گزارش کارآموزی پارک جمشیدیه

بدون دیدگاه

گزارش کارآموزی پارک جمشیدیه در قالب فایل Word ورد ۱۱۰ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

مقدمه تحقیق پارک جمشیدیه
در میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آورد و گیاهان سبز را برای ادامه زندگی در قلب خود رویانید . به انسان به عنوان موجودی متفکر مأوی بخشید پس از آغاز حیات از زمین شکل گرفت انسان‌های غارنشین بفکر ساختن خانه افتادند. آنان بار دیگر نیاز به سوی زمین دراز کردند و زمین نیز، به محبت آنها پاسخ داد و این چنین تمدن از دل زمین آغاز شد.
دیوارهای بلند و قطور « منع » و « مانع » شهرهای قدیم که کوچکتر از روستاهای امروز بودند فروریخت و درهای بزرگ و کوچک که باز شد و باز ماند و از اندیشه پدرانمان گذشت که:
به دنیایی بی در و دیوار و خانه های یکی شده و آدمهای بیگانه با مرز و در و دیوار می توان رسید.
اندیشه بی‌راهی نداشتند. پرچین های ساده و کوتاه و سبز و پرگل و گیاه و میوه، با مهربانی هرچه بیشتر و درست تر بگویم با شرمی لطیف و انسانی میان املاکشان خط انداخته بود تا اختلافی هرچند کوچک هم پیش نیاید.
سال و سالیانی گذشت، اما آن دیوار بزرگ گرد شهر را که تکه تکه کرده بودند تا مرزها از میان برود، به میان شهر کشیدند و بتدریج پرچین های پرگل و گیاه به دیوار، و باغهای پر درخت به خانه های چند طبقه بدل شد.
هنوز مادربزرگها و پدربزرگها داشتند از درختهای سیب و انار و گردو و گلدانهای شمعدانی کنار حوض های بزرگ می گفتند که نه از درخت نشانی ماند و نه از حوضها و شمعدانی ها.
با پیشرفت علوم پزشکی و آموزش بهداشت و نطفه کشتن بسیاری از بیماریها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت های زندگی و رشد جمعیت نیازهای جدیدی پدید آمد و زمینها از گل و گیاه خالی شد.
و همه ماتم گرفتیم که پس از این باید در دنیایی سنگی و سیمانی و بیگانه با گل و گیاه زندگی کنیم.
اگر ماشین‌ها به جنگلها هجوم برده و طبیعت را با جاده و آسمان خراشهایش ویران کرده است و استخراج نفت و ساختن پالایشگاهها و ایجاد کارخانه ها بسیار و بارها کردن مقدار فراوانی سرب و سم و دودهای خفه کننده در فضای شهرها باید راهی برای آشتی کردن با طبیعت – طبیعتی که انسان بخش بزرگی از آنست و هرچه کرده به امید آسان کردن زندگی بوده نه ویران کردنش – یافت. ناچار است که از طبیعت استفاده کند اما تا نهایت ویرانیش نرود، چون دیگر چیزی برای سودآوری و سودبخشی نمی ماند.
این است که مهندسین طبیعت به یاری زمین آمدند و به جای گردو و بن های چنان عظیم که فرو افتاده است و آسمان خراش های عظیم تری که به آسمان سرکشیده، گل و گیاه را و فضای سبز را جانشین بخشهای ویران شده جنگلها و باغها کردند و به یاری آنان گلستانهای تکه تکه شده جمع آؤری شد و هر تکه در گلدان و گلدانهایی جای گرفت و به آپارتمانها برده شد تا چون همیشه گل و گیاه و انسان به هم برسند و در برابر سنگ و سیمان و آهن تنها نمانند و این نیاز انسان شهرنشین برای بازگرداندن طبیعت سبز به محیط زندگی است، آن طبیعت سبزی که بر اثر گسترش سطوح سخت و خشک شهرها و بزرگراهها و نفوذ تمدن در مناظر آن از میان رفته است.
من در پارک جمشیدیه از ۲۸ تیرماه مشغول کار شدم و به دلیل علاقه زیاد تا ۲۸ شهوریور ماه مشغول به کار بودم. در واقع بیشتر کار ما متمرکز به گلهای آپارتمانی، تکثیر گلها، مبارزه با آفات و بیماریهای آنها بود. و همچنین در پشت گلخانه زمین چمن و مبارزه با آفات آن و نحوه انتقال گلهای آپارتمانی را به سطح پارک و سرگل زنی – جعبه سازی – مبارزه با آفات و بیماریهای درختان گلابی – سیب را مورد بررسی قرار دادیم. امید است که با کمک شما استاد عزیز بتوانم مدارک خوبی ارائه دهم.

گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز در قالب فایل Word ورد ۱۱۷ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

مقدمه گزارش کارآموزی

در میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آورد و گیاهان سبز را برای ادامه زندگی در قلب خود رویانید . به انسان به عنوان موجودی متفکر مأوی بخشید پس از آغاز حیات از زمین شکل گرفت انسان‌های غارنشین بفکر ساختن خانه افتادند. آنان بار دیگر نیاز به سوی زمین دراز کردند و زمین نیز، به محبت آنها پاسخ داد و این چنین تمدن از دل زمین آغاز شد.
دیوارهای بلند و قطور «منع» و «مانع» شهرهای قدیم که کوچکتر از روستاهای امروز بودند فروریخت و درهای بزرگ و کوچک که باز شد و باز ماند و از اندیشه پدرانمان گذشت که:
به دنیایی بی در و دیوار و خانه های یکی شده و آدمهای بیگانه با مرز و در و دیوار می توان رسید.
اندیشه بی‌راهی نداشتند. پرچین های ساده و کوتاه و سبز و پرگل و گیاه و میوه، با مهربانی هرچه بیشتر و درست تر بگویم با شرمی لطیف و انسانی میان املاکشان خط انداخته بود تا اختلافی هرچند کوچک هم پیش نیاید.
سال و سالیانی گذشت، اما آن دیوار بزرگ گرد شهر را که تکه تکه کرده بودند تا مرزها از میان برود، به میان شهر کشیدند و بتدریج پرچین های پرگل و گیاه به دیوار، و باغهای پر درخت به خانه های چند طبقه بدل شد.
هنوز مادربزرگها و پدربزرگها داشتند از درختهای سیب و انار و گردو و گلدانهای شمعدانی کنار حوض های بزرگ می گفتند که نه از درخت نشانی ماند و نه از حوضها و شمعدانی ها.
با پیشرفت علوم پزشکی و آموزش بهداشت و نطفه کشتن بسیاری از بیماریها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت های زندگی و رشد جمعیت نیازهای جدیدی پدید آمد و زمینها از گل و گیاه خالی شد.
و همه ماتم گرفتیم که پس از این باید در دنیایی سنگی و سیمانی و بیگانه با گل و گیاه زندگی کنیم.
اگر ماشین‌ها به جنگلها هجوم برده و طبیعت را با جاده و آسمان خراشهایش ویران کرده است و استخراج نفت و ساختن پالایشگاهها و ایجاد کارخانه ها بسیار و بارها کردن مقدار فراوانی سرب و سم و دودهای خفه کننده در فضای شهرها باید راهی برای آشتی کردن با طبیعت – طبیعتی که انسان بخش بزرگی از آنست و هرچه کرده به امید آسان کردن زندگی بوده نه ویران کردنش – یافت. ناچار است که از طبیعت استفاده کند اما تا نهایت ویرانیش نرود، چون دیگر چیزی برای سودآوری و سودبخشی نمی ماند.
این است که مهندسین طبیعت به یاری زمین آمدند و به جای گردو و بن های چنان عظیم که فرو افتاده است و آسمان خراش های عظیم تری که به آسمان سرکشیده، گل و گیاه را و فضای سبز را جانشین بخشهای ویران شده جنگلها و باغها کردند و به یاری آنان گلستانهای تکه تکه شده جمع آؤری شد و هر تکه در گلدان و گلدانهایی جای گرفت و به آپارتمانها برده شد تا چون همیشه گل و گیاه و انسان به هم برسند و در برابر سنگ و سیمان و آهن تنها نمانند و این نیاز انسان شهرنشین برای بازگرداندن طبیعت سبز به محیط زندگی است، آن طبیعت سبزی که بر اثر گسترش سطوح سخت و خشک شهرها و بزرگراهها و نفوذ تمدن در مناظر آن از میان رفته است.
من در پارک جمشیدیه از ۲۸ تیرماه مشغول کار شدم و به دلیل علاقه زیاد تا ۲۸ شهوریور ماه مشغول به کار بودم. در واقع بیشتر کار ما متمرکز به گلهای آپارتمانی، تکثیر گلها، مبارزه با آفات و بیماریهای آنها بود. و همچنین در پشت گلخانه زمین چمن و مبارزه با آفات آن و نحوه انتقال گلهای آپارتمانی را به سطح پارک و سرگل زنی – جعبه سازی – مبارزه با آفات و بیماریهای درختان گلابی – سیب را مورد بررسی قرار دادیم. امید است که با کمک شما استاد عزیز بتوانم مدارک خوبی ارائه دهم.

گزارش کارآموزی کاجهای مناسب جهت کاشت در قالب فایل Word ورد ۲۴ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

پیشگفتار

کاجها گروه بزرگی از سوزنی برگان هستند که کاشت آنها بعلت امتیازاتیکه دارند،هم از نظر پارک سازی و کاشت درختان درمیادین ،خیابانهای شهرها و هم از نظر جنگلکاری و ایجاد فضای سبز و تولید چوب حائز اهمیت بسیار است. جنس کاجها(pinus) دارای بیش از ۹۰۰ گونه و واریته و فرمهای جغرافیائی بسیار زیاد هستند.

با یک نظر اجمالی معلوم می شود که دستگاه طبیعی این درختان اکثراً در مناطقی از نیمکره شمالی کره زمین گسترده است که دارای آب و هوای معتدل گرم ونیمه خشک یا آب و هوای مدیترانه ای است.

این درختان بعلت دامنه وسیع بردباری می توانند در صورت وجود آبیاری،شرایط مناطق استپی حتی نیمه بیابانی را نیز تحمل نمایند.

همیشه سبز بودن برگها،رویش نسبتا سریع بسیاری از گونه ها و واریته ها ، زیبائی شکل ظاهری آنها بویژه در جوانی قابلیت تولید چوب پر مصرف در صنایع، مقاومت زیاد در مقابل آلودگی هوا و از همه مهمتر، کم نیاز بودن این درختان ، امتیاز بسیار بزرگی برای استفاده از آنها در نقاط خشک ونیمه خشک بشمار می رود .

می دانیم که تهران ،پایتخت بزرگ ایران در دامنه جنوبی رشته کوههای البرزگسترده شده است و از

طرفی تحت اثرآب و هوای نیمه خشک دامنه های جنوبی البرز و از طرف دیگرتحت اثر آب و هوای خشک و نیمه بیابانی حاشیه کویر مرکزی ایران است. که رویهمرفته یک حالت آب و هوای

استپی و قاره ای بسیار متغیر ،گاهی با بادهای شدید و گرد وخاک همراه است . از نظر ارتفاع از سطح دریا قسمتهای ۱۱۰۰ متر و قسمتهای بلند تهران در شمیرانات حدود ۱۵۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا بوده و جمعا ۴۰۰ متر اختلاف ارتفاع در سطح شهر بزرگ تهران بنظر می رسد که از نظر محدودیت کاشت بسیاری از گونه های گیاهی تعیین کننده است .

ولی کاجها این اختلاف ارتفاع را بخوبی تحمل می کنند . بهر حال وقتی از کاشت سوزنی برگان در تهران صحبت بمیان می آید ، در ردیف اول برخی از گونه های مقاوم کاجها در جلو چشم کارشناسان جلوه گرمی شود . خاکهای موجود در اطراف تهران معمولا از ته نشین شدن خاکهایشسته شده از دامنه های جنوبی البرز که در دشت وسیعی بین دامنه های جنوبی البرز و برجستگی کم ارتفاع بین کهریزک و حسن آباد راه قم قرار گرفته است ، تشکیل شده دارای عمق مختلف که از طرف کوهستان بطرف دشت عمق آن افزایش می یابد ، و بافت بسیار متفاوت ، گاهی همراه با شن وقلوه سنگ درشت و گاهی دارای میزان درصد زیادی از خاک رس می باشد . برای چنین خاکهایی با بافت ناهمگن ، گروه کاجها با قدرت گسترش ریشه های قوی خود ، بهترین درختان بشمار

می آید .

ویژگیهای عمده گیاهی گونه های کاج (جنس کاج pinus)

کاجها عموما از تیره pinaceaeهستند .

اندازه :

کاجها درختان چوبدهی هستند که بین آنها درختان کوتاه تا درختانی به ارتفاع حدود ۳۰ تا ۳۵ متر

و قطر تنه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر وجود دارد.

ریشه :

ریشه آنها عموما قوی ، منشعب و گسترده و با رشد سریع است .

ساقه و تنه :

ساقه آنها در جوانی مستقیم و تقریبا با ضریب شکلی (کاهش قطر ساقه از پایین تا بالا ) کم یا متوسط گاهی پوشیده از فلسهای زیبا در پیری دارای پوست کلفت و چوب پنبه ای شیردار برنگ قهوه ای مایل به آجری .

گرزن یا تاج درخت:

ابتدا بصورت باریک و مخلوطی در انتها ولی در سنین بالا کم کم گسترده و پهن می شود و گاهی حتی در برخی گونه ها چتری می شود.

گزارش کارآموزی دستگاه کمبینات

بدون دیدگاه

گزارش کارآموزی دستگاه کمبینات در قالب فایل Word ورد ۲۲ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

مقدمه :

مهندسان کشاورزی و گیاه شناسان و خاک شناسها عموماً بر این موضوع توافق دارند که برای اطمینان از کسب حداکثر درآمد، معمولاً در عملیات کشاورزی افراط می شود. به نحوی که در بعضی موارد فشردگی خاک به دلیل تکرار حرکت تراکتور و ابزارها در مجموعه عملیات ثانوی خاکورزی ممکن است عملاً اثر عملیات اولیه یا شخم را خنثی کند. اختراع ماشینهایی که عملیات آماده سازی و کاشت را همزمان انجام بدهند از سالها قبل مورد توجه قرار گرفته اند.

کل انرژی مورد نیاز و پیچیدگی و قیمت گران و مسائل جنبی دیگر استفاده از این وسایل را محدود کرده است.

مزایای این دستگاه عبارتند از :

۱- کاهش انرژی مکانیکی و کار مورد نیاز .

۲- صرفه جویی در وقت و انرژی و هزینه.

۳- به حداقل رساندن تعداد دفعات وارد شدن به زمین.

۴- دستیابی به میزان معینی نرمی، پوکی، اختلاط و تثبیت دوباره خاک.

این ماشین ها در کنار مزایایشان دارای عیب هایی نیز هستند که عبارتند از عدم هماهنگی شرایطی از خاک (برای مثال درصد رطوبت) و با کاربرد بهینه هریک از ابزارهای جزء شرایط خاک برای کاربرد ماشین مرکب در مقایسه با یک ماشین ساده حوزه محدودترین خواهد داشت از سوی دیگر ماشین مرکب نسبت به انواع ساده پیچیده تر و گرانتر و کاربرد آن محتاج تراکتورهای قویتر و افراد ماهرتر است.

دستگاه کمبینات :

دستگاه کمبینات امکان کلوخ خرد کنی و بستر ساز بذور و کاشت بذر را در یک مرحله برای مزرعه ای که قبلاً فقط یک شخم خورده باشد و کلیه عملیات خاکورزی ثانویه (چندین دیسک غلتک) را انجام می دهد. این دستگاه بصورت همزمان عملیات خاکورزی تسطیح و کاشت بذر را با کیفیتی فوق العاده انجام می دهد.

مزایای این دستگاه عبارتند از : صرفه جویی در زمان و هزینه، راندمان بالا، جلوگیری از هدر رفتن بذر، افزایش چشمگیر در میزان محصول سبز شده و جلوگیری از فشردن خاک.

گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قالب فایل Word ورد ۳۳ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

تورگردان احاصه ای

فصل دوم: خصوصیات منطقه

مقدمه

۱-۱آدرس وموقعیت آب ماهی سرا

۱-۲منبع تامین کننده آب ماهی سرا

۱-۳محل تامین غذا وتخم ماهی

۱-۴ظرفیت تولید استخر

فصل سوم: زیست شناسی ماهی قزل آلا

۱-۲ زیستگاه قزل آلای رنگین کمان

۲-۲ مهاجرت تخم ریزی وتولید مثل

۳-۲ نیازمندی های محیطی ماهی قزل آلا

فصل سوم: کار در استخر

۱-۳ شتسشوی استخرها

۲-۳ ضد عفونی کردن استخرها

۳-۳ تمیز کردن توری ها

۴-۳ تامین آب حوضچه های هنگام کمبود آب و تامین اکسیژن

۵-۳ غذادهی به ماهی ها

۶-۳ رقم بندی ماهی ها

۷-۳ احتیاجات غذایی ماهی قزل آلا رنگین کمان

۸-۳ ارتقاء آبگیری کانالها وسرعت جریان آب در کانالها

۹-۳ زمان رهاسازی بچه ماهی ها

۱۰-۳ بیماریهای ماهیان

۱۱-۳ غذای ماهیان

۱۲-۳ منابع


تورگردان احاطه ای (پره)

این تور شامل دو بال ویک کیسه است طناب بالایی دارای مشاورهای پلاستیکی یا چوبی وطناب پایینی تور دارای وزنه های سربی است که باعث متعادل بون تور در آب می شود.

وسعت منطقه ای که عملیات (منطقه کیاکلا) در آنجا صورت می گیرد حدود ۲ کیلومتر است طول تور مورد استفاده دد صید پره ۲۲۰۰ متر است وعرض تور مورد نظر ۲۸ متر است تور معمولا یک سرش در ساحل قرار گرفته وبدنه تور همزمان با دورشدن قایق از ساحل کم کم به آب ریخته میشود وپس از یک گردش دایره ای ومحاصره گله ماهی سردیگر تور به ساحل آورده می شود. صید پره در این مکان حدود ۵ بار در روز انجام می گیرد صید پره برای ماهی هایی به کار می رود که به صورت گله ای حرکت می کنند وماهی ها توسط تور محاصره شده تراکتور به ساحل آورده می شود عمل کشیدن تور به ساحل توسط دودستگاه تراکتور در جناین تور انجام میشود طنابهای تور توسط وینچ به ساحل کشیده می شوند

قرار گرفتن شناورها در بالای توروهمچنین وزنه هایی که به طناب پایینی توروصل است باعث می شود زمانی که تور در داخل آب قرار می گیرد بدنه آن نسبت به کف دریا عمودی قرار گیرد کیسه تور از دوسر به دو باله تور متصل است وانتهای باله ها به طنابهای کمکی تور متصل هست.

تا قبل از جنگ جهانی دوم این روش صید در ایران مرسوم نبود با اشغال شمال ایران توسط روس ها اولین بار این روش صید در رودخانه ها مورد استفاده قرا رگرفت اما به علت آسانی این روش استفاده از آن در ساحل دریا رایج شد به طورکه امروزه این روش صید را با وجود همه زیان های آن به نام یک روش صید سنتی می دانند در این روشماهی هایی که در کنار رودخانه ها وسدها قبل از تخم ریزی جهت تغذیه تجمع پیدا می کنند مورد صید واقع می شوند از این تورهای گردان ساحلی تعداد زیادی در مناطق ساحلی از آستارا تا بندر ترکمن وجود دارد سال تاسیس تعاونی پره ۱۳۴۳ می باشد جایگاههای که برای صید پر به کار می رود دارای دو مشخصه است محل صید باید برای پره کشی مناسب باشد وموانع دریایی وجود نداشته باشد در واقع ساحل صخره ای وعمیق نباشد ومشخصه دوم این است که محل صید نباید در حوضه عملیاتی ماهیان خاویاری باشدمعمولا در هر پره ۱۰۰ نفر عضویت دارند شروع کارپره با تصیم سرصیاد یا لسان صورت می گیرد در واقع سرصیاد فردی است از ساخت تور آگاهی کامل دارد وقدرت مدیریت برجامعه ۱۰۰ نفری را داشته باشد. چگونگی پره ریختن تعداد پره ریزی در روز وچگونگی هدایت پره درساحل وبه طور کلی همه امورماهی گیری تحت نظر لسمان است دراین روش عده ای فوکا پوش در پشت ناحیه کیسه تو،تور را بادست به بالا نگهداری می کنند. تا از پریدن ماهی ها به سمت خارج جلوگیری کنند کشیدن طنابها، هنگام کشیدن تور به بیرون اب توسط دستگاه توسط تراکتورصورت می گیرد به این صورت که دوطرف تور به طور پیوسته باید به تراکتور متصل شود وتراکتوردر ساحل حرکت کرده وپره را از دریا بیرون می کشد این کار به صورت متوالی صورت می گیرد.

تعداد کارگرانی که در این مرکزصیادی مورد استفاده قرار می گیرد حدود ۴۰ نفر هستند تور مورد نظر از ۱۱ قطعه تشکیل شده است که طول هر قطعه حدود ۲۰۰ متر است طول قطر چشمه های توروسطی حدودئ ۳۰میلی متر است که به ترتیب به طرف جناحش به ۳۳ و۳۶ و ۴۰ و ۴۵ میلیمتر می رسد میانگین صید ماهی حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم در روز است بیشتر ماهی های صید شده را ماهی کفال و سفید تشکیل می دهد فصل صید ره از ۲۰ مهر شروع شده و تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه پیدا می کند تجهیزاتی که برای صدی پره در این مرکز استفاده می شود شامل ۶ عدد تراکتور ۲ عدد قایق موتوری، و ۲ عدد قایق یا کشتی حمل تور است.


گزارش کارآموزی دوره کاردانی اسانسگیری در قالب فایل Word ورد ۱۵۳ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

«فهرست مطالب»

عنوانصفحه

مقدمه۱

معرفی ۳ گیاه ۴

۱- اوکالیپتوس۵

۲- اکلیل۲۰

۳- بابونه۳۶

انواع بابونه۵۳

بابونه کبیر۵۴

بابونه رسمی۶۶

بابونه وحشی۷۲

بابونه رومی۸۳

بابونه زرد۸۹

فصل دوم۹۱

اسانسها۹۲

تقطیر ساده ۱۰۱

شیمی اسانسها ۱۰۵

آشنایی با انواع مبرد۱۱۰

انواع کلونجر۱۱۲

تقطیر با بخار آب۱۲۵

تقطیر با آب و بخار۱۲۸

سوکسله۱۲۹

اسپکتروفتومتر۱۳۰

بازیافت کلروفرم۱۳۷

کاربرد اسانس۱۴۰

عوارض جانبی۱۴۴

جدول کارهائی که در این دوره انجام شد ۱۴۷

منابع

مقدمه

معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند. مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، سینه به سینه منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین جمعیتهای بشری بوده باشند که فراتر از بیست و هفت قرن قبل از میلاد مسیح از گیاهان داروئی به عنوان دارو استفاده برده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند. مردم یونان باستان خواص داروئی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند. بقراط حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران برای استفاده از گیاهان در درمان بیماریها ارزش زیادی قائل بوده اند. آنها علاوه بر استفاده از گیاهان یونان، از گیاهان کشورهای دیگر هم استفاده می برده اند. بعد از اینان، یکی از شاگردان ارسطو به نام «تئوفراست» مکتب «درمان با گیاه» را بنیانگذاری کرد. پس از آن «دیوسکورید» در قرن اول میلادی مجموعه ای از ۶۰۰۰ گیاه داروئی با ذکر خواص درمانی هر یک را تهیه و به صورت کتابی درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری از مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید. طوری که مثلا «جالینوس» پزشک معروف یونانی در کارهای خود به کتاب «دیوسکورید» استفاده کرده است.

در قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا؛ محمد زکریای رازی و دیگران به دانش «درمان با گیاه» رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کردند و کتابهای معروفی چون «قانون» و «الحاوی» را به رشته تحریر درآوردند. بعد از آن درمان با گیاه همچنان دنبال گردید. در قرن سیزدهم «ابن بیکار» مطالعات فراوانی در موردخواص داروئی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از ۱۴۰۰ گیاه داروئی را در کتابی که از خود به جان گذاشته، یادآور شد.

پیشرفت اروپائیان در استفاده داروئی از گیاهان در قرن هفده و هجده ابعاد وسیعی یافت و از قرن ۱۹ کوششهای همه جانبه ای جهت استخراج مواد موثره از گیاهان داروئی و تعیین معیارهای معینی برای تجویز و مصرف آنها شروع شد. بطوری که کوششهای آن زمان تا به امروز هم ادامه یافته و در حال حاضر نیز با سرعت هر چه بیشتر به پیش می رود. اکنون با در دست داشتن نتایج آزمایشها و تحقیقات بسیار با کمال اطمینان می توان به تشریح و تفصیل علمی مزایای موجود در ماده موثره گیاهان داروئی در رابطه با انسان و حیوانات پرداخت. حقیقت این است که امروزه درباره روند متابولیسمی تشکیل ماده موثره موجود در گیاهان تحت فرایندهای خاص زیست محیطی و تاثیر ماده موثره مذکور بر انسان و حیوانات اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد و روز به روز جنبه های مختلف استفاده از مواد مذکور متنوعتر می گردد. بنابراین نسبت به زمانهای گذشته که تعداد بسیار کمی از گیاهان به عنوان گیاهان داروئی شناخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته اند، امروزه رفته رفته بر تعداد این گیاهان افزوده گشته و جنبه های مختلف استفاده از آنها نیز گسترده تر از پیش گردیده است. باید دانست که اگرچه برخی از گیاهان در زمانهای گذشته به عنوان گیاهان داروئی مورد استفاده قرار می گرفته اند ولی ممکن است اکنون، با توجه به بررسی های روز، به عنوان «گیاه داروئی» مد نظر نبوده و تقریبا کنار گذاشته شده باشند. به عکس امروزه گیاهان جدید بسیاری به جرگه گیاهان داروئی وارد شده و زمینهای زراعی وسیعی نیز به کشت آنها اختصاص یافته است.

گزارش کارآموزی واحد تولیدی پرورش و تکثیر گلهای فصلی فضای آزاد ( رشته کشاورزی ) در قالب فایل Word ورد ۴۰ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

چکیده :

به منظور تعیین نیاز غذایی و آبی و دمائی گیاهان فصلی در هر یک از مراحل رشد شامل کاشت بذر تا رسیدن به مرحله گلهدهی که عموماً هدف اصلی در کاشت این نوع گیاهان فضای سبزی باشد و با توجه به اینکه عامل تعیین کننده در بازار صنعت گل، زیبائی و طول عمر گل ها با حفظ طراوت و شادابی است توصیه های تغذیه ای با درک نیازهای غذایی و آبی و مکانی در هر یک از تیره های انتخابی به عمل آمده، تا با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیائی خاک هر منطقه به ایده آل خود در جهت پرورش و تکثیر این نوع گیاهان نزدیک شویم.

همچنین توصیه هایی در زمینه چینش هر یک از این گونه های گیاهی در کنار هم و یا در کنار گیاهان دیگر برای ایجاد فضایی سبزی نشاط آور شده است. همچنین در هر یک از تیره های منتخب از گیاهان فصلی طوری به جزئیات مربوط به کشت و کار و نگهداری پرداخته شده که مخاطب با داشتن حداقل مشکلات از لحاظ ناهنجاریهای رشدی و آفات و بیماریها با اصول پیشرفته علمی کار آشنا شود.


مقدمه:

از آن زمان که بشر متعقل، به بلاغت فکری و شعور باطنی رسید برای حفظ بقای خود کوشش نمود و به موازات تلاش برای تهیه غذا و پوشاک و مسکن به حفظ سلامت خویش می اندیشید بنابراین برای تأمین سلامتی و رفع ناراحتی های درونی و برونی جسم خویش درصدد بر آمد که از موهبات الهی مدد بسته و موجبات سلامتی تن را فراهم سازد . مردم ایران نیز از دیر باز به گلکاری علاقه داشتند و از مهمترین کلکاریها در ایران می توان به گلکاری های باغات قصور سلطنتی مظفرالدین شاه اشاره کرد که مظفرالدین شاه پس از مشاهده گلکاریهای زیبا در سفر به اروپا تصمیم به اجراء آن در قصور سلطنتی خود نمود و این کار توسط دو برادر از اهالی چکسلواکی و استخدام آنها برای زیبا سازی فضای اطراف قصر انجام پذیرفت در دوران دیگری مرحوم وسلاف پرتیوا در باغ خود مردم را کم کم آشنا به بعضی گلهای زیبا و جدید نمود. و اینک اگر بخواهیم حرکت تکاملی را در زمینه بهره گیری کامل و بهینه از منابع طبیعی و مالی داشته باشیم باید دانش و عمل در کنار هم باشد. مسلماً برای یک کارآموز رشته کشاورزی بهترین طریقه یادگیری و پرورش گل و احیای فضای سبز نشاط آور به طوریکه هم تکنیک را بیاموزد و هم با مسائل ظریف حین کار آشنا شود اینست که تحت نظر کارشناسان مجرب این امور عملاً آموزش ببیند.

پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

۱-۱- مقدمه و تاریخچه : [۱] ۱

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیکی

۲-۱- مقدمه: [۱]  2

۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱]   2

۲-۳- صنایع و مواد: [۱]   3

۲-۴- طریقه انتقال: [۱]   3

۲ ۲-۴-۱- فاز رقیق: ۴

۲-۴-۲- فاز غلیظ  4

۲-۴-۳- حرکت با سرعت هوا ۴

۲-۴-۴- نرخ بارگذاری حجمی ۴

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

۳-۱- مقدمه: [۱]  5

۳-۲- سیستم های بسته: [۱]  6

۳-۳- سیستم های باز: [۱]  7

۳-۳-۱- سیستم های فشار مثبت ۷

۳-۳-۲- سیستم های فشار منفی ۸

فصل چهارم

انتقال دسته ای

۴-۱- مقدمه: [۱]  10

۴-۲- سیستم های نیمه پیوسته: [۱]   10

۴-۳- سیستم های ضربانی: [۱] ۱۱

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

۵-۱- مقدمه: [۱]  13

۵-۲- چسبندگی: [۱] ۱۳

۵-۳- قابلیت احتراق: [۱]   13

۵-۴- رطوبت: [۱] ۱۳

۵-۵- سایش و فرسایش: [۱]  14

۵-۶- شکنندگی: [۱] ۱۴

۵-۷- نقطه ذوب پایین: [۱]  15

۵-۸- پرتوزایی: [۱] ۱۵

فصل ششم

اجزاء سیستم

۶-۱- مقدمه: [۱]  16

۶-۲- تامین کردن هوا: [۱]  16

۶-۲-۱- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا  16

۶-۲-۱-۱- فن ها  18

۶-۲-۱-۲- دمنده های احیا کننده ۱۸

۶-۲-۲- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا  18

۶-۲-۲-۱- دمنده، کمپرسورها ۱۹

۶-۲-۲-۱-۱- فشار برای کمپرسور   19

۶-۲-۲-۱-۲- نرخ دبی حجمی جریان  19

۶-۲-۲-۲- مکنده و پمپ های وکیون  20

۶-۲-۲-۲-۱- وکیوم (فشار منفی)   20

۶-۲-۲-۲-۲- نرخ دبی حجمی ۲۱

۶-۲-۳- قدرت مورد نیاز   21

۶-۳- خطوط لوله: [۱]   23

۶-۳-۱- ضخامت دیواره   23

۶-۳-۲- جنس لوله ها ۲۴

۶-۳-۲-۱- بهداشت ۲۴

۶-۳-۲-۲- لوله های پلاستیکی ۲۵

۶-۳-۲-۳- سایش سطوح   25

۶-۳-۳- سطح تمام شده    25

۶-۳-۴- خمها   26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

۷-۱- مقدمه: [۱]  28

۷-۲- قطر داخلی لوله: [۱]  28

۷-۳- فاصله انتقال: [۱]   28

۷-۴- فشار قابل دسترسی: [۱] ۲۹

۷-۵- سرعت هوای منتقل شده: [۱]   29

۷-۶- خصوصیات مواد: [۱]  30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

۸-۱- مقدمه: [۱]  31

۸-۲- سرعت انتقال: [۱]   31

۸-۳- نرخ بارگیری یکنواخت :[۱]   32

۸-۴- تاثیر قطر داخلی لوله: [۱]   33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

۹-۱- مقدمه: [۱]  36

۹-۲- فشار موجود: [۱]   36

۹-۳- دبی حجمی: [۱]   38

۹-۴- تاثیر سرعت: [۱]   38

۹-۵- اثرات تراکم پذیری: [۱] ۳۹

۹-۵-۱- سرعت انتقال هوا  40

۹-۵-۲- تاثیرات مواد ۴۰

۹-۶- دبی حجمی: [۱]   41

۹-۶-۱- ادامه فرمولها ۴۱

۹-۶-۲- تاثیرقطر داخلی لوله ۴۲

۹-۶-۳- قانون گاز ایده آل  43

۹-۶-۴- تاثیرات فشار ۴۵

۹-۶-۵- تاثیرات سیستم   46

۹-۷- تعیین سرعت: [۱]   48

۹-۷-۱- روابط عملکرد   48

۹-۸- تاثیرات ارتفاع: [۱]  48

۹-۸-۱- فشار اتمسفری   49

فصل دهم

افت فشار

۱۰-۱- مقدمه: [۱]  50

۱۰-۲- افت فشار لوله: [۱]  50

۱۰-۲-۱- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها  51

۱۰-۲-۱-۱- سرعت هوا   51

۱۰-۲-۱-۲- چگالی هوا   51

۱۰-۲-۱-۳- ویسکوزیته هوا  52

۱۰-۲-۱-۴- ضریب اصطکاک ۵۲

۱۰-۲-۲- روابط افت فشار  52

۱۰-۲-۲-۱- خطوط لوله صاف ۵۲

۱۰-۲-۲-۲- تاثیرات قطر داخلی لوله  54

۱۰-۲-۲-۳- خمها  54

۱۰-۲-۳- تاثیرات دبی هوا  56

۱۰-۲-۴- تاثیرات طول لوله  56

۱۰-۲-۵- ترکیب های دیگر خط لوله  57

۱۰-۲-۶- افت فشار کلی   58

۱۰-۳- افت فشار مربوط به هوا: [۱]  59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

۱۱-۱- مقدمه: [نگارندگان]  60

۱۱-۲- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان] ۶۱

۱۱-۳- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]  63

۱۱-۴- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]   63

۱۱-۵- انتخاب لوله: [نگارندگان]   65

۱۱-۶- افت طولی عرضی: [نگارندگان] ۶۷

۱۱-۶-۱- افت طولی ۶۷

۱۱-۶-۲- افت موضعی   68

۱۱-۶-۳- طول معادل   69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

۱۲-۱- مقدمه: [نگارندگان]  71

۱۲-۲- نتایج: [نگارندگان]  71

۱۲-۳- بررسی نتایج: [نگارندگان]   71

۱۲-۴- پیشنهادات: [نگارندگان] ۷۲

پیوست

۱- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek   73

منابع   74

فهرست شکلها

فصل سوم

۳-۱- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [۱]  5

۳-۲- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [۱] ۶

۳-۳- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [۱]   7

۳-۴- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [۱] ۸

۳-۵- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [۱] ۹

فصل چهارم

۴-۱- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [۱]  11

۴-۲- سیستم ضربانی: [۱]  11

۴-۳- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [۱]  12

فصل ششم

۶-۱- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [۱]   17

۶-۲- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [۱]   17

۶-۳- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [۱]  19

۶-۴- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [۱] ۲۶

فصل هشتم

۸-۱- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [۱] ۳۴

۸-۲- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [۱] ۳۴

فصل نهم

۹-۱- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [۱]   38

فصل دهم

۱۰-۱- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [۱]  58

 

نمودارها

فصل ششم

۶-۱- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [۱]   20

۶-۲- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [۱] ۲۲

۶-۳- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [۱]   22

فصل نهم

۹-۱- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [۱] ۴۲

۹-۲- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [۱] ۴۵

۹-۳- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [۱]  45

۹-۴- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [۱] ۴۶

۹-۵- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [۱] ۴۸

فصل دهم

۱۰-۱- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [۱]   54

۱۰-۲- ضریب برای خمهای :[۱]   55

۱۰-۳- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [۱]   55

۱۰-۴- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [۱]  56

۱۰-۵- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [۱] ۵۷

۱۰-۶- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [۱]   58

 

فهرست جداول

۶-۱- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی ۴ in : [1] 25

فصل اول:

مقدمه و تاریخچه:

۱-۱-   مقدمه وتاریخچه: [۱]

این
پروژه طراحی سیستم مکنده غلات می باشد که این سیستم غلات را از یک مخزن
کشتی یا سیلو جدا کرده و به فاصله ای دیگر انتقال می دهد. در واقع سیستم
مکنده در صنایع زیادی کاربرد دارد که کشاورزی یکی از آن موارد می باشد. در
واقع با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی سیستم های مکنده نیز روز به روز
پیشرفت می کنند.

این سیستم همزمان با اختراع اولین توربوجت در سال
۱۹۳۰ ابداع شد. در واقع این توربوجت شامل کمپرسور گریز از مرکز قطبی بود که
از یک کمپرسور محوری دو مرحله ای تغذیه می شد. که اوایل با مشکلاتی همراه
بود که یکی از این مشکلات این بود که موتور وقتی خاموش می شد که بنزین تا
آخر می¬سوخت. بعد از آن سیستم های مکنده بوجود آمد که در آن کمپرسور عضو
اصلی سیستم به شمار می آید. در حال حاضر مکنده ها با انواع قدرت و فشار
موجود می باشد.

در این پروژه سعی بر آن است که ابتدا به بیان تئوریهای یک سیستم مکنده غلات می پردازیم.

ما
در این پروژه با تکیه بر اصول علمی برای یک سیستم مکنده مقدار فشار مکنده و
توان کمپرسور و قطر لوله را تعیین خواهیم کرد و در آخر نیز با ارائه نتایج
پیشنهادهای خود را برای بهتر شدن بازده سیستم ارائه خواهیم کرد.

 

 

فصل دوم

سیستم های جا به جایی پنوماتیکی

۲-۱- مقدمه: [۱]

سیستم
های جابجایی پنوماتیکی بطور اساسی ساده و بصورت مشخص مناسب برای انتقال
مواد دانه دانه و پودر شده و … در کارخانجات مختلف می باشند.

تجهیزات
سیستم عبارتند از یک منبع برای متراکم کردن گاز (معمولاً هوا)، یک دستگاه
تغذیه، خطوط لوله انتقال و یک گیرنده برای جدا کردن مواد منتقل شده از گاز.

برای
انتقال مواد می توان از فشار بالا یا پایین استفاده کرد. برای مواد نم دار
از هوای خشک و برای موادی که قابلیت اشتعال دارند از گازهای خنثی مانند
نیتروژن می توان استفاده کرد. یک امتیاز بسیار خاص برای این سیستم این است
که اگر لازم باشد مواد منتقل شده را تا فشارهای بالا می توان در ظروف
گیرنده نگهداری کرد.

۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱]

با یک
انتخاب مناسب و ترکیب درست تجهیزات می توان مواد را از یک مخزن یا سیلو به
مکانی دیگر با فاصلۀ دلخواه انتقال داد. انعطاف پذیری این سیستم ها هم در
طرح بندی هم در عملکرد ما را قادر می سازد تا از نقاط متعدد تغذیه مواد را
در لولۀ مشترک انجام داده و آنها را در مخازن گیرنده تخلیه کنیم. خطوط لوله
در این سیستم ها می توانند بطور عمودی یا افقی و یا ترکیبی از جهات مختلف
قرار گیرند که با توجه به لولۀ اصلی این جهات تطبیق داده می شود. نرخ جریان
مواد به طور پیوسته هم در خروجی و هم ورودی کنترل می شود که بیشتر این
سیستم ها عمل کنترل را بصورت کاملاً اتوماتیک انجام می دهند. سیستم های
جابجایی پنوماتیکی بطور منحصر بفردی تطبیق پذیر هستند این سیستم ها گسترۀ
عظیمی از مواد را می توانند جابجا کنند این بدین معنی است که موادی که
بالفعل خطرناک هستند نیز می توانند با این سیستم ها به طور کاملاً ایمنی
جابجا شوند.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:۸۵

پایان نامه درباره گیاه کلزا

بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی :

چکیده

سطح
زیر کشت پنبه در کشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته
است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان
جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن،
توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات
زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر
مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد
بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا، در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات
پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری
(strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه
دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد
کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به
ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از
کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه
کودی و ۲۰ کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن
اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در
بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب
افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری
نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه
افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا
چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و
دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به
طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد
پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از
کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن
مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار
گیرد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان   صفحه

مقدمه…………
۱

فصل اول

کلیات……………… ۷

۱-۱- کلزا………….. ۷

۱-۲- پنبه………….. ۹

۱-۳-

آللوپاتی………………
۱۱

۱-۴- سیستمهای کشت………………… ۱۵

فصل دوم

بررسی

منابع…………………
۱۹

۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا…………… ۱۹

۲-۲
– مراحل نمو
پنبه…………….۲۳

۲-۳- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه…………… ۲۴

۲-۳-۱- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک…………….. ۲۹

۲-۳-۲- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه………………. ۳۱

۲-۳-۳- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا…………… ۳۲

۲-۴- نیتروژن در پنبه…………………… ۳۲

۲-۴-۱-
نقش نیتروژن
درگیاه…………………
۳۲

۲-۴-۲- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه……………… ۳۴

۲-۴-۳- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه…………………. ۳۶

۲-۴-۴- مصرف کود نیتروژن در پنبه…………….. ۳۶

فصل سوم

مواد
و
روشها………………….
۴۰

۳-۱- محل و موقعیت اجرای طرح…………… ۴۰

۳-۲- نحوه اجرای طرح………………….. ۴۰

۳-۳-
مراحل
اجرا……………..
۴۱

۳-۴- رقم پنبه مورد کشت……………….۴۳

۳-۵- صفات مورد بررسی………………. ۴۳

۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری…………….. ۴۴

فصل چهارم

نتایج………….
۵۰

۴-۱- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر
استقرار
پنبه…………………….۵۰    4-2-
تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی
پنبه……………۵۳٫

۴-۳- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه………..۵۹

۴-۴- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت ………۶۷

   و وزن تک غوزه و عملکرد کل

بحث……………۷۶

نتیجه
گیری
کلی………………..۸۵

پیشنهادات………….
۸۶

منابع مورد
استفاده…………….
۸۷

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

۳-۱- آمار ۲۰ ساله ایستگاه هوا شناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت ……………….. ۴۵

   از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳

۳-۲- آمار ایستگاه هواشناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت در ……………… ۴۶

   سال آزمایش (۱۳۸۴)

۳-۳- علامات اختصاری بکار گرفته شده در طرح…………۴۷

۳-۴- نقشه طرح آزمایشی در مزرعه………….. ۴۸

۳-۵- نتایج آزمون خاک قطعه آزمایشی…………..۴۸

۴-۱- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بررسی اثر…………. ۷۴

   بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه

۴-۲- مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی…………. ۷۵

   کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی………… ۷۶

   کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

۴-۱- تاثیر عملیات خاک ورزی بر در صد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………….. ۵۱

۴-۲- تاثیر بقایای گیاهی بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………… ۵۱

۴-۳- تاثیر کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………….. ۵۱

۴-۴- اثر بقایای گیاهی و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار…………… ۵۱

۴-۵- اثر کود نیتروژن و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار……………. ۵۲

۴-۶- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………… ۵۲  

۴-۷- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………۵۶

۴-۸- تاثیر بقایای گیاهی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………۵۶

۴-۹- تاثیر کود نیتروژن بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………. ۵۶

۴-۱۰- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………….. ۵۶

۴-۱۱- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………. ۵۷

۴-۱۲- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………. ۵۷

۴-۱۳- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا…………… ۵۷

۴-۱۴- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا……………. ۵۷

۴-۱۵- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه رویا پنبه در کشت دوم پس از کلزا………… ۵۸

۴-۱۶- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا…………… ۵۸

۴-۱۷- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا…………….. ۵۸

۴-۱۸- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه زایا پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………. ۵۸

۴-۱۹- تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا………… ۶۲

۴-۲۰- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………. ۶۲

۴-۲۱- تاثیر کود نیتروژن بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا………….. ۶۲

۴-۲۲- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی…………….. ۶۲

۴-۲۳- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی……………… ۶۳

۴-۲۴- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………… ۶۳

۴-۲۵- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………… ۶۳

۴-۲۶- تاثیر بقایای گیاهی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………. ۶۳

۴-۲۷- تاثیر کود نیتروژن بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………….. ۶۴

۴-۲۸- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی………………….. ۶۴

۴-۲۹- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی…………………… ۶۴

۴-۳۰- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………….. ۶۴

۴-۳۱- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا………….. ۶۵

۴-۳۲- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………..۶۵

۴-۳۳- تاثیرکود نیتروژن بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………….۶۵

۴-۳۴- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه………………….. ۶۵

۴-۳۵- کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا………….. ۶۶

۴-۳۶- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………..۶۶

۴-۳۷- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه……………… ۷۰

۴-۳۸- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه………………. ۷۰

۴-۳۹- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر وزن تک غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………. ۷۰

۴-۴۰- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول……………. ۷۰

۴-۴۱- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول………….. ۷۱

۴-۴۲- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین اول پنبه در کشت دوم پس از کلزا……….. ۷۱

۴-۴۳- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم……………. ۷۱

۴-۴۴- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم………….. ۷۱

۴-۴۵- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین دوم………… ۷۲

۴-۴۶- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل…………………. ۷۲

۴-۴۷- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل…………………… ۷۲

۴-۴۸- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد کل پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………….. ۷۲

مقدمه

انسان
برای تامین غذا و افزایش تولید ابتدا سطح زیر کشت را گسترش داد که این عمل
با اختراع ماشین آلات کشاورزی همراه بود. مرحله بعدی با افزایش تولید در
واحد سطح از طریق بکارگیری ارقام اصلاح شده پر محصول، مبارزه با آفات و
بیماری های گیاهی، استفاده از کودهای شیمیایی و انرژی های فسیلی همراه بود.
سپس کاهش ضایعات پس از تولید و استفاده از صنایع تبدیلی و غذایی مد نظر
واقع شد. اکنون علاوه بر افزایش تولید ثبات آن نیز مطرح است. لذا به نظر می
رسد که باید سیستم های مختلف زراعی و پتانسیل تولید آن مورد بررسی قرار
گیرد
(۱۶).

توسعه
وگسترش بهره وری از سیستم های کشاورزی متراکم طی ده های اخیر با توجه به
نیاز روز افزون جوامع بشری به منابع غذایی و پوشاک به نحوه چشمگیری افزایش
یافته است. نیاز به تامین غذای بشر در برخی موارد به حدی جدی است که حتی
برخی از کشور های در حال توسعه نیز که از تکنولوژی مورد لزوم اجرای این
چنین سیستم تولید نیز برخوردار نیستند، مجبور به ورود تکنولوژی ناسازگار با
عوامل بومی و ذاتی تولید خود جهت دست یابی به منابع تغذیه ای بیشتر شده
اند. اجرای چنین سیستم هایی که بیشتر به سمت تک کشتی گرایش دارند، به شدت
موجب ساده شدن اکوسیستم های زراعی شده که نتیجه این امر عدم ثبات بیش از
پیش این گونه کشت ها می باشد. ثبات تولید در چنین سیستم هایی که در کشت های
مداوم دیده می شوند، مستلزم شخم زدن های مکرر، آبیاری مداوم به جهت کاهش
نفوذ پذیری خاک و کاهش ظرفیت نگهداری آب، برنامه های فشرده کوددهی و تغذیه
مصنوعی به دلیل عدم حاصلخیزی ذاتی خاک به خاطر حذف زنجیره ریزه خواری و
غیره در این گونه سیستم های تولید می باشد. این در حالی است که در برخی
موارد کشت های متوالی هر ساله مقادیر قابل توجهی از بقایا را پس از هر
برداشت بر سطح مزرعه باقی می گذارند که به دلیل عدم فرصت زمانی کافی جهت
تجزیه آنها یا به دلیل نبود شرایط مطلوب تجزیه و یا کافی نبودن جمعیت
میکروبی، تجزیه بیشتر این بقایا دچار اختلال گردیده و عملا دست نخورده باقی
می مانند. مقادیر بالای بقایا در خاک به طرق فیزیکی یا شیمیایی و
بیولوژیکی روی سبز شدن و رشد گیاه بعدی تاثیر می گذارند. در شرایط تجمع
زیاد بقایا، بذر، ممکن است با خاک تماس بر قرارنکند و یا به علت دماهای
پائین تر بستر بذر، جوانه زنی به تاخیر افتاده، عوامل بیماریزای خاکزی
توسعه بیشتری پیداکنند و یا تجزیه بقایا منجر به تولید مواد سمی در محیط
بستر کشت گردد که مجموعه این تاثیرات  می تواند بر جوانه زنی، سبز شدن
بذور و رشد و نمو بوته ها تاثیر سوء بگذارند
(۵۸،۷۲،۷۷،۷۸،۹۸،۱۱۵،۱۱۸،۱۲۰،۱۲۵،۱۴۰،۱۴۷). در این سیستم ها اهمیت زنجیره
غذایی ریزه خواری (تجزیه گنندگان) به شدت کاهش یافته و مراحل حیاتی چرخه
های مختلف غذایی تقریبا از بین می روند.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۱۱۱

طرح توجیهی باغ زیتون ۲۰۰ هکتار

بدون دیدگاه

این طرح توجیهی در رابطه با باغ زیتون
۲۰۰ هکتار
می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط
کارشناسان متخصص با

دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه باغ زیتون
۲۰۰ هکتار
مناسب می باشد.

این طرح توجیهی شامل :

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفیت

سرمایه گذاری کل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهیلات

دوره بازگشت سرمایه

اشتغال زایی

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

مناسب برای :

– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی
اعتباری

– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از
صندوق مهر امام رضا

– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات
بنگاه های زود بازده

– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی
و وزارت تعاون

– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا
و کارآفرینی

– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه
دانشجویی

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح
کسب و کار، طرح تجاری یا
BP)
در قالب
pdf
و در حجم ۱۷ صفحه به

همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در
اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دسته‌ها