌های (S) مانند
نقش دوست‌کامی
نقشمایه‌ی سه گوشهای پیوسته
نگاره‌ی مرغی / قوچکی یا طلسم باران خواهی
درخت سرو یا درخت زندگی
نقوش اسلیمی و ختایی
فصل دوم :صنعت فرش ایران
مفهوم صادرات
مشکلات فرش
چرا صادرات غیرنفتی ناموفق است؟
صادرات و بازارهای جهانی فرش ایران
جدول صادرات غیرنفتی
مشکلات صنعت فرش دستباف کشور
رقبای فرش ایران در بازارهای جهانی
بازارهای جهانی و تقلید از فرش ایران
صادرات موقت فرش
شناسنامه کردن فرش
مؤسسات تولیدی و بازرگانی فرش
مشکلات عمده بازاریابی فرش ایران
اطلاعات جالب در مورد فرش
نتیجه گیری
واژه نامه
منابع

مقاله کاربرد رنگهای گیاهی در رنگرزی الیاف:


مقدمه:
مسلم است که رنگ آمیزی در میان مردم فلات ایران سابقه دیرینه دارد، هر چند که از نقطه آغاز بی خبریم و قادر نیستیم به دقت نخستین جماعتی را که در این فلات به کار رنگ آمیزی پرداختند مشخص کنیم.
اما می توان گفت اقوام اولیه در برخورد با گیاهانی که دارای مواد و مایعات رنگین بوده اند توانسته اند وسایل خاصی از لوازم زندگی را رنگ آمیزی کنند. به علاوه، با توجه به مدارک باستان شناسی و مردم شناسی در خودآرایی نیز این رنگها را به کار می برده اند. این مردمان تن و روی مردگان خود را نیز با رنگ زینت می بخشیدند تا آنان را هر چه با شکوهتر به جهان دیگر روانه کنند و این رسم دیرزمانی پیش، تا هزاره سوم ق.م.، در ایران، خاصه در نواحی « سیلک » کاشان، معمول بود.
بدیهی است که رغبت خاص جماعات بدوی به رنگ آمیزی لوازم زندگی و همچنین خودآرایی، آنان را به تلاش برای بدست آوردن مواد رنگین برانگیخته است، ولی مشخص نیست چه مدت طول کشید تا برخورد تصادفی با ماده رنگین گیاهی و طبیعی به شناخت رنگها و استفاده مداوم از آنها منتهی شود.
با گذشت زمان و رسیدن به عصر حاضر پای رنگهای شیمیایی به ایران بازشد و این تجربه نخستین بار با استفاده از رنگهای جوهری و گروهی از رنگهای اسیدی قوی، که در برابر نور و شستشو دوام زیادی ندارند، به کار گرفته شد و در نتیجه برای همگان این باور پدید آمد که کیفیت رنگهای گیاهی از رنگهای شیمیایی بهتر و مناسب تر است، هر چند که تهیه رنگهای گیاهی دشوارتر است.
بنابراین، بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران فرش بر این باورند که رنگهای شیمیایی دارای ثبات خوبی در برابر نور و شستشو و سایش نیستند، در صورتی که رنگهای طبیعی و گیاهی از این ثبات برخوردارند.
فهرست مطالب :
اهمیت رنگهای گیاهی
کاربرد رنگهای گیاهی در هنرهای دستی ایران
الف- منسوجات
ب- زیراندازها
دلایل اقتصادی استفاده از رنگهای گیاهی
توسعه و احیای زمینهای بایر و کشت گیاهانی که مصارف صنعتی دارند:
ایجاد اشتغال
جلوگیری از آلودگیهای ناشی از کاربرد مواد شیمیایی
صرفه جویی ارزی و ارزش صادراتی
چند نمونه گیاهان رنگزا بدون مازوج
روناس
نیل- شمل
انگور عسگری
چغندر- چگندر- چندر
گل بابونه (ستاره سفید)
چند نمونه گیاهان رنگزا با مازوج 
پوست انار
پوست گردو
سماق معمولی

پروژه خط و خوشنویسی

بدون دیدگاه

پروژه خط و خوشنویسی (انواع آن و ارزشهای بصری هر یک)


قسمتی از متن:
نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پیشبرد علوم و پایه گذاری تمدن و فرهنگ اصیل چنان مؤثر عمیق و بنیادین و آن چنان گسترده و نامحدود بوده است که در وصف نمی گنجد .
ارتقاء سطح دانش بشری در همه موضوعات مرهون هنر خط و نگارش و کتابت است اعجاز این هنر ، توانست اندوخته های بشری را طی تاریخ در اختیار سراسر این جهان و همه مردمان قرار دهد . 
خط توانست فراتر از زمان و مکان و مرزها و فرهنگ ها ، حاضران را با گذشتگان پیوند و اتصال دهد و انتقال علم و اندیشه انسانها را میسر نموده و تداوم بخشد نگارش و کتابت در طول حیات خود توانسته است افکار ، احساسات ، معلومات و تجربیات گذشتگان را در تاریخ ثبت کند و از دستبرد ، تباهی ، تاراج و زوال محفوظ دارد . تا نسل حاضر از اندوخته های نیاکان خود برخوردار و بهره مند شود . 
هنوز از زمان پیدایش و یا اختراع خط ، اطلاع دقیقی در دست نیست . اما آنچه بدون تردید مشخص است این است که خط و یا اختراع علائم نگارش و ترسیمهای قراردادی در بین نوع بشر از مفیدترین و مهم ترین اختراعات و باعث شکوفائی تمدن بشری شده است .
فهرست مطالب:
خط و خوشنویسی 
خط کوفی 
کوفی بنایی (معقلی)
خط محقق
خط ثلث و نسخ
خط تعلیق و دیوانی
خط دیوانی
خط تعلیق
خط رقعه
خط نستعلیق 
ارزشهای بصری خط کوفی 
ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ
ارزشهای بصری خط نستعلیق 
ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق

دسته‌ها